FordelingNormal Kommando

Frå GeoGebra Manual
Versjonen frå 21. april 2013 kl. 14:09 av Wallerau (diskusjon | bidrag) (korrekturlest)
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


FordelingNormal[ <Gjennomsnitt μ>, <Standardavvik σ>, x ]
Lagar sannsynstettleiksfunksjonen til normalfordelinga med parametrar μ, σ.
FordelingNormal[ <Gjennomsnitt μ>, <Standardavvik σ>, <Variabelverdi v> ]
Finn verdien av den kumulative fordelingsfunksjonen til normalfordelinga ved v. Det vil seie sannsynet P(X≤v) der X er ein normalfordelt stokastisk variabel med parametrar μ, σ.
Merk: Dette tilsvarar å finne Φ((x – μ) / σ) for v, der Φ er den kumulative fordelingsfunksjonen til standard-normalfordelinga N(0,1).
FordelingNormal[ <Gjennomsnitt μ>, <Standardavvik σ>, x, <Boolsk kumulativ> ]
La X vere ein normalfordelt stokastisk variabel med parametrar μ, σ.
Merk:

CAS-delen

FordelingNormal[ <Gjennomsnitt μ>, <Standardavvik σ>, <Variabelverdi v> ]
Finn verdien av den kumulative fordelingsfunksjonen til normalfordelinga ved v. Det vil seie sannsynet P(X≤v) der X er ein normalfordelt stokastisk variabel med parametrar μ, σ.
Merk: Dette tilsvarar å finne Φ((x – μ) / σ) for v, der Φ er den kumulative fordelingsfunksjonen til standard-normalfordelinga N(0,1).
Døme:
FordelingNormal[2, 0.5, 1] gjev \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{\pi }e²}.
© 2021 International GeoGebra Institute