Translation Report

Fra GeoGebra Manual
Revisjon per 10. sep. 2014 kl. 23:27 av Arve (diskusjon | bidrag) (geogebra wiki translation helper)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til: navigasjon, søk

This page was generated by geogebra-wiki-translation-helper.

Missing wiki pages

Missing English page
CIFaktor Kommando CIFactor Command
Flattrykk Kommando Flatten Command
FraGrunntall Kommando FromBase Command
Fyrstikkgraf Kommando StickGraph Command
IFaktor Kommando IFactor Command
InversLogNormal Kommando InverseLogNormal Command
InversLogistisk Kommando InverseLogistic Command
IrrasjonalTekst Kommando SurdText Command
Kjedebrøk Kommando ContinuedFraction Command
KjiKvadratTest Kommando ChiSquaredTest Command
Kontingenstabell Kommando ContingencyTable Command
Kubisk Kommando Cubic Command
KøyrKlikkScript Kommando RunClickScript Command
KøyrOppdateringsScript Kommando RunUpdateScript Command
LikningForGeometriskSted Kommando LocusEquation Command
Massesenter Kommando Barycenter Command
NLøsODE Kommando NSolveODE Command
OppdaterFiguren Kommando UpdateConstruction Command
Retningsdiagram Kommando SlopeField Command
Sentralperspektiv Kommando CenterView Command
SettStart Kommando SetSeed Command
Standardform Kommando ScientificText Command
TilGrunntall Kommando ToBase Command
TrekantKurve Kommando TriangleCurve Command
TrekantSenter Kommando TriangleCenter Command
TrigForenkle Kommando TrigSimplify Command
TrigKombiner Kommando TrigCombine Command
TrigUtvid Kommando TrigExpand Command
Trilineær Kommando Trilinear Command
Trinngraf Kommando StepGraph Command
ValdeIndeks Kommando SelectedIndex Command
ZForhold2Estimat Kommando ZProportion2Estimate Command
ZForhold2Test Kommando ZProportion2Test Command
ZForholdEstimat Kommando ZProportionEstimate Command
ZForholdTest Kommando ZProportionTest Command
ZGjennomsnitt22Estimat Kommando ZMean2Estimate Command
ZGjennomsnitt2Test Kommando ZMean2Test Command
ZGjennomsnittEstimat Kommando ZMeanEstimate Command
ZGjennomsnittTest Kommando ZMeanTest Command
Fremgangsmåte ConstructionProtocol

Updated pages

Page Last edit English page Last edit
Reg Kommando 2012-12-30 Fit Command 2013-08-26
Strekk Kommando 2011-09-26 Stretch Command 2013-07-18
GjennomsnittX Kommando 2012-11-06 MeanX Command 2013-05-03
GjennomsnittY Kommando 2012-11-06 MeanY Command 2013-05-03
Delingsforhold Kommando 2012-10-05 AffineRatio Command 2013-06-14
Tyngdepunkt Kommando 2012-11-15 Centroid Command 2013-07-15
Velg Kommando 2013-04-04 Take Command 2013-08-09
InversPascal Kommando 2013-04-02 InversePascal Command 2013-06-28
VelgVerktøytips Kommando 2013-01-08 SetTooltipMode Command 2013-03-09
LengdeStorHalvakse Kommando 2012-11-02 SemiMajorAxisLength Command 2013-08-27
Histogram Kommando 2012-11-08 Histogram Command 2013-03-15
ValgteElement Kommando 2011-09-26 SelectedElement Command 2013-06-11
TTest2 Kommando 2013-04-18 TTest2 Command 2013-08-26
IterasjonListe Kommando 2013-04-07 IterationList Command 2013-09-05
Minimer Kommando 2013-01-11 Minimize Command 2014-06-10
Krumningsvektor Kommando 2012-10-23 CurvatureVector Command 2014-08-25
NPr Kommando 2013-05-15 NPr Command 2013-07-10
EnhetsNormalvektor Kommando 2012-12-12 UnitPerpendicularVector Command 2014-07-22
CLøs Kommando 2013-01-07 CSolve Command 2013-01-11
VenstreSum Kommando 2013-01-07 LeftSum Command 2013-03-26
Formeltekst Kommando 2012-10-09 FormulaText Command 2013-05-24
BrukMatrise Kommando 2013-03-29 ApplyMatrix Command 2013-07-09
Sirkel Kommando 2012-12-13 Circle Command 2014-07-29
Omkrets Kommando 2012-11-06 Perimeter Command 2013-07-18
Parabel Kommando 2012-12-17 Parabola Command 2013-06-13
Trekantfordeling Kommando 2011-09-26 Triangular Command 2013-07-08
Linje Kommando 2012-12-13 Line Command 2013-11-26
SumOver Kommando 2012-11-09 UpperSum Command 2013-04-12
Sirkelomkrets Kommando 2012-12-13 Circumference Command 2013-03-09
FordelingT Kommando 2013-04-21 TDistribution Command 2013-08-26
MatriseRang Kommando 2013-03-18 MatrixRank Command 2013-07-11
Dimensjon Kommando 2013-01-08 Dimension Command 2013-04-26
Stigning Kommando 2012-11-12 Slope Command 2013-07-17
Spearman Kommando 2011-09-26 Spearman Command 2013-07-16
Kryssforhold Kommando 2012-11-02 CrossRatio Command 2013-06-14
LeggTil Kommando 2012-11-02 Append Command 2013-03-09
FordelingHypergeometrisk Kommando 2013-04-21 HyperGeometric Command 2013-10-04
FestKopiTilFelt Kommando 2013-06-07 AttachCopyToView Command 2013-09-02
Forskyv Kommando 2013-06-09 Shear Command 2013-08-26
Zipf Kommando 2013-01-07 Zipf Command 2013-10-04
TekstTilUnicode Kommando 2012-11-13 TextToUnicode Command 2013-08-08
Persentil Kommando 2011-09-26 Percentile Command 2013-04-12
Tekstfelt Kommando 2013-01-08 InputBox Command 2013-11-24
KompleksRot Kommando 2013-01-02 ComplexRoot Command 2013-03-27
FordelingWeibull Kommando 2013-04-21 Weibull Command 2013-07-16
SirkelsektorBue Kommando 2012-11-09 CircumcircularSector Command 2013-11-24
Tekst Kommando 2012-12-26 Text Command 2013-08-10
Buelengde Kommando 2012-10-05 CircumcircularArc Command 2013-11-24
Primfaktorer Kommando 2013-01-07 PrimeFactors Command 2013-06-24
DivisorerListe Kommando 2013-01-08 DivisorsList Command 2013-08-09
Vendepunkt Kommando 2012-12-05 InflectionPoint Command 2013-07-16
Standardavvik Kommando 2013-06-07 SD Command 2013-07-16
Min Kommando 2012-10-16 Min Command 2014-07-28
FordelingCauchy Kommando 2013-04-21 Cauchy Command 2013-04-26
RegSin Kommando 2012-12-30 FitSin Command 2013-08-27
Krumningssirkel Kommando 2012-12-17 OsculatingCircle Command 2014-08-25
Linjestykke Kommando 2012-12-12 Segment Command 2014-07-28
CFaktor Kommando 2013-03-08 CFactor Command 2013-03-26
StartAnimasjon Kommando 2011-09-26 StartAnimation Command 2013-07-17
ErPrimtall Kommando 2012-10-05 IsPrime Command 2013-01-01
Zip Kommando 2013-01-07 Zip Command 2013-01-07
Forstørr Kommando 2012-12-30 Dilate Command 2013-11-26
ANOVA Kommando 2012-10-01 ANOVA Command 2013-04-19
ParametriskDerivert Kommando 2013-04-29 ParametricDerivative Command 2013-09-05
Flytt Kommando 2013-01-08 Translate Command 2013-11-26
Retningsvektor Kommando 2012-11-09 Direction Command 2013-07-11
Taylorpolynom Kommando 2012-12-28 TaylorPolynomial Command 2013-08-10
FordelingF Kommando 2013-04-21 FDistribution Command 2013-07-08
Halvsirkel Kommando 2012-10-22 Semicircle Command 2013-11-26
Utfør Kommando 2013-01-01 Execute Command 2013-04-19
Delbrøkoppspalting Kommando 2012-10-05 PartialFractions Command 2013-04-12
Iterasjon Kommando 2012-10-29 Iteration Command 2013-06-28
LitenAkse Kommando 2012-12-13 MinorAxis Command 2013-06-15
Punktliste Kommando 2013-01-07 PointList Command 2013-04-19
GrenseOver Kommando 2013-03-25 LimitAbove Command 2013-03-26
ErDefinert Kommando 2012-10-05 IsDefined Command 2013-06-14
Integral Kommando 2012-10-24 Integral Command 2013-03-22
VelgLinjestil Kommando 2013-04-14 SetLineStyle Command 2013-07-16
Hyperbel Kommando 2012-12-17 Hyperbola Command 2013-06-14
Stråle Kommando 2012-12-12 Ray Command 2013-11-26
EkstraherTilTall Kommando 2013-04-18 ParseToNumber Command 2013-07-21
VelgFarge Kommando 2013-01-11 SetColor Command 2014-07-28
Avstand Kommando 2012-10-05 Distance Command 2014-07-28
EkstraherTilFunksjon Kommando 2013-06-12 ParseToFunction Command 2014-07-18
Skjæring Kommando 2013-04-26 Intersect Command 2014-08-14
Faktoriser Kommando 2012-12-22 Factor Command 2014-06-17
TabellTekst Kommando 2012-11-13 TableText Command 2014-01-04
Derivert Kommando 2012-12-17 Derivative Command 2013-09-02
InversWeibull Kommando 2013-04-02 InverseWeibull Command 2013-06-28
InversNormalfordeling Kommando 2012-11-08 InverseNormal Command 2013-10-03
Ulike Kommando 2013-01-02 Unique Command 2013-05-21
SettSammen Kommando 2012-11-10 Join Command 2013-07-31
SFD Kommando 2012-10-05 GCD Command 2013-03-15
Teller Kommando 2013-01-02 Numerator Command 2013-07-15
Polynom Kommando 2012-12-22 Polynomial Command 2014-07-22
Løs Kommando 2013-01-01 Solve Command 2013-09-14
Slett Kommando 2012-11-10 Delete Command 2013-11-24
NyttNavn Kommando 2013-01-02 Rename Command 2013-07-18
Punkt Kommando 2013-04-09 Point Command 2013-12-28
NullpunktListe Kommando 2013-04-11 RootList Command 2013-07-11
Restplott Kommando 2011-09-26 ResidualPlot Command 2013-07-11
Speil Kommando 2013-01-08 Reflect Command 2014-07-22
FjernUdefinerte Kommando 2013-06-09 RemoveUndefined Command 2014-07-09
NormalLinje Kommando 2013-04-10 PerpendicularLine Command 2014-08-26
Akser Kommando 2013-06-26 Axes Command 2014-08-26
VelgVilkårForObjektvisning Kommando 2013-01-07 SetConditionToShowObject Command 2013-03-09
Celle Kommando 2013-04-12 Cell Command 2013-08-27
TilfeldigUniform Kommando 2012-11-13 RandomUniform Command 2014-06-10
VelgForholdMellomAkser Kommando 2011-09-26 SetAxesRatio Command 2013-07-15
Forenkle Kommando 2012-12-28 Simplify Command 2014-08-27
FordelingBernoulli Kommando 2013-01-08 Bernoulli Command 2013-03-09
Søylediagram Kommando 2011-09-26 BarChart Command 2014-08-13
TellDersom Kommando 2012-11-04 CountIf Command 2013-07-15
VelgVisningAvNavn Kommando 2013-01-07 SetLabelMode Command 2013-03-09
Invers Kommando 2012-11-05 Invert Command 2013-06-07
FullstendigKvadrat Kommando 2013-01-07 CompleteSquare Command 2013-08-08
TTest Kommando 2013-01-08 TTest Command 2013-08-26
Sektor Kommando 2012-11-09 Sector Command 2013-07-15
NLøs Kommando 2013-04-10 NSolve Command 2013-07-10
Linjediagram Kommando 2013-04-16 FrequencyPolygon Command 2013-06-06
Forhold Kommando 2012-10-05 Relation Command 2013-04-26
SpillLyd Kommando 2011-09-26 PlaySound Command 2013-03-09
Q1 Kommando 2013-03-06 Q1 Command 2013-04-19
Q3 Kommando 2013-03-06 Q3 Command 2013-04-19
Vinkel Kommando 2012-12-05 Angle Command 2013-07-20
NærmestePunkt Kommando 2013-04-10 ClosestPoint Command 2014-07-30
JusterVenstreOpp Kommando 2013-01-01 Pan Command 2014-09-06
Tangent Kommando 2012-12-13 Tangent Command 2014-08-25
VelgLinjetykkelse Kommando 2013-04-14 SetLineThickness Command 2013-07-16
Navn Kommando 2012-11-03 Name Command 2013-07-09
RasjonalNevner Kommando 2013-04-26 Rationalize Command 2013-05-10
TTestParet Kommando 2013-04-18 TTestPaired Command 2013-08-26
Typetall Kommando 2012-11-15 Mode Command 2013-03-09
FordelingPoisson Kommando 2013-04-21 Poisson Command 2013-10-04
BrukDersom Kommando 2013-01-02 KeepIf Command 2013-07-15
Gjennomsnitt Kommando 2012-11-06 Mean Command 2013-07-09
LengdeLitenHalvakse Kommando 2012-11-02 SemiMinorAxisLength Command 2013-08-27
Utvalg Kommando 2012-12-30 Sample Command 2013-07-17
Dersom Kommando 2012-12-22 If Command 2013-08-02
RegLin Kommando 2012-12-30 FitLine Command 2013-08-26
RegLinX Kommando 2012-12-30 FitLineX Command 2013-08-27
ByttUt Kommando 2012-12-30 Substitute Command 2013-07-22
Union Kommando 2012-11-15 Union Command 2013-08-02
RegLog Kommando 2013-01-08 FitLog Command 2013-08-27
NLøsninger Kommando 2013-04-10 NSolutions Command 2014-08-11
VelgVisningIGrafikkfelt Kommando 2013-01-07 SetVisibleInView Command 2013-03-09
Determinant Kommando 2012-11-05 Determinant Command 2013-03-09
SigmaXX Kommando 2013-01-02 SigmaXX Command 2013-07-16
SigmaXY Kommando 2013-01-02 SigmaXY Command 2013-07-16
Toppunkt Kommando 2013-04-24 Vertex Command 2014-08-25
DelaunayTriangulering Kommando 2013-04-25 DelaunayTriangulation Command 2013-04-26
Mod Kommando 2012-10-16 Mod Command 2013-05-03
RKvadrat Kommando 2013-04-18 RSquare Command 2013-09-04
TGjennomsnittEstimat Kommando 2013-04-09 TMeanEstimate Command 2013-08-26
Parameter Kommando 2012-11-06 Parameter Command 2013-06-17
TilfeldigPolynom Kommando 2013-04-09 RandomPolynomial Command 2013-07-15
Kjeglesnitt Kommando 2012-12-13 Conic Command 2013-11-26
Varians Kommando 2012-11-16 Variance Command 2013-07-31
TilfeldigMellom Kommando 2012-11-13 RandomBetween Command 2013-07-15
Hjørne Kommando 2012-10-24 Corner Command 2014-07-30
Syy Kommando 2013-01-02 Syy Command 2013-07-18
VelgObjekttekst Kommando 2013-04-14 SetCaption Command 2014-02-24
Areal Kommando 2012-10-18 Area Command 2014-07-28
ZoomInn Kommando 2014-06-30 ZoomIn Command 2014-09-06
StilkOgBladPlott Kommando 2013-01-02 StemPlot Command 2013-07-16
Nevner Kommando 2013-01-02 Denominator Command 2013-03-09
Verktøyikon Kommando 2013-01-07 ToolImage Command 2014-09-01
Divisorer Kommando 2013-01-08 Divisors Command 2013-08-09
UtvalgStandardavvikX Kommando 2013-01-14 SampleSDX Command 2013-07-18
UtvalgStandardavvikY Kommando 2013-01-14 SampleSDY Command 2013-07-18
DynamiskeKoordinater Kommando 2013-04-26 DynamicCoordinates Command 2013-08-27
VelgDynamiskFarge Kommando 2013-01-08 SetDynamicColor Command 2013-07-15
ByttTilfeldig Kommando 2013-01-08 Shuffle Command 2013-07-09
Brennpunkt Kommando 2012-10-22 Focus Command 2014-01-15
GrenseUnder Kommando 2013-03-25 LimitBelow Command 2013-03-26
VertikalTekst Kommando 2013-01-07 VerticalText Command 2013-03-09
MFM Kommando 2012-10-08 LCM Command 2013-03-27
BokstavTilUnicode Kommando 2012-10-09 LetterToUnicode Command 2013-04-26
TilEksponentiellForm Kommando 2013-02-06 ToExponential Command 2013-03-22
Grad Kommando 2013-03-25 Degree Command 2013-08-27
RegnUt Kommando 2012-12-22 Expand Command 2014-06-17
RegEksp2 Kommando 2012-12-30 FitExp Command 2013-08-26
Sentrum Kommando 2012-10-22 Center Command 2014-07-29
Sirkelsektor Kommando 2012-11-09 CircularSector Command 2013-11-24
DivisorerSum Kommando 2013-01-08 DivisorsSum Command 2013-08-09
TilfeldigNormalfordeling Kommando 2012-11-13 RandomNormal Command 2013-07-15
InversZipf Kommando 2013-04-02 InverseZipf Command 2013-06-14
HøyreSide Kommando 2013-01-08 RightSide Command 2013-03-25
Mangekant Kommando 2013-01-08 Polygon Command 2014-07-30
Faktorer Kommando 2013-06-09 Factors Command 2013-07-08
VelgLag Kommando 2013-04-14 SetLayer Command 2013-07-15
Ekstremalpunkt Kommando 2012-10-22 Extremum Command 2013-05-24
UtvalgStandardavvik Kommando 2013-01-14 SampleSD Command 2013-03-09
Sorter Kommando 2012-11-11 Sort Command 2013-07-16
Styrelinje Kommando 2012-12-13 Directrix Command 2014-01-15
Produkt Kommando 2013-01-07 Product Command 2013-04-19
RedusertRadEchelonForm Kommando 2011-09-26 ReducedRowEchelonForm Command 2013-08-08
Uniform Kommando 2011-09-26 Uniform Command 2013-03-09
VinkelHalveringslinje Kommando 2012-12-12 AngleBisector Command 2014-08-26
SettInn Kommando 2012-11-10 Insert Command 2013-05-21
IntegralMellom Kommando 2013-03-29 IntegralBetween Command 2013-06-28
Prikkplott Kommando 2013-01-07 DotPlot Command 2014-08-22
Voronoi Kommando 2013-01-07 Voronoi Command 2013-03-09
Logistisk Kommando 2011-09-26 Logistic Command 2013-03-26
Nullpunkt Kommando 2012-11-06 Root Command 2013-09-15
StandardavvikX Kommando 2013-01-14 SDX Command 2014-08-14
StandardavvikY Kommando 2013-01-14 SDY Command 2014-08-14
Kolonnenavn Kommando 2012-11-05 ColumnName Command 2013-03-09
TrapesSum Kommando 2012-11-14 TrapezoidalSum Command 2013-09-07
StiParameter Kommando 2011-09-26 PathParameter Command 2013-08-28
VariansUtvalg Kommando 2011-09-26 SampleVariance Command 2013-07-18
SumKvadratavvik Kommando 2013-04-18 SumSquaredErrors Command 2013-07-16
Midtpunkt Kommando 2012-11-03 Midpoint Command 2014-07-28
DefinertMangekant Kommando 2013-01-08 RigidPolygon Command 2014-07-22
NestePrimtall Kommando 2012-12-30 NextPrime Command 2013-07-09
TilfeldigPoisson Kommando 2012-11-13 RandomPoisson Command 2013-07-15
Sxx Kommando 2013-01-02 Sxx Command 2013-07-18
Sxy Kommando 2013-01-02 Sxy Command 2013-07-19
Siste Kommando 2013-01-07 Last Command 2013-03-25
BrøkTekst Kommando 2012-10-09 FractionText Command 2014-02-19
Lengde Kommando 2012-11-02 Length Command 2014-07-25
Grenseverdi Kommando 2013-01-02 Limit Command 2013-06-18
Div Kommando 2012-10-05 Div Command 2013-03-09
VelgVerdi Kommando 2013-04-14 SetValue Command 2013-07-16
NormalKvantilPlott Kommando 2013-04-12 NormalQuantilePlot Command 2013-07-10
Celleområde Kommando 2012-11-05 CellRange Command 2013-07-16
SkjulLag Kommando 2013-01-07 HideLayer Command 2013-03-09
SigmaYY Kommando 2013-01-02 SigmaYY Command 2013-07-16
Bue Kommando 2013-01-06 Arc Command 2014-03-23
Maksimer Kommando 2013-01-08 Maximize Command 2014-06-10
StorAkse Kommando 2012-12-13 MajorAxis Command 2013-06-15
RegLogist Kommando 2012-12-30 FitLogistic Command 2013-08-27
Sum Kommando 2013-02-12 Sum Command 2013-09-05
Sirkelbue Kommando 2012-11-09 CircularArc Command 2013-11-24
LineærEksentrisitet Kommando 2012-11-02 LinearEccentricity Command 2013-06-17
VisAkser Kommando 2013-06-07 ShowAxes Command 2014-04-11
Numerisk Kommando 2013-04-29 Numeric Command 2013-07-11
Asymptote Kommando 2013-06-26 Asymptote Command 2013-08-27
RegPot Kommando 2012-12-30 FitPow Command 2013-08-27
Kovarians Kommando 2012-10-12 Covariance Command 2013-04-26
VisLag Kommando 2013-01-07 ShowLayer Command 2013-07-16
UnicodeTilTekst Kommando 2012-11-15 UnicodeToText Command 2013-08-09
Fellesnevner Kommando 2013-03-16 CommonDenominator Command 2013-06-24
Eksentrisitet Kommando 2013-06-12 Eccentricity Command 2013-06-13
Snitt Kommando 2013-01-02 Intersection Command 2013-07-15
Kurve Kommando 2013-01-06 Curve Command 2014-09-02
RegPoly Kommando 2012-12-30 FitPoly Command 2013-08-27
Første Kommando 2012-11-04 First Command 2013-05-21
KortesteAvstand Kommando 2013-02-06 ShortestDistance Command 2013-03-09
Frekvenstabell Kommando 2014-07-06 FrequencyTable Command 2014-08-13
TilfeldigElement Kommando 2012-11-13 RandomElement Command 2013-03-09
Midtnormal Kommando 2012-12-13 PerpendicularBisector Command 2014-09-01
Radius Kommando 2012-11-07 Radius Command 2013-07-11
Løsninger Kommando 2013-04-16 Solutions Command 2014-08-27
UnicodeTilBokstav Kommando 2012-11-15 UnicodeToLetter Command 2013-08-09
VelgKoordinater Kommando 2013-01-02 SetCoords Command 2013-12-17
VelgAktivtOppsett Kommando 2013-01-08 SetActiveView Command 2014-09-07
Rad Kommando 2012-11-07 Row Command 2013-03-09
TilPunkt Kommando 2013-02-06 ToPoint Command 2013-03-22
NIntegral Kommando 2013-04-10 NIntegral Command 2013-07-10
TilKomplekst Kommando 2013-01-08 ToComplex Command 2013-03-27
Normalvektor Kommando 2012-12-12 PerpendicularVector Command 2014-07-30
FordelingNormal Kommando 2013-04-21 Normal Command 2013-10-04
ZoomUt Kommando 2013-01-02 ZoomOut Command 2014-09-07
CLøsninger Kommando 2013-01-07 CSolutions Command 2013-01-11
Krumning Kommando 2012-11-02 Curvature Command 2014-08-25
LogNormal Kommando 2011-09-26 LogNormal Command 2013-03-26
TilPolarForm Kommando 2013-01-08 ToPolar Command 2013-03-22
Kolonne Kommando 2012-11-05 Column Command 2013-03-09
SumUnder Kommando 2013-01-07 LowerSum Command 2013-04-12
LøsODE Kommando 2011-09-26 SolveODE Command 2013-09-03
TilfeldigBinomial Kommando 2012-11-13 RandomBinomial Command 2013-07-15
VelgObjekt Kommando 2013-01-08 SelectObjects Command 2013-12-17
PlassNummer Kommando 2013-03-18 IndexOf Command 2014-09-01
InversTFordeling Kommando 2013-04-02 InverseTDistribution Command 2013-06-28
FordelingPascal Kommando 2013-04-21 Pascal Command 2013-10-04
Identitetsmatrise Kommando 2013-03-16 Identity Command 2013-05-21
Polylinje Kommando 2013-04-07 Polyline Command 2013-12-06
TGjennomsnitt2Estimat Kommando 2013-04-09 TMean2Estimate Command 2013-08-26
Vektorprodukt Kommando 2013-03-17 Cross Command 2013-05-03
ErHeltall Kommando 2012-10-05 IsInteger Command 2013-06-14
Funksjon Kommando 2013-06-12 Function Command 2014-01-17
Polar Kommando 2012-12-13 Polar Command 2013-06-17
Maks Kommando 2012-10-16 Max Command 2014-07-28
VelgBakgrunnsfarge Kommando 2013-01-11 SetBackgroundColor Command 2013-07-16
Transponer Kommando 2012-11-14 Transpose Command 2013-03-09
VisRutenett Kommando 2013-06-07 ShowGrid Command 2014-04-11
Glidar Kommando 2013-04-24 Slider Command 2014-03-18
Roter Kommando 2013-01-07 Rotate Command 2014-07-28
RektangelSum Kommando 2013-01-07 RectangleSum Command 2013-03-09
Snu Kommando 2012-11-10 Reverse Command 2013-07-18
RegEksp Kommando 2012-12-30 FitGrowth Command 2013-08-26
SettSpor Kommando 2013-04-29 SetTrace Command 2013-07-16
Median Kommando 2012-11-06 Median Command 2013-09-03
Element Kommando 2012-11-04 Element Command 2013-05-21
RMS Kommando 2013-04-18 RootMeanSquare Command 2013-05-17
RoterTekst Kommando 2013-01-07 RotateText Command 2013-06-28
InversPoisson Kommando 2013-04-02 InversePoisson Command 2013-06-28
Følge Kommando 2013-01-02 Sequence Command 2013-05-24
Enhetsvektor Kommando 2012-12-12 UnitVector Command 2013-05-21
Ellipse Kommando 2012-12-13 Ellipse Command 2013-06-15
NullpunktIntervall Kommando 2013-04-11 Roots Command 2013-09-15
Funksjoner 2013-04-29 Functions 2014-01-27
Filmeny 2013-03-17 File Menu 2014-08-04
Valg av objekt 2013-03-04 Selecting objects 2014-01-02
LaTeX 2013-03-15 LaTeX 2014-07-28
Gi navn til objekt 2013-04-14 Naming Objects 2014-04-07
Hjelp-meny 2014-07-11 Help Menu 2014-07-12
Tastatursnarveier 2013-06-07 Keyboard Shortcuts 2014-08-03
Boolske verdier 2013-03-29 Boolean values 2013-11-24
Geometriske objekt 2013-03-04 Geometric Objects 2013-03-09
Redigeringsmeny 2013-02-25 Edit Menu 2013-03-09
Egenskaper 2013-01-08 Properties Dialog 2013-06-18
Perspektiv 2013-04-10 Perspectives 2014-06-25
Intervall 2013-02-23 Intervals 2013-03-09
Punkt og vektorer 2013-04-09 Points and Vectors 2013-11-26
Objektegenskaper 2013-03-18 Object Properties 2014-01-23
Lag verktøy 2013-02-15 Tool Creation Dialog 2013-03-09
Meny for egenskaper 2013-03-17 Options Menu 2013-06-18
Eksporter dialogboks for arbeidsark 2013-06-12 Export Worksheet Dialog 2014-05-18
Komplekse tall 2013-02-23 Complex Numbers 2013-09-06
Kommandoer 2013-04-25 Commands 2013-09-21
Objektposisjon 2011-09-26 Object Position 2013-03-09
Frie objekt, avhengige objekt og hjelpeobjekt 2013-03-26 Free, Dependent and Auxiliary Objects 2013-11-26
Regneark 2013-02-18 Spreadsheet View 2014-05-11
Vilkår for visning 2011-09-26 Conditional Visibility 2013-11-24
Forandre verdier 2013-06-09 Change Values 2014-01-02
Dynamiske farger 2013-04-26 Dynamic Colors 2014-06-28
Vindu 2011-09-26 Window Menu 2013-03-09
Scripting 2011-09-26 Scripting 2014-05-03
Matriser 2013-03-16 Matrices 2014-07-28
Kurver 2013-04-29 Curves 2014-04-15
Verktøymeny 2013-02-25 Tools Menu 2013-03-09
CAS-delen 2013-02-18 CAS View 2014-03-17
Verktøylinje 2013-02-25 Toolbar 2013-03-09
Forhåndsdefinerte funksjoner og operatorer 2013-04-25 Predefined Functions and Operators 2014-01-03
Eksporter som html-side 2013-04-29 Export as html Webpage 2013-12-27

Size differences

Page English page Size difference
Installasjonsguide Installation Guide +8056
CAS-delen CAS View -5813
SpillLyd Kommando PlaySound Command -4205
LøsODE Kommando SolveODE Command -3920
Scripting Scripting -3761
Meny for egenskaper Options Menu -3007
Dialogboks for egenskaper Options Dialog +2558
Legg inn i CMS, VLE (Moodle) og Wiki Embedding to CMS, VLE (Moodle) and Wiki +2319
Skjæring Kommando Intersect Command -2117
Søylediagram Kommando BarChart Command -2082
Vilkår for visning Conditional Visibility -1857
NormalLinje Kommando PerpendicularLine Command -1844
FordelingNormal Kommando Normal Command +1655
Regneark Spreadsheet View -1642
GeometriskSted Kommando Locus Command +1550
LogNormal Kommando LogNormal Command -1524
TabellTekst Kommando TableText Command -1455
FordelingHypergeometrisk Kommando HyperGeometric Command +1406
Logistisk Kommando Logistic Command -1397
Prikkplott Kommando DotPlot Command -1344
RektangelSum Kommando RectangleSum Command +1229
FordelingCauchy Kommando Cauchy Command +1148
FordelingGamma Kommando Gamma Command +1131
Frekvenstabell Kommando FrequencyTable Command -1058
Normalvektor Kommando PerpendicularVector Command -1041
FordelingPoisson Kommando Poisson Command +1026
Glidar Kommando Slider Command -1020
Tangent Kommando Tangent Command -1017
Avstand Kommando Distance Command -980
Trekantfordeling Kommando Triangular Command -978
VenstreSum Kommando LeftSum Command +940
FordelingBernoulli Kommando Bernoulli Command +929
FordelingWeibull Kommando Weibull Command +918
UtvalgStandardavvik Kommando SampleSD Command +918
DynamiskeKoordinater Kommando DynamicCoordinates Command +916
FordelingT Kommando TDistribution Command +908
Perspektiv Perspectives -908
Standardavvik Kommando SD Command +847
RegLinX Kommando FitLineX Command +841
FordelingF Kommando FDistribution Command +840
Forhåndsdefinerte funksjoner og operatorer Predefined Functions and Operators +833
TTest2 Kommando TTest2 Command +814
Derivert Kommando Derivative Command -789
Zipf Kommando Zipf Command +786
Gi navn til objekt Naming Objects -781
Komplekse tall Complex Numbers -776
Erlang Kommando Erlang Command -773
Oppsett Views +772
Dersom Kommando If Command -750
VariansUtvalg Kommando SampleVariance Command -750
Sektor Kommando Sector Command -723
Vinkel Kommando Angle Command -721
FordelingPascal Kommando Pascal Command +717
Restplott Kommando ResidualPlot Command -705
RegLin Kommando FitLine Command +688
Objektegenskaper Object Properties -688
Krumningsvektor Kommando CurvatureVector Command -683
StandardavvikY Kommando SDY Command +680
StandardavvikX Kommando SDX Command +679
Krumning Kommando Curvature Command -634
Numerisk Kommando Numeric Command -623
Sentrum Kommando Center Command -616
Krumningssirkel Kommando OsculatingCircle Command -612
Dynamiske farger Dynamic Colors -611
Punkt og vektorer Points and Vectors +608
TGjennomsnitt2Estimat Kommando TMean2Estimate Command +602
Persentil Kommando Percentile Command -589
Verktøylinje Toolbar +584
Spearman Kommando Spearman Command -572
TilfeldigUniform Kommando RandomUniform Command -561
UtvalgStandardavvikY Kommando SampleSDY Command +548
UtvalgStandardavvikX Kommando SampleSDX Command +547
Objektposisjon Object Position -539
Løs Kommando Solve Command -533
Kurve Kommando Curve Command -533
Linjer og akser Lines and Axes +510
HarmoniskGjennomsnitt Kommando HarmonicMean Command +508
Grafikkfelt Graphics View +506
TilPolarForm Kommando ToPolar Command +498
Polynom Kommando Polynomial Command -463
GeometriskGjennomsnitt Kommando GeometricMean Command +456
Strekk Kommando Stretch Command -445
Nullpunkt Kommando Root Command -428
Handlingsobjekt Action Objects +426
RegLog Kommando FitLog Command +424
Vindu Window Menu -423
RedusertRadEchelonForm Kommando ReducedRowEchelonForm Command -418
Skalarprodukt Kommando Dot Command +417
Ellipse Kommando Ellipse Command -413
Ekstremalpunkt Kommando Extremum Command -408
Redigeringsmeny Edit Menu +406
VelgVilkårForObjektvisning Kommando SetConditionToShowObject Command +402
RegSin Kommando FitSin Command +396
Integral Kommando Integral Command -394
Frie objekt, avhengige objekt og hjelpeobjekt Free, Dependent and Auxiliary Objects +393
RegPot Kommando FitPow Command +389
Midtpunkt Kommando Midpoint Command -388
Lag verktøy Tool Creation Dialog +388
SigmaXY Kommando SigmaXY Command -387
TilfeldigMellom Kommando RandomBetween Command -385
VelgKoordinater Kommando SetCoords Command +384
TilKomplekst Kommando ToComplex Command +383
VelgVerdi Kommando SetValue Command +371
Tyngdepunkt Kommando Centroid Command -368
Utvalg Kommando Sample Command +367
Uniform Kommando Uniform Command -367
Gjennomsnitt Kommando Mean Command +360
Matriser Matrices -358
Hyperbel Kommando Hyperbola Command -356
Første Kommando First Command +351
Snu Kommando Reverse Command -347
VelgVisningIGrafikkfelt Kommando SetVisibleInView Command +346
NCr Kommando BinomialCoefficient Command -344
Varians Kommando Variance Command -343
Akser Kommando Axes Command -328
IterasjonListe Kommando IterationList Command +324
Hjørne Kommando Corner Command -324
Avkrysningsboks Kommando Checkbox Command +319
Sirkel Kommando Circle Command -316
FestKopiTilFelt Kommando AttachCopyToView Command -316
BrukMatrise Kommando ApplyMatrix Command -315
VelgLåsing Kommando SetFixed Command +315
NullpunktIntervall Kommando Roots Command -315
Delingsforhold Kommando AffineRatio Command +310
Sporing Tracing +309
InversPoisson Kommando InversePoisson Command +306
StiParameter Kommando PathParameter Command -304

Comments

Missing wiki pages[rediger]

Missing English page
CIFaktor Kommando CIFactor Command
Flattrykk Kommando Flatten Command
FraGrunntall Kommando FromBase Command
Fyrstikkgraf Kommando StickGraph Command
IFaktor Kommando IFactor Command
InversLogNormal Kommando InverseLogNormal Command
InversLogistisk Kommando InverseLogistic Command
IrrasjonalTekst Kommando SurdText Command
Kjedebrøk Kommando ContinuedFraction Command
KjiKvadratTest Kommando ChiSquaredTest Command
Kontingenstabell Kommando ContingencyTable Command
Kubisk Kommando Cubic Command
KøyrKlikkScript Kommando RunClickScript Command
KøyrOppdateringsScript Kommando RunUpdateScript Command
LikningForGeometriskSted Kommando LocusEquation Command
Massesenter Kommando Barycenter Command
NLøsODE Kommando NSolveODE Command
OppdaterFiguren Kommando UpdateConstruction Command
Retningsdiagram Kommando SlopeField Command
Sentralperspektiv Kommando CenterView Command
SettStart Kommando SetSeed Command
TilGrunntall Kommando ToBase Command
TrekantKurve Kommando TriangleCurve Command
TrekantSenter Kommando TriangleCenter Command
TrigForenkle Kommando TrigSimplify Command
TrigKombiner Kommando TrigCombine Command
TrigUtvid Kommando TrigExpand Command
Trilineær Kommando Trilinear Command
Trinngraf Kommando StepGraph Command
ValdeIndeks Kommando SelectedIndex Command
VitenskapligTekst Kommando ScientificText Command
ZForhold2Estimat Kommando ZProportion2Estimate Command
ZForhold2Test Kommando ZProportion2Test Command
ZForholdEstimat Kommando ZProportionEstimate Command
ZForholdTest Kommando ZProportionTest Command
ZGjennomsnitt22Estimat Kommando ZMean2Estimate Command
ZGjennomsnitt2Test Kommando ZMean2Test Command
ZGjennomsnittEstimat Kommando ZMeanEstimate Command
ZGjennomsnittTest Kommando ZMeanTest Command
Fremgangsmåte ConstructionProtocol

Updated pages[rediger]

Page Last edit English page Last edit
Reg Kommando 2012-12-30T14:50:41Z Fit Command 2013-08-26T13:01:13Z
Strekk Kommando 2011-09-26T23:56:16Z Stretch Command 2013-07-18T08:02:38Z
GjennomsnittX Kommando 2012-11-06T09:36:19Z MeanX Command 2013-05-03T13:21:49Z
GjennomsnittY Kommando 2012-11-06T09:41:06Z MeanY Command 2013-05-03T13:14:44Z
Delingsforhold Kommando 2012-10-05T09:55:59Z AffineRatio Command 2013-06-14T10:00:22Z
Tyngdepunkt Kommando 2012-11-15T16:08:04Z Centroid Command 2013-07-15T08:36:45Z
Velg Kommando 2013-04-04T12:53:57Z Take Command 2013-08-09T12:40:52Z
InversPascal Kommando 2013-04-02T09:12:28Z InversePascal Command 2013-06-28T10:07:58Z
VelgVerktøytips Kommando 2013-01-08T10:32:11Z SetTooltipMode Command 2013-03-09T19:24:27Z
LengdeStorHalvakse Kommando 2012-11-02T13:02:50Z SemiMajorAxisLength Command 2013-08-27T14:33:42Z
Histogram Kommando 2012-11-08T21:08:04Z Histogram Command 2013-03-15T15:12:47Z
ValgteElement Kommando 2011-09-26T23:56:16Z SelectedElement Command 2013-06-11T10:05:42Z
TTest2 Kommando 2013-04-18T08:28:03Z TTest2 Command 2013-08-26T08:11:52Z
IterasjonListe Kommando 2013-04-07T12:33:29Z IterationList Command 2013-09-05T07:54:07Z
Minimer Kommando 2013-01-11T11:14:27Z Minimize Command 2014-06-10T08:48:04Z
Krumningsvektor Kommando 2012-10-23T07:27:43Z CurvatureVector Command 2013-05-03T08:36:56Z
NPr Kommando 2013-05-15T08:01:32Z NPr Command 2013-07-10T10:20:33Z
KonjugatDiameter Kommando 2011-09-26T23:56:16Z ConjugateDiameter Command 2013-07-08T09:21:03Z
EnhetsNormalvektor Kommando 2012-12-12T17:23:56Z UnitPerpendicularVector Command 2013-05-21T07:30:53Z
HistogramHøyre Kommando 2011-09-26T23:56:16Z HistogramRight Command 2013-03-22T08:04:45Z
CLøs Kommando 2013-01-07T18:31:03Z CSolve Command 2013-01-11T08:26:42Z
VenstreSum Kommando 2013-01-07T17:00:42Z LeftSum Command 2013-03-26T07:23:36Z
Formeltekst Kommando 2012-10-09T20:00:00Z FormulaText Command 2013-05-24T09:52:54Z
BrukMatrise Kommando 2013-03-29T10:03:31Z ApplyMatrix Command 2013-07-09T16:23:43Z
Sirkel Kommando 2012-12-13T09:29:48Z Circle Command 2013-11-26T22:05:08Z
Omkrets Kommando 2012-11-06T13:42:28Z Perimeter Command 2013-07-18T09:18:24Z
KjiKvadrat Kommando 2011-09-26T23:56:16Z ChiSquared Command 2013-04-26T10:42:19Z
Parabel Kommando 2012-12-17T20:31:27Z Parabola Command 2013-06-13T10:03:14Z
Trekantfordeling Kommando 2011-09-26T23:56:16Z Triangular Command 2013-07-08T06:16:04Z
Linje Kommando 2012-12-13T08:55:17Z Line Command 2013-11-26T22:47:08Z
SumOver Kommando 2012-11-09T11:48:41Z UpperSum Command 2013-04-12T07:23:00Z
Sirkelomkrets Kommando 2012-12-13T09:35:21Z Circumference Command 2013-03-09T20:06:25Z
FordelingT Kommando 2013-04-21T17:53:26Z TDistribution Command 2013-08-26T08:45:05Z
MatriseRang Kommando 2013-03-18T19:58:18Z MatrixRank Command 2013-07-11T11:29:13Z
Dimensjon Kommando 2013-01-08T15:06:51Z Dimension Command 2013-04-26T11:13:44Z
Stigning Kommando 2012-11-12T15:32:36Z Slope Command 2013-07-17T05:35:30Z
Spearman Kommando 2011-09-26T23:56:16Z Spearman Command 2013-07-16T12:19:21Z
Kryssforhold Kommando 2012-11-02T11:47:29Z CrossRatio Command 2013-06-14T09:48:12Z
LeggTil Kommando 2012-11-02T12:24:57Z Append Command 2013-03-09T19:11:10Z
FordelingHypergeometrisk Kommando 2013-04-21T17:28:17Z HyperGeometric Command 2013-10-04T06:27:41Z
FestKopiTilFelt Kommando 2013-06-07T10:01:29Z AttachCopyToView Command 2013-09-02T14:07:56Z
Forskyv Kommando 2013-06-09T19:05:46Z Shear Command 2013-08-26T10:50:26Z
Zipf Kommando 2013-01-07T11:59:29Z Zipf Command 2013-10-04T06:53:41Z
TekstTilUnicode Kommando 2012-11-13T14:16:16Z TextToUnicode Command 2013-08-08T14:43:51Z
Persentil Kommando 2011-09-26T23:56:16Z Percentile Command 2013-04-12T12:23:38Z
Tekstfelt Kommando 2013-01-08T16:55:53Z InputBox Command 2013-11-24T22:53:18Z
KompleksRot Kommando 2013-01-02T14:43:20Z ComplexRoot Command 2013-03-27T13:33:28Z
FordelingWeibull Kommando 2013-04-21T19:45:40Z Weibull Command 2013-07-16T09:28:46Z
SirkelsektorBue Kommando 2012-11-09T23:19:20Z CircumcircularSector Command 2013-11-24T20:10:18Z
Tekst Kommando 2012-12-26T12:22:45Z Text Command 2013-08-10T07:02:58Z
Buelengde Kommando 2012-10-05T14:21:04Z CircumcircularArc Command 2013-11-24T22:38:11Z
Primfaktorer Kommando 2013-01-07T11:06:30Z PrimeFactors Command 2013-06-24T07:03:28Z
DivisorerListe Kommando 2013-01-08T15:19:45Z DivisorsList Command 2013-08-09T12:09:07Z
Vendepunkt Kommando 2012-12-05T13:47:00Z InflectionPoint Command 2013-07-16T09:41:45Z
Standardavvik Kommando 2013-06-07T09:54:40Z SD Command 2013-07-16T13:26:39Z
Min Kommando 2012-10-16T11:38:06Z Min Command 2013-07-09T06:24:57Z
FordelingCauchy Kommando 2013-04-21T12:27:37Z Cauchy Command 2013-04-26T10:12:07Z
RegSin Kommando 2012-12-30T13:56:24Z FitSin Command 2013-08-27T06:58:59Z
Krumningssirkel Kommando 2012-12-17T20:27:58Z OsculatingCircle Command 2013-05-03T08:16:54Z
Linjestykke Kommando 2012-12-12T18:29:52Z Segment Command 2013-11-26T23:00:44Z
CFaktor Kommando 2013-03-08T09:37:10Z CFactor Command 2013-03-26T13:44:52Z
StartAnimasjon Kommando 2011-09-26T23:56:16Z StartAnimation Command 2013-07-17T05:31:12Z
ErPrimtall Kommando 2012-10-05T14:26:49Z IsPrime Command 2013-01-01T14:12:40Z
Zip Kommando 2013-01-07T12:13:53Z Zip Command 2013-01-07T12:41:02Z
Forstørr Kommando 2012-12-30T18:35:09Z Dilate Command 2013-11-26T22:09:54Z
ANOVA Kommando 2012-10-01T16:46:13Z ANOVA Command 2013-04-19T10:46:56Z
ParametriskDerivert Kommando 2013-04-29T09:49:05Z ParametricDerivative Command 2013-09-05T07:28:13Z
Flytt Kommando 2013-01-08T12:01:53Z Translate Command 2013-11-26T21:36:31Z
Retningsvektor Kommando 2012-11-09T22:00:05Z Direction Command 2013-07-11T12:28:46Z
Taylorpolynom Kommando 2012-12-28T15:01:13Z TaylorPolynomial Command 2013-08-10T07:28:06Z
FordelingF Kommando 2013-04-21T12:09:55Z FDistribution Command 2013-07-08T08:55:06Z
Halvsirkel Kommando 2012-10-22T17:34:13Z Semicircle Command 2013-11-26T22:21:32Z
Utfør Kommando 2013-01-01T20:34:25Z Execute Command 2013-04-19T11:44:28Z
Delbrøkoppspalting Kommando 2012-10-05T07:55:45Z PartialFractions Command 2013-04-12T12:15:59Z
Iterasjon Kommando 2012-10-29T19:10:10Z Iteration Command 2013-06-28T08:48:56Z
LitenAkse Kommando 2012-12-13T09:02:24Z MinorAxis Command 2013-06-15T08:36:23Z
Punktliste Kommando 2013-01-07T11:15:59Z PointList Command 2013-04-19T11:32:29Z
GrenseOver Kommando 2013-03-25T08:14:45Z LimitAbove Command 2013-03-26T08:14:13Z
ErDefinert Kommando 2012-10-05T10:03:23Z IsDefined Command 2013-06-14T12:08:33Z
Integral Kommando 2012-10-24T09:14:15Z Integral Command 2013-03-22T13:57:33Z
VelgLinjestil Kommando 2013-04-14T11:34:25Z SetLineStyle Command 2013-07-16T05:05:52Z
Hyperbel Kommando 2012-12-17T20:25:32Z Hyperbola Command 2013-06-14T12:24:19Z
Stråle Kommando 2012-12-12T19:26:07Z Ray Command 2013-11-26T23:01:28Z
EkstraherTilTall Kommando 2013-04-18T20:29:30Z ParseToNumber Command 2013-07-21T08:22:10Z
VelgFarge Kommando 2013-01-11T12:05:16Z SetColor Command 2013-07-15T14:09:43Z
Avstand Kommando 2012-10-05T11:06:44Z Distance Command 2013-11-25T16:22:49Z
EkstraherTilFunksjon Kommando 2013-06-12T20:16:28Z ParseToFunction Command 2013-07-21T08:19:39Z
Skjæring Kommando 2013-04-26T11:47:23Z Intersect Command 2014-02-11T10:48:04Z
Faktoriser Kommando 2012-12-22T18:51:39Z Factor Command 2014-06-17T07:38:36Z
TabellTekst Kommando 2012-11-13T13:20:05Z TableText Command 2014-01-04T08:07:22Z
Derivert Kommando 2012-12-17T22:16:46Z Derivative Command 2013-09-02T11:50:40Z
InversWeibull Kommando 2013-04-02T09:30:16Z InverseWeibull Command 2013-06-28T11:23:37Z
InversNormalfordeling Kommando 2012-11-08T21:18:45Z InverseNormal Command 2013-10-03T08:50:07Z
Ulike Kommando 2013-01-02T15:29:39Z Unique Command 2013-05-21T08:31:26Z
SettSammen Kommando 2012-11-10T21:58:50Z Join Command 2013-07-31T12:21:58Z
SFD Kommando 2012-10-05T14:23:28Z GCD Command 2013-03-15T12:08:24Z
Teller Kommando 2013-01-02T12:00:50Z Numerator Command 2013-07-15T13:54:37Z
Polynom Kommando 2012-12-22T19:54:17Z Polynomial Command 2013-04-19T08:28:53Z
Løs Kommando 2013-01-01T20:14:45Z Solve Command 2013-09-14T07:21:38Z
Slett Kommando 2012-11-10T22:19:37Z Delete Command 2013-11-24T22:50:58Z
NyttNavn Kommando 2013-01-02T15:37:55Z Rename Command 2013-07-18T08:56:58Z
Punkt Kommando 2013-04-09T08:18:56Z Point Command 2013-12-28T10:40:02Z
NullpunktListe Kommando 2013-04-11T13:13:59Z RootList Command 2013-07-11T07:08:48Z
Restplott Kommando 2011-09-26T23:56:16Z ResidualPlot Command 2013-07-11T12:25:01Z
Speil Kommando 2013-01-08T12:04:29Z Reflect Command 2013-11-24T22:32:51Z
FjernUdefinerte Kommando 2013-06-09T16:57:53Z RemoveUndefined Command 2014-07-09T12:52:18Z
NormalLinje Kommando 2013-04-10T19:56:06Z PerpendicularLine Command 2013-11-14T09:47:00Z
VelgVilkårForObjektvisning Kommando 2013-01-07T18:41:21Z SetConditionToShowObject Command 2013-03-09T19:24:03Z
Celle Kommando 2013-04-12T16:26:06Z Cell Command 2013-08-27T09:44:48Z
TilfeldigUniform Kommando 2012-11-13T16:48:32Z RandomUniform Command 2014-06-10T12:31:24Z
VelgForholdMellomAkser Kommando 2011-09-26T23:56:16Z SetAxesRatio Command 2013-07-15T10:53:18Z
Forenkle Kommando 2012-12-28T13:24:57Z Simplify Command 2014-06-17T07:37:14Z
FordelingBernoulli Kommando 2013-01-08T12:26:49Z Bernoulli Command 2013-03-09T19:11:34Z
Søylediagram Kommando 2011-09-26T23:56:16Z BarChart Command 2014-05-23T08:11:30Z
TellDersom Kommando 2012-11-04T18:51:10Z CountIf Command 2013-07-15T14:45:52Z
Innsirkel Kommando 2011-09-26T23:56:16Z Incircle Command 2013-03-09T19:16:12Z
VelgVisningAvNavn Kommando 2013-01-07T18:37:32Z SetLabelMode Command 2013-03-09T19:24:13Z
Invers Kommando 2012-11-05T15:29:31Z Invert Command 2013-06-07T07:23:16Z
FullstendigKvadrat Kommando 2013-01-07T12:43:30Z CompleteSquare Command 2013-08-08T12:55:12Z
TTest Kommando 2013-01-08T18:42:46Z TTest Command 2013-08-26T07:13:32Z
Sektor Kommando 2012-11-09T22:40:22Z Sector Command 2013-07-15T09:05:23Z
NLøs Kommando 2013-04-10T19:44:28Z NSolve Command 2013-07-10T06:19:55Z
Linjediagram Kommando 2013-04-16T08:35:21Z FrequencyPolygon Command 2013-06-06T14:01:31Z
Forhold Kommando 2012-10-05T10:04:18Z Relation Command 2013-04-26T05:28:06Z
SpillLyd Kommando 2011-09-26T23:56:16Z PlaySound Command 2013-03-09T19:20:30Z
Q1 Kommando 2013-03-06T17:42:49Z Q1 Command 2013-04-19T11:49:23Z
Q3 Kommando 2013-03-06T17:39:04Z Q3 Command 2013-04-19T12:14:42Z
Vinkel Kommando 2012-12-05T14:18:11Z Angle Command 2013-07-20T05:42:27Z
NærmestePunkt Kommando 2013-04-10T20:20:16Z ClosestPoint Command 2013-12-17T08:24:27Z
JusterVenstreOpp Kommando 2013-01-01T19:46:09Z Pan Command 2013-03-09T19:19:01Z
Tangent Kommando 2012-12-13T09:19:38Z Tangent Command 2013-08-09T09:20:16Z
VelgLinjetykkelse Kommando 2013-04-14T11:38:07Z SetLineThickness Command 2013-07-16T05:10:35Z
Navn Kommando 2012-11-03T13:21:48Z Name Command 2013-07-09T13:35:56Z
RasjonalNevner Kommando 2013-04-26T13:02:58Z Rationalize Command 2013-05-10T07:43:47Z
Knapp Kommando 2011-09-26T23:56:16Z Button Command 2013-08-27T07:40:47Z
TTestParet Kommando 2013-04-18T08:44:08Z TTestPaired Command 2013-08-26T08:20:03Z
Typetall Kommando 2012-11-15T16:14:07Z Mode Command 2013-03-09T20:19:05Z
FordelingPoisson Kommando 2013-04-21T17:16:42Z Poisson Command 2013-10-04T06:30:13Z
BrukDersom Kommando 2013-01-02T12:12:23Z KeepIf Command 2013-07-15T14:41:52Z
Gjennomsnitt Kommando 2012-11-06T10:02:47Z Mean Command 2013-07-09T09:09:07Z
KonveksInnhylling Kommando 2011-09-26T23:56:16Z ConvexHull Command 2013-03-09T19:12:51Z
LengdeLitenHalvakse Kommando 2012-11-02T13:01:01Z SemiMinorAxisLength Command 2013-08-27T14:38:48Z
Utvalg Kommando 2012-12-30T17:48:57Z Sample Command 2013-07-17T09:28:21Z
Dersom Kommando 2012-12-22T19:52:43Z If Command 2013-08-02T08:04:00Z
RegLin Kommando 2012-12-30T14:20:07Z FitLine Command 2013-08-26T14:48:22Z
RegLinX Kommando 2012-12-30T14:23:00Z FitLineX Command 2013-08-27T06:20:51Z
ByttUt Kommando 2012-12-30T18:44:10Z Substitute Command 2013-07-22T07:12:48Z
Union Kommando 2012-11-15T16:39:04Z Union Command 2013-08-02T09:20:44Z
RegLog Kommando 2013-01-08T11:58:26Z FitLog Command 2013-08-27T06:35:14Z
NLøsninger Kommando 2013-04-10T19:42:59Z NSolutions Command 2013-05-13T18:11:43Z
VelgVisningIGrafikkfelt Kommando 2013-01-07T18:32:40Z SetVisibleInView Command 2013-03-09T19:24:38Z
Determinant Kommando 2012-11-05T15:00:45Z Determinant Command 2013-03-09T20:08:02Z
SigmaXX Kommando 2013-01-02T10:19:57Z SigmaXX Command 2013-07-16T09:33:40Z
SigmaXY Kommando 2013-01-02T10:28:31Z SigmaXY Command 2013-07-16T11:32:43Z
Innhylling Kommando 2011-09-26T23:56:16Z Hull Command 2013-03-22T07:53:19Z
Toppunkt Kommando 2013-04-24T09:25:07Z Vertex Command 2014-01-06T16:30:38Z
DelaunayTriangulering Kommando 2013-04-25T19:46:19Z DelaunayTriangulation Command 2013-04-26T10:47:00Z
Mod Kommando 2012-10-16T12:20:36Z Mod Command 2013-05-03T12:07:47Z
RKvadrat Kommando 2013-04-18T20:18:19Z RSquare Command 2013-09-04T07:38:53Z
TGjennomsnittEstimat Kommando 2013-04-09T08:35:09Z TMeanEstimate Command 2013-08-26T11:32:05Z
Parameter Kommando 2012-11-06T14:21:20Z Parameter Command 2013-06-17T07:14:36Z
TilfeldigPolynom Kommando 2013-04-09T08:30:26Z RandomPolynomial Command 2013-07-15T10:44:10Z
Kjeglesnitt Kommando 2012-12-13T09:43:23Z Conic Command 2013-11-26T22:27:01Z
Varians Kommando 2012-11-16T12:56:18Z Variance Command 2013-07-31T11:46:36Z
TilfeldigMellom Kommando 2012-11-13T16:22:55Z RandomBetween Command 2013-07-15T11:55:40Z
Hjørne Kommando 2012-10-24T08:24:02Z Corner Command 2013-09-09T08:19:47Z
Syy Kommando 2013-01-02T12:55:05Z Syy Command 2013-07-18T09:30:15Z
VelgObjekttekst Kommando 2013-04-14T12:29:44Z SetCaption Command 2014-02-24T07:56:37Z
Areal Kommando 2012-10-18T15:10:19Z Area Command 2014-04-08T10:06:24Z
StilkOgBladPlott Kommando 2013-01-02T11:35:17Z StemPlot Command 2013-07-16T13:11:48Z
Nevner Kommando 2013-01-02T12:01:59Z Denominator Command 2013-03-09T19:12:55Z
Verktøyikon Kommando 2013-01-07T16:18:21Z ToolImage Command 2014-03-26T21:24:45Z
Divisorer Kommando 2013-01-08T15:17:52Z Divisors Command 2013-08-09T12:00:49Z
UtvalgStandardavvikX Kommando 2013-01-14T10:52:49Z SampleSDX Command 2013-07-18T06:22:31Z
UtvalgStandardavvikY Kommando 2013-01-14T10:54:31Z SampleSDY Command 2013-07-18T06:32:06Z
DynamiskeKoordinater Kommando 2013-04-26T10:42:18Z DynamicCoordinates Command 2013-08-27T08:54:58Z
VelgDynamiskFarge Kommando 2013-01-08T19:39:57Z SetDynamicColor Command 2013-07-15T12:09:02Z
ByttTilfeldig Kommando 2013-01-08T10:19:52Z Shuffle Command 2013-07-09T06:49:51Z
Brennpunkt Kommando 2012-10-22T18:23:38Z Focus Command 2014-01-15T14:07:30Z
GrenseUnder Kommando 2013-03-25T08:23:46Z LimitBelow Command 2013-03-26T07:49:06Z
VertikalTekst Kommando 2013-01-07T16:06:45Z VerticalText Command 2013-03-09T19:25:58Z
MFM Kommando 2012-10-08T18:39:30Z LCM Command 2013-03-27T09:02:22Z
BokstavTilUnicode Kommando 2012-10-09T20:59:10Z LetterToUnicode Command 2013-04-26T08:52:11Z
TilEksponentiellForm Kommando 2013-02-06T21:07:22Z ToExponential Command 2013-03-22T09:26:02Z
Grad Kommando 2013-03-25T09:58:21Z Degree Command 2013-08-27T09:24:24Z
RegnUt Kommando 2012-12-22T16:59:26Z Expand Command 2014-06-17T07:37:54Z
RegEksp2 Kommando 2012-12-30T13:54:40Z FitExp Command 2013-08-26T14:04:44Z
Sentrum Kommando 2012-10-22T17:55:27Z Center Command 2013-12-11T16:30:12Z
Sirkelsektor Kommando 2012-11-09T23:00:08Z CircularSector Command 2013-11-24T22:41:16Z
DivisorerSum Kommando 2013-01-08T15:21:12Z DivisorsSum Command 2013-08-09T12:14:32Z
TilfeldigNormalfordeling Kommando 2012-11-13T16:31:22Z RandomNormal Command 2013-07-15T13:11:40Z
InversZipf Kommando 2013-04-02T09:34:07Z InverseZipf Command 2013-06-14T06:26:53Z
HøyreSide Kommando 2013-01-08T16:21:54Z RightSide Command 2013-03-25T15:41:05Z
Mangekant Kommando 2013-01-08T13:11:19Z Polygon Command 2013-08-08T12:42:40Z
Faktorer Kommando 2013-06-09T18:44:32Z Factors Command 2013-07-08T08:26:29Z
VelgLag Kommando 2013-04-14T11:33:26Z SetLayer Command 2013-07-15T12:49:02Z
Ekstremalpunkt Kommando 2012-10-22T18:21:20Z Extremum Command 2013-05-24T08:33:05Z
UtvalgStandardavvik Kommando 2013-01-14T10:50:22Z SampleSD Command 2013-03-09T19:23:06Z
Sorter Kommando 2012-11-11T20:59:19Z Sort Command 2013-07-16T12:00:51Z
Styrelinje Kommando 2012-12-13T08:44:54Z Directrix Command 2014-01-15T14:04:23Z
Produkt Kommando 2013-01-07T12:22:21Z Product Command 2013-04-19T09:48:44Z
RedusertRadEchelonForm Kommando 2011-09-26T23:56:16Z ReducedRowEchelonForm Command 2013-08-08T13:33:37Z
Uniform Kommando 2011-09-26T23:56:16Z Uniform Command 2013-03-09T19:25:55Z
VinkelHalveringslinje Kommando 2012-12-12T19:36:24Z AngleBisector Command 2013-07-16T14:00:36Z
SettInn Kommando 2012-11-10T21:18:34Z Insert Command 2013-05-21T07:04:01Z
IntegralMellom Kommando 2013-03-29T11:26:42Z IntegralBetween Command 2013-06-28T12:03:16Z
Prikkplott Kommando 2013-01-07T11:40:09Z DotPlot Command 2013-06-28T09:22:19Z
Voronoi Kommando 2013-01-07T14:21:55Z Voronoi Command 2013-03-09T19:25:58Z
Logistisk Kommando 2011-09-26T23:56:16Z Logistic Command 2013-03-26T12:30:58Z
Nullpunkt Kommando 2012-11-06T12:34:03Z Root Command 2013-09-15T09:05:00Z
StandardavvikX Kommando 2013-01-14T10:39:27Z SDX Command 2013-07-16T13:38:46Z
StandardavvikY Kommando 2013-01-14T10:44:30Z SDY Command 2013-07-16T13:42:22Z
Kolonnenavn Kommando 2012-11-05T19:29:03Z ColumnName Command 2013-03-09T20:06:28Z
TrapesSum Kommando 2012-11-14T15:51:58Z TrapezoidalSum Command 2013-09-07T20:09:27Z
StiParameter Kommando 2011-09-26T23:56:16Z PathParameter Command 2013-08-28T08:31:02Z
VariansUtvalg Kommando 2011-09-26T23:56:16Z SampleVariance Command 2013-07-18T06:48:48Z
SumKvadratavvik Kommando 2013-04-18T20:23:16Z SumSquaredErrors Command 2013-07-16T12:58:11Z
Midtpunkt Kommando 2012-11-03T13:10:53Z Midpoint Command 2013-09-04T06:13:54Z
DefinertMangekant Kommando 2013-01-08T10:18:16Z RigidPolygon Command 2013-07-17T05:24:19Z
LangsomPlotting Kommando 2011-09-26T23:56:16Z SlowPlot Command 2013-03-09T19:24:54Z
NestePrimtall Kommando 2012-12-30T17:59:57Z NextPrime Command 2013-07-09T09:27:56Z
TilfeldigPoisson Kommando 2012-11-13T16:44:04Z RandomPoisson Command 2013-07-15T13:50:21Z
Sxx Kommando 2013-01-02T12:18:23Z Sxx Command 2013-07-18T09:25:07Z
Sxy Kommando 2013-01-02T13:01:05Z Sxy Command 2013-07-19T08:11:13Z
Siste Kommando 2013-01-07T10:49:53Z Last Command 2013-03-25T10:49:59Z
BrøkTekst Kommando 2012-10-09T20:20:30Z FractionText Command 2014-02-19T13:42:04Z
Lengde Kommando 2012-11-02T12:52:31Z Length Command 2013-06-25T10:22:45Z
Grenseverdi Kommando 2013-01-02T15:31:27Z Limit Command 2013-06-18T14:04:06Z
Div Kommando 2012-10-05T11:26:01Z Div Command 2013-03-09T19:12:57Z
VelgVerdi Kommando 2013-04-14T12:42:57Z SetValue Command 2013-07-16T05:51:50Z
NormalKvantilPlott Kommando 2013-04-12T13:13:01Z NormalQuantilePlot Command 2013-07-10T08:24:40Z
Celleområde Kommando 2012-11-05T19:38:21Z CellRange Command 2013-07-16T08:23:52Z
SkjulLag Kommando 2013-01-07T15:19:57Z HideLayer Command 2013-03-09T19:15:15Z
SigmaYY Kommando 2013-01-02T10:36:52Z SigmaYY Command 2013-07-16T11:43:34Z
Bue Kommando 2013-01-06T17:14:32Z Arc Command 2014-03-23T10:29:50Z
Maksimer Kommando 2013-01-08T12:56:50Z Maximize Command 2014-06-10T08:46:18Z
StorAkse Kommando 2012-12-13T08:58:48Z MajorAxis Command 2013-06-15T08:33:23Z
RegLogist Kommando 2012-12-30T14:33:55Z FitLogistic Command 2013-08-27T07:09:32Z
Sum Kommando 2013-02-12T10:33:49Z Sum Command 2013-09-05T11:11:22Z
Sirkelbue Kommando 2012-11-09T23:00:58Z CircularArc Command 2013-11-24T19:50:41Z
LineærEksentrisitet Kommando 2012-11-02T14:13:37Z LinearEccentricity Command 2013-06-17T07:05:36Z
VisAkser Kommando 2013-06-07T10:18:43Z ShowAxes Command 2014-04-11T07:06:25Z
Numerisk Kommando 2013-04-29T10:01:47Z Numeric Command 2013-07-11T07:00:20Z
Asymptote Kommando 2013-06-26T12:24:16Z Asymptote Command 2013-08-27T14:29:06Z
RegPot Kommando 2012-12-30T13:58:47Z FitPow Command 2013-08-27T06:57:05Z
Kovarians Kommando 2012-10-12T20:24:32Z Covariance Command 2013-04-26T07:00:28Z
VisLag Kommando 2013-01-07T15:16:02Z ShowLayer Command 2013-07-16T07:25:38Z
UnicodeTilTekst Kommando 2012-11-15T16:32:48Z UnicodeToText Command 2013-08-09T07:01:00Z
Fellesnevner Kommando 2013-03-16T11:44:32Z CommonDenominator Command 2013-06-24T08:08:26Z
Eksentrisitet Kommando 2013-06-12T14:19:15Z Eccentricity Command 2013-06-13T17:24:22Z
Snitt Kommando 2013-01-02T11:21:31Z Intersection Command 2013-07-15T08:27:31Z
Kurve Kommando 2013-01-06T17:01:57Z Curve Command 2013-07-08T09:13:41Z
RegPoly Kommando 2012-12-30T13:58:01Z FitPoly Command 2013-08-27T07:07:33Z
Første Kommando 2012-11-04T19:39:24Z First Command 2013-05-21T12:26:14Z
KortesteAvstand Kommando 2013-02-06T20:50:10Z ShortestDistance Command 2013-03-09T19:24:42Z
TilfeldigElement Kommando 2012-11-13T16:15:27Z RandomElement Command 2013-03-09T19:21:53Z
Midtnormal Kommando 2012-12-13T09:05:41Z PerpendicularBisector Command 2013-07-09T07:20:07Z
Radius Kommando 2012-11-07T14:52:03Z Radius Command 2013-07-11T10:13:11Z
Løsninger Kommando 2013-04-16T09:01:25Z Solutions Command 2013-05-24T07:26:19Z
UnicodeTilBokstav Kommando 2012-11-15T16:24:56Z UnicodeToLetter Command 2013-08-09T07:02:41Z
VelgKoordinater Kommando 2013-01-02T15:46:14Z SetCoords Command 2013-12-17T09:05:58Z
VelgAktivtOppsett Kommando 2013-01-08T19:32:48Z SetActiveView Command 2013-03-09T19:23:39Z
Rad Kommando 2012-11-07T14:37:01Z Row Command 2013-03-09T20:25:24Z
TilPunkt Kommando 2013-02-06T21:06:41Z ToPoint Command 2013-03-22T13:09:16Z
NIntegral Kommando 2013-04-10T14:56:13Z NIntegral Command 2013-07-10T05:04:05Z
TilKomplekst Kommando 2013-01-08T16:38:37Z ToComplex Command 2013-03-27T09:32:08Z
Normalvektor Kommando 2012-12-12T18:05:30Z PerpendicularVector Command 2013-07-10T09:35:31Z
FordelingNormal Kommando 2013-04-21T16:39:55Z Normal Command 2013-10-04T06:11:07Z
ZoomUt Kommando 2013-01-02T15:19:52Z ZoomOut Command 2014-03-05T09:48:13Z
CLøsninger Kommando 2013-01-07T18:31:59Z CSolutions Command 2013-01-11T08:22:14Z
Krumning Kommando 2012-11-02T11:35:59Z Curvature Command 2013-05-03T08:02:19Z
LogNormal Kommando 2011-09-26T23:56:16Z LogNormal Command 2013-03-26T12:53:17Z
TilPolarForm Kommando 2013-01-08T17:09:52Z ToPolar Command 2013-03-22T10:09:37Z
Kolonne Kommando 2012-11-05T19:22:23Z Column Command 2013-03-09T20:06:29Z
SumUnder Kommando 2013-01-07T16:57:29Z LowerSum Command 2013-04-12T07:32:50Z
Overlapp Kommando 2013-04-14T13:10:47Z IntersectRegion Command 2013-09-29T16:15:09Z
LøsODE Kommando 2011-09-26T23:56:16Z SolveODE Command 2013-09-03T14:03:16Z
TilfeldigBinomial Kommando 2012-11-13T16:03:35Z RandomBinomial Command 2013-07-15T12:17:55Z
VelgObjekt Kommando 2013-01-08T19:56:08Z SelectObjects Command 2013-12-17T09:28:12Z
PlassNummer Kommando 2013-03-18T19:13:08Z IndexOf Command 2013-03-22T09:22:29Z
InversTFordeling Kommando 2013-04-02T09:26:27Z InverseTDistribution Command 2013-06-28T11:06:12Z
FordelingPascal Kommando 2013-04-21T16:57:41Z Pascal Command 2013-10-04T06:22:43Z
Identitetsmatrise Kommando 2013-03-16T12:30:31Z Identity Command 2013-05-21T07:08:57Z
Polylinje Kommando 2013-04-07T12:42:46Z Polyline Command 2013-12-06T09:36:16Z
TGjennomsnitt2Estimat Kommando 2013-04-09T08:44:49Z TMean2Estimate Command 2013-08-26T11:08:24Z
Vektorprodukt Kommando 2013-03-17T17:11:44Z Cross Command 2013-05-03T07:34:03Z
ErHeltall Kommando 2012-10-05T14:26:11Z IsInteger Command 2013-06-14T09:05:25Z
Funksjon Kommando 2013-06-12T20:21:06Z Function Command 2014-01-17T13:57:26Z
Polar Kommando 2012-12-13T09:10:22Z Polar Command 2013-06-17T07:24:22Z
Maks Kommando 2012-10-16T11:26:56Z Max Command 2013-07-08T14:34:49Z
VelgBakgrunnsfarge Kommando 2013-01-11T11:54:45Z SetBackgroundColor Command 2013-07-16T04:55:17Z
Transponer Kommando 2012-11-14T15:45:57Z Transpose Command 2013-03-09T20:32:04Z
VisRutenett Kommando 2013-06-07T10:15:25Z ShowGrid Command 2014-04-11T06:57:51Z
Glidar Kommando 2013-04-24T09:36:40Z Slider Command 2014-03-18T12:06:53Z
Roter Kommando 2013-01-07T14:01:03Z Rotate Command 2013-11-26T22:40:56Z
RektangelSum Kommando 2013-01-07T17:33:20Z RectangleSum Command 2013-03-09T19:21:59Z
Snu Kommando 2012-11-10T22:30:56Z Reverse Command 2013-07-18T10:03:59Z
RegEksp Kommando 2012-12-30T13:56:58Z FitGrowth Command 2013-08-26T14:26:37Z
SettSpor Kommando 2013-04-29T09:43:26Z SetTrace Command 2013-07-16T05:17:43Z
Median Kommando 2012-11-06T20:11:33Z Median Command 2013-09-03T14:12:10Z
Element Kommando 2012-11-04T18:29:49Z Element Command 2013-05-21T09:21:04Z
RMS Kommando 2013-04-18T20:13:12Z RootMeanSquare Command 2013-05-17T11:50:25Z
RoterTekst Kommando 2013-01-07T14:54:58Z RotateText Command 2013-06-28T10:54:17Z
InversPoisson Kommando 2013-04-02T09:16:30Z InversePoisson Command 2013-06-28T10:39:25Z
Følge Kommando 2013-01-02T13:26:46Z Sequence Command 2013-05-24T09:03:56Z
Enhetsvektor Kommando 2012-12-12T18:03:42Z UnitVector Command 2013-05-21T08:08:10Z
Ellipse Kommando 2012-12-13T09:52:54Z Ellipse Command 2013-06-15T08:09:50Z
NullpunktIntervall Kommando 2013-04-11T13:13:37Z Roots Command 2013-09-15T08:58:26Z
Funksjoner 2013-04-29T10:59:05Z Functions 2014-01-27T21:42:40Z
Valg av objekt 2013-03-04T10:25:11Z Selecting objects 2014-01-02T16:32:24Z
LaTeX 2013-03-15T10:00:40Z LaTeX 2013-05-21T07:40:55Z
Last opp til GeoGebra Tube 2011-09-26T23:56:16Z Upload to GeoGebra 2013-03-09T20:32:59Z
Innstillinger for utskrift 2011-09-26T23:56:16Z Printing Options 2013-03-09T20:22:28Z
Gi navn til objekt 2013-04-14T14:36:52Z Naming Objects 2014-04-07T10:31:04Z
Hjelp-meny 2011-09-26T23:56:16Z Help Menu 2013-03-09T20:13:19Z
Tastatursnarveier 2013-06-07T09:37:26Z Keyboard Shortcuts 2014-03-18T11:26:11Z
Boolske verdier 2013-03-29T10:58:45Z Boolean values 2013-11-24T20:09:06Z
Geometriske objekt 2013-03-04T12:27:55Z Geometric Objects 2013-03-09T20:13:02Z
Redigeringsmeny 2013-02-25T19:47:41Z Edit Menu 2013-03-09T20:08:24Z
Egenskaper 2013-01-08T12:50:24Z Properties Dialog 2013-06-18T08:47:27Z
Lager bilder av grafikkfeltet 2011-09-26T23:56:16Z Creating Pictures of the Graphics View 2014-03-07T09:55:40Z
Perspektiv 2013-04-10T09:52:27Z Perspectives 2014-06-25T07:14:57Z
Intervall 2013-02-23T09:08:25Z Intervals 2013-03-09T19:16:18Z
Punkt og vektorer 2013-04-09T08:52:29Z Points and Vectors 2013-11-26T21:54:25Z
Objektegenskaper 2013-03-18T13:45:54Z Object Properties 2014-01-23T11:05:33Z
Lag verktøy 2013-02-15T10:50:53Z Tool Creation Dialog 2013-03-09T20:30:39Z
Meny for egenskaper 2013-03-17T16:47:24Z Options Menu 2013-06-18T09:15:23Z
Eksporter dialogboks for arbeidsark 2013-06-12T14:41:56Z Export Worksheet Dialog 2014-05-18T20:45:52Z
Komplekse tall 2013-02-23T09:12:07Z Complex Numbers 2013-09-06T09:53:23Z
Kommandoer 2013-04-25T10:22:48Z Commands 2013-09-21T09:03:44Z
Legg inn i CMS, VLE (Moodle) og Wiki 2011-09-26T23:56:16Z Embedding to CMS, VLE (Moodle) and Wiki 2013-03-09T19:13:03Z
Objektposisjon 2011-09-26T23:56:16Z Object Position 2013-03-09T19:18:55Z
Frie objekt, avhengige objekt og hjelpeobjekt 2013-03-26T19:03:12Z Free, Dependent and Auxiliary Objects 2013-11-26T22:53:52Z
Regneark 2013-02-18T09:45:19Z Spreadsheet View 2014-05-11T16:37:28Z
Vilkår for visning 2011-09-26T23:56:16Z Conditional Visibility 2013-11-24T20:09:29Z
Forandre verdier 2013-06-09T17:07:02Z Change Values 2014-01-02T16:28:11Z
Dynamiske farger 2013-04-26T08:52:10Z Dynamic Colors 2014-06-28T14:29:28Z
Vindu 2011-09-26T23:56:16Z Window Menu 2013-03-09T20:34:18Z
Scripting 2011-09-26T23:56:16Z Scripting 2014-05-03T12:23:18Z
Handlingsobjekt 2011-09-26T23:56:16Z Action Objects 2013-11-24T22:43:09Z
Matriser 2013-03-16T13:30:54Z Matrices 2013-08-29T06:06:04Z
Kurver 2013-04-29T09:58:03Z Curves 2014-04-15T07:39:20Z
Verktøymeny 2013-02-25T19:25:37Z Tools Menu 2013-03-09T20:30:57Z
CAS-delen 2013-02-18T09:48:05Z CAS View 2014-03-17T11:12:18Z
Verktøylinje 2013-02-25T19:28:38Z Toolbar 2013-03-09T19:25:14Z
Forhåndsdefinerte funksjoner og operatorer 2013-04-25T10:01:04Z Predefined Functions and Operators 2014-01-03T14:18:50Z
Eksporter som html-side 2013-04-29T11:19:48Z Export as html Webpage 2013-12-27T00:28:31Z

Size differences[rediger]

Page Largest English page Size difference
Installasjonsguide <-- Installation Guide 8056
CAS-delen --> CAS View 5534
SpillLyd Kommando --> PlaySound Command 4205
LøsODE Kommando --> SolveODE Command 3848
Scripting --> Scripting 3761
Meny for egenskaper --> Options Menu 3000
Lager bilder av grafikkfeltet --> Creating Pictures of the Graphics View 2277
Vilkår for visning --> Conditional Visibility 1857
Søylediagram Kommando --> BarChart Command 1811
Handlingsobjekt --> Action Objects 1799
FordelingNormal Kommando <-- Normal Command 1682
Regneark --> Spreadsheet View 1642
Skjæring Kommando --> Intersect Command 1561
GeometriskSted Kommando <-- Locus Command 1559
LogNormal Kommando --> LogNormal Command 1524
Legg inn i CMS, VLE (Moodle) og Wiki --> Embedding to CMS, VLE (Moodle) and Wiki 1521
FordelingHypergeometrisk Kommando <-- HyperGeometric Command 1451
TabellTekst Kommando --> TableText Command 1419
Logistisk Kommando --> Logistic Command 1397
Hjelp-meny --> Help Menu 1310
RektangelSum Kommando <-- RectangleSum Command 1229
FordelingCauchy Kommando <-- Cauchy Command 1157
FordelingGamma Kommando <-- Gamma Command 1131
Innstillinger for utskrift --> Printing Options 1129
FordelingPoisson Kommando <-- Poisson Command 1044
Glidar Kommando --> Slider Command 1013
Trekantfordeling Kommando --> Triangular Command 978
KjiKvadrat Kommando --> ChiSquared Command 974
VenstreSum Kommando <-- LeftSum Command 940
FordelingBernoulli Kommando <-- Bernoulli Command 929
FordelingWeibull Kommando <-- Weibull Command 927
UtvalgStandardavvik Kommando <-- SampleSD Command 927
FordelingT Kommando <-- TDistribution Command 917
DynamiskeKoordinater Kommando <-- DynamicCoordinates Command 916
Perspektiv --> Perspectives 908
Standardavvik Kommando <-- SD Command 856
RegLinX Kommando <-- FitLineX Command 841
FordelingF Kommando <-- FDistribution Command 840
Forhåndsdefinerte funksjoner og operatorer <-- Predefined Functions and Operators 833
TTest2 Kommando <-- TTest2 Command 814
Zipf Kommando <-- Zipf Command 795
Derivert Kommando --> Derivative Command 789
Normalvektor Kommando --> PerpendicularVector Command 781
Gi navn til objekt --> Naming Objects 781
Komplekse tall --> Complex Numbers 776
Erlang Kommando --> Erlang Command 773
Oppsett <-- Views 772
Dersom Kommando --> If Command 750
VariansUtvalg Kommando --> SampleVariance Command 741
FordelingPascal Kommando <-- Pascal Command 735
Sektor Kommando --> Sector Command 723
Vinkel Kommando --> Angle Command 721
Last opp til GeoGebra Tube --> Upload to GeoGebra 710
Tangent Kommando --> Tangent Command 709
Restplott Kommando --> ResidualPlot Command 705
StandardavvikY Kommando <-- SDY Command 693
StandardavvikX Kommando <-- SDX Command 692
RegLin Kommando <-- FitLine Command 688
Objektegenskaper --> Object Properties 688
Numerisk Kommando --> Numeric Command 623
Dynamiske farger --> Dynamic Colors 611
Punkt og vektorer <-- Points and Vectors 608
TGjennomsnitt2Estimat Kommando <-- TMean2Estimate Command 602
Persentil Kommando --> Percentile Command 589
Verktøylinje <-- Toolbar 584
Innhylling Kommando --> Hull Command 575
Spearman Kommando --> Spearman Command 572
NormalLinje Kommando --> PerpendicularLine Command 570
Avstand Kommando --> Distance Command 563
TilfeldigUniform Kommando --> RandomUniform Command 561
TilPolarForm Kommando <-- ToPolar Command 552
UtvalgStandardavvikY Kommando <-- SampleSDY Command 548
UtvalgStandardavvikX Kommando <-- SampleSDX Command 547
Objektposisjon --> Object Position 539
Kurve Kommando --> Curve Command 531
Løs Kommando --> Solve Command 524
Linjer og akser <-- Lines and Axes 510
HarmoniskGjennomsnitt Kommando <-- HarmonicMean Command 508
Grafikkfelt <-- Graphics View 506
HistogramHøyre Kommando --> HistogramRight Command 472
GeometriskGjennomsnitt Kommando <-- GeometricMean Command 456
Strekk Kommando --> Stretch Command 445
Sentrum Kommando --> Center Command 432
Nullpunkt Kommando --> Root Command 428
RegLog Kommando <-- FitLog Command 424
Vindu --> Window Menu 423
Skalarprodukt Kommando <-- Dot Command 417
Ellipse Kommando --> Ellipse Command 413
Ekstremalpunkt Kommando --> Extremum Command 408
Redigeringsmeny <-- Edit Menu 406
VelgVilkårForObjektvisning Kommando <-- SetConditionToShowObject Command 402
RedusertRadEchelonForm Kommando --> ReducedRowEchelonForm Command 400
Hjørne Kommando --> Corner Command 398
RegSin Kommando <-- FitSin Command 396
Frie objekt, avhengige objekt og hjelpeobjekt <-- Free, Dependent and Auxiliary Objects 393
RegPot Kommando <-- FitPow Command 389
Lag verktøy <-- Tool Creation Dialog 388
SigmaXY Kommando --> SigmaXY Command 387
Midtpunkt Kommando --> Midpoint Command 386
TilfeldigMellom Kommando --> RandomBetween Command 385
VelgKoordinater Kommando <-- SetCoords Command 384
TilKomplekst Kommando <-- ToComplex Command 383
KonjugatDiameter Kommando --> ConjugateDiameter Command 382
VelgVerdi Kommando <-- SetValue Command 371
Tyngdepunkt Kommando --> Centroid Command 368
Utvalg Kommando <-- Sample Command 367
Uniform Kommando --> Uniform Command 367
Gjennomsnitt Kommando <-- Mean Command 360
Roter Kommando --> Rotate Command 358
Hyperbel Kommando --> Hyperbola Command 356
Første Kommando <-- First Command 351
Matriser --> Matrices 348
Snu Kommando --> Reverse Command 347
VelgVisningIGrafikkfelt Kommando <-- SetVisibleInView Command 346
Overlapp Kommando --> IntersectRegion Command 338
Integral Kommando --> Integral Command 331
Varians Kommando --> Variance Command 325
IterasjonListe Kommando <-- IterationList Command 324
Avkrysningsboks Kommando <-- Checkbox Command 319
NCr Kommando --> BinomialCoefficient Command 317
FestKopiTilFelt Kommando --> AttachCopyToView Command 316
BrukMatrise Kommando --> ApplyMatrix Command 315
InversNormalfordeling Kommando <-- InverseNormal Command 315
VelgLåsing Kommando <-- SetFixed Command 315
NullpunktIntervall Kommando --> Roots Command 315
Delingsforhold Kommando <-- AffineRatio Command 310
Sporing <-- Tracing 309
InversPoisson Kommando <-- InversePoisson Command 306
StiParameter Kommando --> PathParameter Command 304
© 2021 International GeoGebra Institute