Percentiel Commando

Uit GeoGebra Manual
Ga naar: navigatie, zoeken

Sjabloon:Manual Page

Percentiel[ <Lijst met waarnemingsgetallen>, <Procent> ]
P is het gegeven Procent (0 < P ≤ 1).
Berekent het 100P-de percentielvan een lijst met waarnemingsgetallen.
Voorbeeld:
Percentiel[{1, 2, 3, 4}, 0.25] geeft 1.25.
Nota: De commando's Kwartiel en Percentiel gebruiken verschillende berekeningsmethoden en geven niet steeds hetzelfde resultaat.
Voorbeeld:
Q1[{1, 2, 3, 4}] geeft 1.5.
Percentiel[{1, 2, 3, 4}, 0.25] geeft 1.25.
© 2021 International GeoGebra Institute