Forskyv Kommando

Frå GeoGebra Manual
Versjonen frå 19. mars 2013 kl. 13:56 av Kstige (diskusjon | bidrag) (Fyrste omsetjing)
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


Forskyv[ <Objekt>, <Linje l>, <Forhold r> ]
Lager ein kopi av objektet ved forskyving. Alle punkt på objektet som ligg på lina l vert uendra, medan punkt som har avstanden d frå linja vert flytta med d\cdot r i retning av linja (retning for flytting er ulik for dei to halvplana definert av l). Ein plan figur som vert forskyvd har same areal som den opphavlege figuren.
© 2021 International GeoGebra Institute