Normaal Commando

Uit GeoGebra Manual
Ga naar: navigatie, zoeken

Sjabloon:Manual Page

Normaal[ <Gemiddelde>, <Standardafwijking>, x ]
Geeft de kansdichtheidsfunctie (pdf) van een normale verdeling.
Normaal[ <Gemiddelde>, <Standardafwijking>, x, <Logisch Cumulatief> ]
Als Cumulatief = true, creëert het de cumulatieve dichtheidsfunctie van een normale verdeling met gemiddelde μ en standaardafwijking σ, anders creëert het de pdf van de normale verdeling.
Normaal[ <Gemiddelde>, <Standardafwijking>, <Variabele waarde> ]
Berekent de functie \Phi \left(\frac{x- \mu}{\sigma} \right) voor een waarde v waarbij Φ de cumulatieve dichtheidsfunctie is voor N(0,1) met gemiddelde μ en standaardafwijking σ.
Nota: Geeft de kans voor een gegeven x-coördinaat (of oppervlakte onder de grafiek van de normale verdeling links van de gegeven x-coördinaat).

CAS venster

Normaal[ <Gemiddelde>, <Standaardafwijking>, <Toevalsveranderlijke> ]

Berekent de functie \Phi \left(\frac{x- \mu}{\sigma} \right) waarbij Φ de cumulatieve dichtheidsfunctie is voor N(0,1) met gemiddelde μen standaardafwijking σ.

Voorbeeld:
Normaal[2, 0.5, 1] geeft \frac{-erf(2/\sqrt{2})+1}{2}.
© 2021 International GeoGebra Institute