NLøys Kommando

Frå GeoGebra Manual
Versjonen frå 2. september 2014 kl. 00:47 av Arve (diskusjon | bidrag) (fjernet unchecked)
(skil) ← Eldre versjon | Siste versjonen (skil) | Nyare versjon → (skil)
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.

Denne kommandoen er tilgjengeleg berre i CAS-delen.


NLøys[ <Likning> ]
Finn ei numerisk løysing på likninga for hovedvariabelen.
Døme:
NLøys[cos(x) = x] gjev {x = 0.7390851332151606}.
NLøys[ <Likning>, <Variabel> ]
Finn ei numerisk løysing på likninga for den gjevne variabelen.
Døme:
NLøys[a^4 + 34a^3 - 34, a] gjev {a = -34.0008649859, a = 0.9904738886}.
NLøys[ <Likning>, <Variabel = startverdi> ]
Finn ei numerisk løysing på likninga for den gjevne variabelen. Den numeriske algoritma startar med å prøve den gjevne startverdien.
Døme:
NLøys[a^4 + 34a^3 - 34, a=3] gjev {a = -34.0008649859, a = 0.9904738886}.
NLøys[ <Liste med likningar>, <Liste med variablar> ]
Finn ei numerisk løysing på settet av likningar for det gjevne settet av variablar.
Døme:
NLøys[{π / x = cos(x - 2y), 2 y - π = sin(x)}, {x=3, y=1.5}] gjev {x = 3.141592651686591, y = 1.570796327746508}.
Merk: Det er valfritt å gje starverdiar for den numeriske algoritma {x=3, y=1.5}.
Merk:
  • π får du ved å trykke Alt + p. Det er også mogleg å berre skrive pi.
  • Sjå også kommandoane Løys, CLøys og NLøysingar.
© 2021 International GeoGebra Institute