FordelingCauchy Kommando

Frå GeoGebra Manual
Versjonen frå 21. april 2013 kl. 13:35 av Wallerau (diskusjon | bidrag) (korrekturlest)
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


FordelingCauchy[ <Median m>, <Skala s>, x ]
Lagar sannsynstettleiksfunksjonen til Cauchyfordelinga med parametrar m, s.
FordelingCauchy[ <Median m>, <Skala s>, <Variabelverdi v> ]
Finn verdien av den kumulative fordelingsfunksjonen til Cauchyfordelinga ved v. Det vil seie sannsynet P(X≤v) der X er ein Cauchyfordelt stokastisk variabel med parametrar m, s.
FordelingCauchy[ <Median m>, <Skala s>, x, <Boolsk kumulativ> ]
La X vere ein Cauchyfordelt stokastisk variabel med parametrar m, s.
Merk:

CAS-delen

FordelingCauchy[ <Median m>, <Skala s>, <Variabelverdi v> ]
Finn verdien av den kumulative fordelingsfunksjonen til Cauchyfordelinga ved v. Det vil seie sannsynet P(X≤v) der X er ein Cauchyfordelt stokastisk variabel med parametrar m, s.
Døme:
FordelingCauchy[1, 2, 3] gjev \frac{3}{4}.
© 2021 International GeoGebra Institute