EiningsNormalvektor Kommando

Frå GeoGebra Manual
Versjonen frå 12. desember 2012 kl. 19:35 av Kstige (diskusjon | bidrag)
(skil) ← Eldre versjon | Siste versjonen (skil) | Nyare versjon → (skil)
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


EiningsNormalvektor[ <Linje> ]
Gjev ein vektor med lengde 1 som står normalt på linja.
Døme:
EiningsNormalvektor[3x + 4y = 5] gjev \begin{pmatrix}0.6\\0.8\end{pmatrix}.
EiningsNormalvektor[ <Linjestykke> ]
Gjev ein vektor med lengde 1 som står normalt på linjestykket.
EiningsNormalvektor[ <Vektor> ]
Gjev ein vektor med lengde 1 som står normalt på vektoren. Vektoren må verte definert først.
Døme:
La v=\begin{pmatrix}3\\4\end{pmatrix}. EiningsNormalvektor[v] gjev \begin{pmatrix}-0.8\\0.6\end{pmatrix}.
Merk: Sjå også kommandoane Normalvektor og Retningsvektor.

CAS-delen

EiningsNormalvektor[ <Vektor> ]
Gjev ein vektor med lengde 1 som står normalt på vektoren.
Døme:
  • EiningsNormalvektor[(a,b)] gjev \left(\frac{-b}{\sqrt{a^{2} + b^{2} } },\frac{a}{\sqrt{a^{2} + b^{2} } }\right).
  • EiningsNormalvektor[(3,4)] gjev \left(-\frac{4}{5},\frac{3}{5}\right).
© 2021 International GeoGebra Institute