ValdeElement Kommando

Frå GeoGebra Manual
Versjonen frå 16. november 2012 kl. 14:54 av Kstige (diskusjon | bidrag)
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


ValdeElement[ <Liste> ]
Gjev elementa frå ei synleg liste (det vil seie kombinasjonsboksar). Slike kombinasjonsboksar er foreløpig berre tilgjengeleg i reknearket (når Bruk knappar og avkryssingsboksar er avhuka i innstillingane.)
Døme:
Skriv inn {1, 2, 3, 4, 5} i cella I5 i reknearket. Dersom Bruk knappar og avkryssingsboksar er avhuka i innstillingane vil denne cella verte ein kombinasjonsboks. ValdeElement[I5] gjev då det elementet som er synleg i boksen.
Merk: Sjå også kommadoen ValdeIndeks.
© 2021 International GeoGebra Institute