Извор странице „Integral alat”

Немате дозволу да уређујете ову страницу из следећег разлога:

Радња коју сте захтевали је ограничена на кориснике из једне од следећих група: Администратори, user-manual, user-manual-sr.


Можете да видите и копирате извор ове странице.

Назад на страницу „Integral alat”.

Преузето из „http://wiki.geogebra.org/sr/Integral_alat

Comments

Ovaj alat možemo koristiti samo u CAS prikazu.

Unesimo algebarski izraz za koji želimo da izračunamo integral i pritisnimo tipku Enter. Zatim, kliknimo mišem na izraz i na odgovarajući alat.

© 2022 International GeoGebra Institute