TrapesSum Kommando

Frå GeoGebra Manual
Versjonen frå 2. september 2014 kl. 10:14 av Arve (diskusjon | bidrag) (fjernet unchecked)
(skil) ← Eldre versjon | Siste versjonen (skil) | Nyare versjon → (skil)
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


TrapesSum[ <Funksjon f>, <Tal a>, <Tal b>, <Tal på trapes n> ]
Kommandoen gjev ei tilnærming til arealet under grafen til funksjonen. Intervallet [a, b] vert delt opp i n delintervall med breidde (a - b)/n. I kvart delintervall vert det teikna eit trapes med breidde lik intervallbreidda. Hjørna til trapeset er punkta (a, 0), (b, 0), (a, f(a)) og (b, f(b)). Kommandoen finn summen av areala til alle rektangla.
Døme:
Definer funksjonen f(x)=x^2+3x+4 og skriv inn TrapesSum[f, -2, 2, 2]. Intervallet [-2, 2] vert då delt opp i to delintevall [-2, 0] og [0, 2] der det vert teikna to trapes med breidde lik 2.
Arealet som vert funne er 24.
Det eksakte svaret gjeve av Integral[f, -2, 2]] er 21.33 (evt. \frac{64}{3} i CAS-delen).
Merk:
  • Når n går mot uendeleg vil svaret bli likt som for kommandoen Integral.
  • Sjå også kommandoen RektangelSum.
© 2021 International GeoGebra Institute