FordelingHypergeometrisk Kommando

Frå GeoGebra Manual
Versjonen frå 21. april 2013 kl. 18:33 av Wallerau (diskusjon | bidrag) (korrekturlest + la til link+ eksempler)
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


FordelingHypergeometrisk[ <Populasjonsstorleik>, <Tal på treff>, <Utvalsstorleik> ]
Returner eit søylediagram for den hypergeometriske fordelinga.
Parametrar:
Populasjonsstorleik: det totale talet på element i populasjonen, (t.d. talet på kular i ein urne).
Tal på treff: talet på element i populasjonen som gjev suksess, (t.d. talet på kvite kular i urna).
Utvalsstorleik: talet på element som vert trekt ut, (t.d. talet på kular som blir trekt ut frå urna).
Søylediagrammet viser sannsynsfunksjonen for talet på suksess i utvalet, (t.d. sannsynet på at akkurat to kvite kular blir trekt).
FordelingHypergeometrisk[ <Populasjonsstorleik>, <Tal på treff>, <Utvalsstorleik>, <Boolsk kumulativ> ]
Dersom kumulativ = false vert det returnert eit søylediagram for den hypergeometriske fordelinga.
Dersom kumulativ = true vert det returnert eit søylediagram for den kumulative hypergeometriske fordelinga.
FordelingHypergeometrisk[ <Populasjonsstorleik>, <Tal på treff>, <Utvalsstorleik>, <Variabelverdi v>, <Boolsk kumulativ> ]
La X vere ein tilfeldig hypergeometrisk fordelt stokastisk variabel.
 • Dersom kumulativ = false vert P(X = v) returnert.
 • Dersom kumulativ = true vert P(X ≤ v) returnert.
Merk:

CAS-delen

FordelingHypergeometrisk[ <Populasjonsstorleik>, <Tal på treff>, <Utvalsstorleik>, <Variabelverdi v>, <Boolsk kumulativ> ]
La X vere ein tilfeldig hypergeometrisk fordelt stokastisk variabel.
 • Dersom kumulativ = false vert P(X = v) returnert.
 • Dersom kumulativ = true vert P(X ≤ v) returnert.
Døme:
Anta at du vel to ballar frå ei ekse med ti ballar utan å leggje tilbake. To av dei ti ballanei eska er kvite.
 • FordelingHypergeometrisk[10, 2, 2, 0, false] gjev \frac{28}{45}, som er sannsynet for å velje null kvite ballar.
 • FordelingHypergeometrisk[10, 2, 2, 1, false]gjev \frac{16}{45}, som er sannsynet for å velje ein kvit ball.
 • FordelingHypergeometrisk[10, 2, 2, 2, false] gjev \frac{1}{45}, som er sannsynet for å velje to kvite ballar.
 • FordelingHypergeometrisk[10, 2, 2, 3, false] gjev 0, som er sannsynet for å velje tre kvite ballar.
 • FordelingHypergeometrisk[10, 2, 2, 0, true] gjev \frac{28}{45}, som er sannsynet for å velje null (eller færre) kvite ballar.
 • FordelingHypergeometrisk[10, 2, 2, 1, true] gjev \frac{44}{45}, som er sannsynet for å velje ein eller færre kvite ballar.
 • FordelingHypergeometrisk[10, 2, 2, 2, true] gjev 1, som er sannsynet for å velje to eller færre kvite ballar.
 • FordelingHypergeometrisk[10, 2, 2, 3, true] gjev 1, som er sannsynet for å velje tre eller færre kvite ballar.
© 2021 International GeoGebra Institute