Eksponential Kommando

Frå GeoGebra Manual
Versjonen frå 12. juni 2013 kl. 15:33 av Arve (Diskusjon | bidrag)
(skil) ← Eldre versjon | Versjonen no (skil) | Nyare versjon → (skil)
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


Eksponential[ <Tal λ>, x ]
Lagar sannsynstettleiksfunksjonen til eksponentialfordelinga med vekstparameter λ.
Eksponential[ <Tal λ>, <Variabelverdi v> ]
Finn verdien av den kumulative fordelingsfunksjonen til eksponentialfordelinga ved v. Det vil seie sannsynet P(X≤v) der X er ein eksponentialfordelt stokastisk variabel med vekstparameter λ.
Eksponential[ <Tal λ>, x, <Boolsk Kumulativ> ]
La X vere ein eksponentialfordelt stokastisk variabel med parameter λ.
Merk:

CAS-delen

Eksponential[ <Tal λ>, <Variabelverdi v> ]
Finn verdien av den kumulative fordelingsfunksjonen til eksponentialfordelinga ved v. Det vil seie sannsynet P(X≤v) der X er ein eksponentialfordelt stokastisk variabel med vekstparameter λ.
Døme:
Eksponential[2, 1] gjev \frac{e^{2} - 1}{e^{2} } , som er tilnærma lik 0.86.
© 2020 International GeoGebra Institute