RegLin Kommando

Frå GeoGebra Manual
Versjonen frå 9. november 2012 kl. 14:53 av Kstige (diskusjon | bidrag)
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


RegLin[ <Liste med punkt> ]
Finn regresjonskurva i form av ein lineær funksjon y = ax + b (regresjon av y mot x).
Døme: RegLin[{(1, 1), (3, 2), (6, 3)}] gjev -15x+38y=26.
Merk:
  • Dette er den lineære regresjonen der x-verdiane vert sett på som dei mest nøyaktige. Vi finn altså y som ein funksjon av x. Dersom vi vil finne x som ein funksjon av y bruker vi kommandoen RegLinX. Dersom det er perfekt korrelasjon mellom punkta (dei ligg på same rette linje) gjev dei to kommandoane same linja.
  • Regresjonskurva er den kurva som som passar best med punkta i lista.
Merk:
© 2021 International GeoGebra Institute