InversNormalfordeling Kommando

Frå GeoGebra Manual
Versjonen frå 1. september 2014 kl. 23:28 av Arve (Diskusjon | bidrag) (fjernet unchecked)
(skil) ← Eldre versjon | Versjonen no (skil) | Nyare versjon → (skil)
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


InversNormalfordeling[ <Gjennomsnitt μ>, <Standardavvik σ>, <Sannsyn p> ]
Gjev talet t slik at P(X≤t) = p, der X er ein normalfordelt stokastisk variabel med parametrar μ og σ.
Merk:
  • Kommandoen finn altså inversen til normalfordelinga sin kumulative fordelingsfunksjon for sannsynet p. Dette tilsvarer å finne Φ-1(p) * σ + μ, der Φ -1 er inversen til den kumulative fordelingsfunksjonen Φ for standard-normalfordelinga N(0,1).
  • Sannsynet p må ligge i intervallet [0, 1].
Merk: Sjå også kommandoen FordelingNormal.
© 2020 International GeoGebra Institute