Min Kommando

Frå GeoGebra Manual
Versjonen frå 12. desember 2012 kl. 13:49 av Kstige (diskusjon | bidrag)
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


Min[ <Tal a>, <Tal b> ]
Gjev det minste av tala a og b.
Døme:
Min[12, 15] gjev 12.
Min[ <Liste av tal> ]
Gjev det største av tala i lista.
Døme:
Min[{-2, 12, -23, 17, 15}] gjev -23.
Merk: Dersom elementa i lista består av ikke-numeriske objekt vil Min[] bruke tala som er assosiert med desse objekta. Til dømes vil Min[<Liste av segment>] gje den minste segmentlengda.
Min[ <Intervall> ]
Gjev nedre grense for intevallet.
Døme:
Min[2 < x < 3] gjev 2.
Merk: Opne og lukka intervall vert handsama likt.
Min[ <Funksjon>, <Tal a>, <Tal b> ]
Finn punktet som minimerer funksjonen på intervallet [a, b]. Funksjonen kan kun ha eit minimum på intervallet.
Merk:

CAS-delen

Min[ <Tal a>, <Tal b> ]
Gjev det minste av tala a og b.
Døme:
Min[12, 15] gjev 12.
Min[ <Liste av tal> ]
Gjev det største av tala i lista.
Døme:
Min[{-2, 12, -23, 17, 15}] gjev -23.
© 2021 International GeoGebra Institute