Skilnad mellom versjonar av «FordelingT Kommando»

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
(Fjerna merkand, la til sjå også)
Line 6: Line 6:
 
;FordelingT[ <Fridomsgrader d>, <Variabelverdi v> ]
 
;FordelingT[ <Fridomsgrader d>, <Variabelverdi v> ]
 
:Finn verdien av den [[w:no:Kumulativ_fordelingsfunksjon|kumulative fordelingsfunksjonen]] til T-fordelinga ved ''v''. Det vil seie sannsynet ''P(X≤v)'' der ''X'' er ein T-fordelt stokastisk variabel med ''d'' fridomsgrader.
 
:Finn verdien av den [[w:no:Kumulativ_fordelingsfunksjon|kumulative fordelingsfunksjonen]] til T-fordelinga ved ''v''. Det vil seie sannsynet ''P(X≤v)'' der ''X'' er ein T-fordelt stokastisk variabel med ''d'' fridomsgrader.
:{{note| 1=Gjev sannsynet for verdien til ein gjeven ''x''-koordinat (eller arealet under T-fordelingskurva til venstre for den gjevne ''x''-koordinaten).}}
 
 
;FordelingT[ <Fridomsgrader d>, x, <Boolsk kumulativ> ]
 
;FordelingT[ <Fridomsgrader d>, x, <Boolsk kumulativ> ]
 
:La ''X'' vere ein T-fordelt stokastisk variabel med ''d'' fridomsgrader.
 
:La ''X'' vere ein T-fordelt stokastisk variabel med ''d'' fridomsgrader.
 
:*Dersom ''kumulativ = false'' vert [[w:nn:Sannsynstettleiksfunksjon|sannsynstettleiksfunksjonen]] til ''X'' returnert
 
:*Dersom ''kumulativ = false'' vert [[w:nn:Sannsynstettleiksfunksjon|sannsynstettleiksfunksjonen]] til ''X'' returnert
 
:*Dersom ''kumulativ = true'' vert den [[w:no:Kumulativ_fordelingsfunksjon|kumulative fordelingsfunksjonen]] til ''X'' returnert
 
:*Dersom ''kumulativ = true'' vert den [[w:no:Kumulativ_fordelingsfunksjon|kumulative fordelingsfunksjonen]] til ''X'' returnert
 +
 +
:{{note| 1=Sjå også kommandoen [[InversTFordeling Kommando|InversTFordeling]].}}
  
 
==CAS-delen==
 
==CAS-delen==
 
;FordelingT[ <Fridomsgrader d>, <Variabelverdi v> ]
 
;FordelingT[ <Fridomsgrader d>, <Variabelverdi v> ]
 
:Finn verdien av den [[w:no:Kumulativ_fordelingsfunksjon|kumulative fordelingsfunksjonen]] til T-fordelinga ved ''v''. Det vil seie sannsynet ''P(X≤v)'' der ''X'' er ein T-fordelt stokastisk variabel med ''d'' fridomsgrader.
 
:Finn verdien av den [[w:no:Kumulativ_fordelingsfunksjon|kumulative fordelingsfunksjonen]] til T-fordelinga ved ''v''. Det vil seie sannsynet ''P(X≤v)'' der ''X'' er ein T-fordelt stokastisk variabel med ''d'' fridomsgrader.

Versjonen frå 27. oktober 2012 kl. 11:25

Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


FordelingT[ <Fridomsgrader d>, x ]
Lagar sannsynstettleiksfunksjonen til T-fordelinga med d fridomsgrader.
FordelingT[ <Fridomsgrader d>, <Variabelverdi v> ]
Finn verdien av den kumulative fordelingsfunksjonen til T-fordelinga ved v. Det vil seie sannsynet P(X≤v) der X er ein T-fordelt stokastisk variabel med d fridomsgrader.
FordelingT[ <Fridomsgrader d>, x, <Boolsk kumulativ> ]
La X vere ein T-fordelt stokastisk variabel med d fridomsgrader.
Merk: Sjå også kommandoen InversTFordeling.

CAS-delen

FordelingT[ <Fridomsgrader d>, <Variabelverdi v> ]
Finn verdien av den kumulative fordelingsfunksjonen til T-fordelinga ved v. Det vil seie sannsynet P(X≤v) der X er ein T-fordelt stokastisk variabel med d fridomsgrader.
© 2021 International GeoGebra Institute