RegLog Kommando

Frå GeoGebra Manual
Versjonen frå 26. desember 2012 kl. 15:20 av Wallerau (diskusjon | bidrag) (korrekturlest)
(skil) ← Eldre versjon | Siste versjonen (skil) | Nyare versjon → (skil)
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


RegLog[ <Liste med punkt> ]
Finn regresjonskurva i form av ein logaritmisk funksjon a + b\cdot ln(x)
Døme: RegLog[{(ℯ, 1), (ℯ^2, 4)}] gjev -2+ 3 ln(x).
Merk:
  • Regresjonskurva er den kurva som passar best med punkta i lista.
  • Euler sitt tal ℯ kan du skrive ved ALT + e.
Merk:
© 2021 International GeoGebra Institute