RegEksp2 Kommando

Frå GeoGebra Manual
Versjonen frå 30. desember 2012 kl. 16:02 av Wallerau (diskusjon | bidrag)
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


RegEksp2[ <Liste med punkt> ]
Finn regresjonskurva i form av ein eksponetialfunksjon e ^ { a x } .
Døme: RegEksp2[{(0, 1), (2, 4)}] gjev e^{0.69 x}.
Merk:
  • Regresjonskurva er den kurva som passar best med punkta i lista.
  • Euler sitt tal ℯ kan du skrive ved ALT + e.
  • Bruk kommandoen RegEksp for å få svaret på forma a b ^ x .
Merk:
© 2021 International GeoGebra Institute