Hovudside

Frå GeoGebra Manual
Versjonen frå 15. oktober 2012 kl. 19:25 av Kstige (diskusjon | bidrag)
Gå til: navigering, søk


Kva er GeoGebra?

GeoGebra er eit gratis dynamisk matematikkprogram til bruk i skulen. Programmet bind saman geometri, algebra og numeriske utrekningar og har vunne fleire internasjonale priser. Programmet er utvikla av Markus Hohenwarter, med flere. Denne manualen dekker den gjeldene versjonen(4.0), men GeoGebra er bakoverkompatibelt med nokre få unntak.

Installere GeoGebra

Installasjonsguiden vil hjelpe deg med installasjonen av GeoGebra på mange operativsystem.

Lage dynamiske konstruksjonar

Konstruksjonar i GeoGebra består av matematiske objekt av forskjellige typer. Dei kan verte laga ved bruk av verktøy eller kommandoar. Opplæring:Hovedside kan hjelpe deg i gang med dei første konstruksjonane dine.

Få taket på GeoGebra sitt brukargrensesnitt

Hovudvindauget er delt inn i ulike Oppsett. Som standard er algebrafeltet på venstre side og grafikkfeltet på høgre. Over desse delane er det ei menylinje og ei verktøylinje. Navigasjonslinja vil visast i botn av grafikkfeltet dersom ho er valgt. Mange av funksjonane til GeoGebra kan takast i bruk ved hjelp av tastatursnarveger. GeoGebra inneheld også tilgjengelegheitsfunksjonar som til dømes virtuelt tastatur.

Publiser arbeidet ditt

Når konstruksjonen din er ferdig, kan du:

© 2021 International GeoGebra Institute