ZForholdEstimat Kommando

Frå GeoGebra Manual
Versjonen frå 5. desember 2012 kl. 16:48 av Kstige (diskusjon | bidrag) (Første omsetjing)
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


ZForholdEstimat[ <Utvalsforhold>, <Utvalsstorleik>, <Nivå> ]
Finn eit Z-konfidensintervallestimat for eit populasjonsforhold ved å bruke det gjevne utvalsforholdet, utvalsstorleiken og konfidensnivået.
Resultatet vert gjeve som ei liste på forma {nedre konfidensgrense, øvre konfidensgrense}.
Merk: Sjå også kommandoen ZForhold2Estimat.
© 2021 International GeoGebra Institute