ZForholdTest Kommando

Frå GeoGebra Manual
Versjonen frå 5. desember 2012 kl. 17:14 av Kstige (diskusjon | bidrag)
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


ZForholdTest[ <Utvalsforhold>, <Utvalsstorleik>, <Forventa forhold>, <Hale> ]
Gjer ein eit-utvals Z-test av eit populasjonsforhold ved å bruke det gjevne utvalsforholdet, utvalsstorleiken og det det forventa forholdet.
Hale kan ha følgjande verdiar
  • < betyr: populasjonsforhold < forventa forhold
  • > betyr: populasjonsforhold > forventa forhold
  • betyr: populasjonsforhold ≠ forventa forhold
Resultatet vert gjeve som ei liste på forma {sannsynsverdi, Z-test}.
Merk: Sjå også kommandoen ZForhold2Test.
© 2021 International GeoGebra Institute