Vis kilden til Translation Report

Hopp til: navigasjon, søk

Du har ikke tillatelse til å redigere denne siden fordi:

Handlingen du prøvde å utføre kan kun utføres av brukere i gruppene Administratorer, user-manual, user-manual-nb.


Du kan se og kopiere kildekoden til denne siden:

Tilbake til Translation Report.

Comments

Missing wiki pages[rediger]

Missing English page
CIFaktor Kommando CIFactor Command
Flattrykk Kommando Flatten Command
FraGrunntall Kommando FromBase Command
Fyrstikkgraf Kommando StickGraph Command
IFaktor Kommando IFactor Command
InversLogNormal Kommando InverseLogNormal Command
InversLogistisk Kommando InverseLogistic Command
IrrasjonalTekst Kommando SurdText Command
Kjedebrøk Kommando ContinuedFraction Command
KjiKvadratTest Kommando ChiSquaredTest Command
Kontingenstabell Kommando ContingencyTable Command
Kubisk Kommando Cubic Command
KøyrKlikkScript Kommando RunClickScript Command
KøyrOppdateringsScript Kommando RunUpdateScript Command
LikningForGeometriskSted Kommando LocusEquation Command
Massesenter Kommando Barycenter Command
NLøsODE Kommando NSolveODE Command
OppdaterFiguren Kommando UpdateConstruction Command
Retningsdiagram Kommando SlopeField Command
Sentralperspektiv Kommando CenterView Command
SettStart Kommando SetSeed Command
TilGrunntall Kommando ToBase Command
TrekantKurve Kommando TriangleCurve Command
TrekantSenter Kommando TriangleCenter Command
TrigForenkle Kommando TrigSimplify Command
TrigKombiner Kommando TrigCombine Command
TrigUtvid Kommando TrigExpand Command
Trilineær Kommando Trilinear Command
Trinngraf Kommando StepGraph Command
ValdeIndeks Kommando SelectedIndex Command
VitenskapligTekst Kommando ScientificText Command
ZForhold2Estimat Kommando ZProportion2Estimate Command
ZForhold2Test Kommando ZProportion2Test Command
ZForholdEstimat Kommando ZProportionEstimate Command
ZForholdTest Kommando ZProportionTest Command
ZGjennomsnitt22Estimat Kommando ZMean2Estimate Command
ZGjennomsnitt2Test Kommando ZMean2Test Command
ZGjennomsnittEstimat Kommando ZMeanEstimate Command
ZGjennomsnittTest Kommando ZMeanTest Command
Fremgangsmåte ConstructionProtocol

Updated pages[rediger]

Page Last edit English page Last edit
Reg Kommando 2012-12-30T14:50:41Z Fit Command 2013-08-26T13:01:13Z
Strekk Kommando 2011-09-26T23:56:16Z Stretch Command 2013-07-18T08:02:38Z
GjennomsnittX Kommando 2012-11-06T09:36:19Z MeanX Command 2013-05-03T13:21:49Z
GjennomsnittY Kommando 2012-11-06T09:41:06Z MeanY Command 2013-05-03T13:14:44Z
Delingsforhold Kommando 2012-10-05T09:55:59Z AffineRatio Command 2013-06-14T10:00:22Z
Tyngdepunkt Kommando 2012-11-15T16:08:04Z Centroid Command 2013-07-15T08:36:45Z
Velg Kommando 2013-04-04T12:53:57Z Take Command 2013-08-09T12:40:52Z
InversPascal Kommando 2013-04-02T09:12:28Z InversePascal Command 2013-06-28T10:07:58Z
VelgVerktøytips Kommando 2013-01-08T10:32:11Z SetTooltipMode Command 2013-03-09T19:24:27Z
LengdeStorHalvakse Kommando 2012-11-02T13:02:50Z SemiMajorAxisLength Command 2013-08-27T14:33:42Z
Histogram Kommando 2012-11-08T21:08:04Z Histogram Command 2013-03-15T15:12:47Z
ValgteElement Kommando 2011-09-26T23:56:16Z SelectedElement Command 2013-06-11T10:05:42Z
TTest2 Kommando 2013-04-18T08:28:03Z TTest2 Command 2013-08-26T08:11:52Z
IterasjonListe Kommando 2013-04-07T12:33:29Z IterationList Command 2013-09-05T07:54:07Z
Minimer Kommando 2013-01-11T11:14:27Z Minimize Command 2014-06-10T08:48:04Z
Krumningsvektor Kommando 2012-10-23T07:27:43Z CurvatureVector Command 2013-05-03T08:36:56Z
NPr Kommando 2013-05-15T08:01:32Z NPr Command 2013-07-10T10:20:33Z
KonjugatDiameter Kommando 2011-09-26T23:56:16Z ConjugateDiameter Command 2013-07-08T09:21:03Z
EnhetsNormalvektor Kommando 2012-12-12T17:23:56Z UnitPerpendicularVector Command 2013-05-21T07:30:53Z
HistogramHøyre Kommando 2011-09-26T23:56:16Z HistogramRight Command 2013-03-22T08:04:45Z
CLøs Kommando 2013-01-07T18:31:03Z CSolve Command 2013-01-11T08:26:42Z
VenstreSum Kommando 2013-01-07T17:00:42Z LeftSum Command 2013-03-26T07:23:36Z
Formeltekst Kommando 2012-10-09T20:00:00Z FormulaText Command 2013-05-24T09:52:54Z
BrukMatrise Kommando 2013-03-29T10:03:31Z ApplyMatrix Command 2013-07-09T16:23:43Z
Sirkel Kommando 2012-12-13T09:29:48Z Circle Command 2013-11-26T22:05:08Z
Omkrets Kommando 2012-11-06T13:42:28Z Perimeter Command 2013-07-18T09:18:24Z
KjiKvadrat Kommando 2011-09-26T23:56:16Z ChiSquared Command 2013-04-26T10:42:19Z
Parabel Kommando 2012-12-17T20:31:27Z Parabola Command 2013-06-13T10:03:14Z
Trekantfordeling Kommando 2011-09-26T23:56:16Z Triangular Command 2013-07-08T06:16:04Z
Linje Kommando 2012-12-13T08:55:17Z Line Command 2013-11-26T22:47:08Z
SumOver Kommando 2012-11-09T11:48:41Z UpperSum Command 2013-04-12T07:23:00Z
Sirkelomkrets Kommando 2012-12-13T09:35:21Z Circumference Command 2013-03-09T20:06:25Z
FordelingT Kommando 2013-04-21T17:53:26Z TDistribution Command 2013-08-26T08:45:05Z
MatriseRang Kommando 2013-03-18T19:58:18Z MatrixRank Command 2013-07-11T11:29:13Z
Dimensjon Kommando 2013-01-08T15:06:51Z Dimension Command 2013-04-26T11:13:44Z
Stigning Kommando 2012-11-12T15:32:36Z Slope Command 2013-07-17T05:35:30Z
Spearman Kommando 2011-09-26T23:56:16Z Spearman Command 2013-07-16T12:19:21Z
Kryssforhold Kommando 2012-11-02T11:47:29Z CrossRatio Command 2013-06-14T09:48:12Z
LeggTil Kommando 2012-11-02T12:24:57Z Append Command 2013-03-09T19:11:10Z
FordelingHypergeometrisk Kommando 2013-04-21T17:28:17Z HyperGeometric Command 2013-10-04T06:27:41Z
FestKopiTilFelt Kommando 2013-06-07T10:01:29Z AttachCopyToView Command 2013-09-02T14:07:56Z
Forskyv Kommando 2013-06-09T19:05:46Z Shear Command 2013-08-26T10:50:26Z
Zipf Kommando 2013-01-07T11:59:29Z Zipf Command 2013-10-04T06:53:41Z
TekstTilUnicode Kommando 2012-11-13T14:16:16Z TextToUnicode Command 2013-08-08T14:43:51Z
Persentil Kommando 2011-09-26T23:56:16Z Percentile Command 2013-04-12T12:23:38Z
Tekstfelt Kommando 2013-01-08T16:55:53Z InputBox Command 2013-11-24T22:53:18Z
KompleksRot Kommando 2013-01-02T14:43:20Z ComplexRoot Command 2013-03-27T13:33:28Z
FordelingWeibull Kommando 2013-04-21T19:45:40Z Weibull Command 2013-07-16T09:28:46Z
SirkelsektorBue Kommando 2012-11-09T23:19:20Z CircumcircularSector Command 2013-11-24T20:10:18Z
Tekst Kommando 2012-12-26T12:22:45Z Text Command 2013-08-10T07:02:58Z
Buelengde Kommando 2012-10-05T14:21:04Z CircumcircularArc Command 2013-11-24T22:38:11Z
Primfaktorer Kommando 2013-01-07T11:06:30Z PrimeFactors Command 2013-06-24T07:03:28Z
DivisorerListe Kommando 2013-01-08T15:19:45Z DivisorsList Command 2013-08-09T12:09:07Z
Vendepunkt Kommando 2012-12-05T13:47:00Z InflectionPoint Command 2013-07-16T09:41:45Z
Standardavvik Kommando 2013-06-07T09:54:40Z SD Command 2013-07-16T13:26:39Z
Min Kommando 2012-10-16T11:38:06Z Min Command 2013-07-09T06:24:57Z
FordelingCauchy Kommando 2013-04-21T12:27:37Z Cauchy Command 2013-04-26T10:12:07Z
RegSin Kommando 2012-12-30T13:56:24Z FitSin Command 2013-08-27T06:58:59Z
Krumningssirkel Kommando 2012-12-17T20:27:58Z OsculatingCircle Command 2013-05-03T08:16:54Z
Linjestykke Kommando 2012-12-12T18:29:52Z Segment Command 2013-11-26T23:00:44Z
CFaktor Kommando 2013-03-08T09:37:10Z CFactor Command 2013-03-26T13:44:52Z
StartAnimasjon Kommando 2011-09-26T23:56:16Z StartAnimation Command 2013-07-17T05:31:12Z
ErPrimtall Kommando 2012-10-05T14:26:49Z IsPrime Command 2013-01-01T14:12:40Z
Zip Kommando 2013-01-07T12:13:53Z Zip Command 2013-01-07T12:41:02Z
Forstørr Kommando 2012-12-30T18:35:09Z Dilate Command 2013-11-26T22:09:54Z
ANOVA Kommando 2012-10-01T16:46:13Z ANOVA Command 2013-04-19T10:46:56Z
ParametriskDerivert Kommando 2013-04-29T09:49:05Z ParametricDerivative Command 2013-09-05T07:28:13Z
Flytt Kommando 2013-01-08T12:01:53Z Translate Command 2013-11-26T21:36:31Z
Retningsvektor Kommando 2012-11-09T22:00:05Z Direction Command 2013-07-11T12:28:46Z
Taylorpolynom Kommando 2012-12-28T15:01:13Z TaylorPolynomial Command 2013-08-10T07:28:06Z
FordelingF Kommando 2013-04-21T12:09:55Z FDistribution Command 2013-07-08T08:55:06Z
Halvsirkel Kommando 2012-10-22T17:34:13Z Semicircle Command 2013-11-26T22:21:32Z
Utfør Kommando 2013-01-01T20:34:25Z Execute Command 2013-04-19T11:44:28Z
Delbrøkoppspalting Kommando 2012-10-05T07:55:45Z PartialFractions Command 2013-04-12T12:15:59Z
Iterasjon Kommando 2012-10-29T19:10:10Z Iteration Command 2013-06-28T08:48:56Z
LitenAkse Kommando 2012-12-13T09:02:24Z MinorAxis Command 2013-06-15T08:36:23Z
Punktliste Kommando 2013-01-07T11:15:59Z PointList Command 2013-04-19T11:32:29Z
GrenseOver Kommando 2013-03-25T08:14:45Z LimitAbove Command 2013-03-26T08:14:13Z
ErDefinert Kommando 2012-10-05T10:03:23Z IsDefined Command 2013-06-14T12:08:33Z
Integral Kommando 2012-10-24T09:14:15Z Integral Command 2013-03-22T13:57:33Z
VelgLinjestil Kommando 2013-04-14T11:34:25Z SetLineStyle Command 2013-07-16T05:05:52Z
Hyperbel Kommando 2012-12-17T20:25:32Z Hyperbola Command 2013-06-14T12:24:19Z
Stråle Kommando 2012-12-12T19:26:07Z Ray Command 2013-11-26T23:01:28Z
EkstraherTilTall Kommando 2013-04-18T20:29:30Z ParseToNumber Command 2013-07-21T08:22:10Z
VelgFarge Kommando 2013-01-11T12:05:16Z SetColor Command 2013-07-15T14:09:43Z
Avstand Kommando 2012-10-05T11:06:44Z Distance Command 2013-11-25T16:22:49Z
EkstraherTilFunksjon Kommando 2013-06-12T20:16:28Z ParseToFunction Command 2013-07-21T08:19:39Z
Skjæring Kommando 2013-04-26T11:47:23Z Intersect Command 2014-02-11T10:48:04Z
Faktoriser Kommando 2012-12-22T18:51:39Z Factor Command 2014-06-17T07:38:36Z
TabellTekst Kommando 2012-11-13T13:20:05Z TableText Command 2014-01-04T08:07:22Z
Derivert Kommando 2012-12-17T22:16:46Z Derivative Command 2013-09-02T11:50:40Z
InversWeibull Kommando 2013-04-02T09:30:16Z InverseWeibull Command 2013-06-28T11:23:37Z
InversNormalfordeling Kommando 2012-11-08T21:18:45Z InverseNormal Command 2013-10-03T08:50:07Z
Ulike Kommando 2013-01-02T15:29:39Z Unique Command 2013-05-21T08:31:26Z
SettSammen Kommando 2012-11-10T21:58:50Z Join Command 2013-07-31T12:21:58Z
SFD Kommando 2012-10-05T14:23:28Z GCD Command 2013-03-15T12:08:24Z
Teller Kommando 2013-01-02T12:00:50Z Numerator Command 2013-07-15T13:54:37Z
Polynom Kommando 2012-12-22T19:54:17Z Polynomial Command 2013-04-19T08:28:53Z
Løs Kommando 2013-01-01T20:14:45Z Solve Command 2013-09-14T07:21:38Z
Slett Kommando 2012-11-10T22:19:37Z Delete Command 2013-11-24T22:50:58Z
NyttNavn Kommando 2013-01-02T15:37:55Z Rename Command 2013-07-18T08:56:58Z
Punkt Kommando 2013-04-09T08:18:56Z Point Command 2013-12-28T10:40:02Z
NullpunktListe Kommando 2013-04-11T13:13:59Z RootList Command 2013-07-11T07:08:48Z
Restplott Kommando 2011-09-26T23:56:16Z ResidualPlot Command 2013-07-11T12:25:01Z
Speil Kommando 2013-01-08T12:04:29Z Reflect Command 2013-11-24T22:32:51Z
FjernUdefinerte Kommando 2013-06-09T16:57:53Z RemoveUndefined Command 2014-07-09T12:52:18Z
NormalLinje Kommando 2013-04-10T19:56:06Z PerpendicularLine Command 2013-11-14T09:47:00Z
VelgVilkårForObjektvisning Kommando 2013-01-07T18:41:21Z SetConditionToShowObject Command 2013-03-09T19:24:03Z
Celle Kommando 2013-04-12T16:26:06Z Cell Command 2013-08-27T09:44:48Z
TilfeldigUniform Kommando 2012-11-13T16:48:32Z RandomUniform Command 2014-06-10T12:31:24Z
VelgForholdMellomAkser Kommando 2011-09-26T23:56:16Z SetAxesRatio Command 2013-07-15T10:53:18Z
Forenkle Kommando 2012-12-28T13:24:57Z Simplify Command 2014-06-17T07:37:14Z
FordelingBernoulli Kommando 2013-01-08T12:26:49Z Bernoulli Command 2013-03-09T19:11:34Z
Søylediagram Kommando 2011-09-26T23:56:16Z BarChart Command 2014-05-23T08:11:30Z
TellDersom Kommando 2012-11-04T18:51:10Z CountIf Command 2013-07-15T14:45:52Z
Innsirkel Kommando 2011-09-26T23:56:16Z Incircle Command 2013-03-09T19:16:12Z
VelgVisningAvNavn Kommando 2013-01-07T18:37:32Z SetLabelMode Command 2013-03-09T19:24:13Z
Invers Kommando 2012-11-05T15:29:31Z Invert Command 2013-06-07T07:23:16Z
FullstendigKvadrat Kommando 2013-01-07T12:43:30Z CompleteSquare Command 2013-08-08T12:55:12Z
TTest Kommando 2013-01-08T18:42:46Z TTest Command 2013-08-26T07:13:32Z
Sektor Kommando 2012-11-09T22:40:22Z Sector Command 2013-07-15T09:05:23Z
NLøs Kommando 2013-04-10T19:44:28Z NSolve Command 2013-07-10T06:19:55Z
Linjediagram Kommando 2013-04-16T08:35:21Z FrequencyPolygon Command 2013-06-06T14:01:31Z
Forhold Kommando 2012-10-05T10:04:18Z Relation Command 2013-04-26T05:28:06Z
SpillLyd Kommando 2011-09-26T23:56:16Z PlaySound Command 2013-03-09T19:20:30Z
Q1 Kommando 2013-03-06T17:42:49Z Q1 Command 2013-04-19T11:49:23Z
Q3 Kommando 2013-03-06T17:39:04Z Q3 Command 2013-04-19T12:14:42Z
Vinkel Kommando 2012-12-05T14:18:11Z Angle Command 2013-07-20T05:42:27Z
NærmestePunkt Kommando 2013-04-10T20:20:16Z ClosestPoint Command 2013-12-17T08:24:27Z
JusterVenstreOpp Kommando 2013-01-01T19:46:09Z Pan Command 2013-03-09T19:19:01Z
Tangent Kommando 2012-12-13T09:19:38Z Tangent Command 2013-08-09T09:20:16Z
VelgLinjetykkelse Kommando 2013-04-14T11:38:07Z SetLineThickness Command 2013-07-16T05:10:35Z
Navn Kommando 2012-11-03T13:21:48Z Name Command 2013-07-09T13:35:56Z
RasjonalNevner Kommando 2013-04-26T13:02:58Z Rationalize Command 2013-05-10T07:43:47Z
Knapp Kommando 2011-09-26T23:56:16Z Button Command 2013-08-27T07:40:47Z
TTestParet Kommando 2013-04-18T08:44:08Z TTestPaired Command 2013-08-26T08:20:03Z
Typetall Kommando 2012-11-15T16:14:07Z Mode Command 2013-03-09T20:19:05Z
FordelingPoisson Kommando 2013-04-21T17:16:42Z Poisson Command 2013-10-04T06:30:13Z
BrukDersom Kommando 2013-01-02T12:12:23Z KeepIf Command 2013-07-15T14:41:52Z
Gjennomsnitt Kommando 2012-11-06T10:02:47Z Mean Command 2013-07-09T09:09:07Z
KonveksInnhylling Kommando 2011-09-26T23:56:16Z ConvexHull Command 2013-03-09T19:12:51Z
LengdeLitenHalvakse Kommando 2012-11-02T13:01:01Z SemiMinorAxisLength Command 2013-08-27T14:38:48Z
Utvalg Kommando 2012-12-30T17:48:57Z Sample Command 2013-07-17T09:28:21Z
Dersom Kommando 2012-12-22T19:52:43Z If Command 2013-08-02T08:04:00Z
RegLin Kommando 2012-12-30T14:20:07Z FitLine Command 2013-08-26T14:48:22Z
RegLinX Kommando 2012-12-30T14:23:00Z FitLineX Command 2013-08-27T06:20:51Z
ByttUt Kommando 2012-12-30T18:44:10Z Substitute Command 2013-07-22T07:12:48Z
Union Kommando 2012-11-15T16:39:04Z Union Command 2013-08-02T09:20:44Z
RegLog Kommando 2013-01-08T11:58:26Z FitLog Command 2013-08-27T06:35:14Z
NLøsninger Kommando 2013-04-10T19:42:59Z NSolutions Command 2013-05-13T18:11:43Z
VelgVisningIGrafikkfelt Kommando 2013-01-07T18:32:40Z SetVisibleInView Command 2013-03-09T19:24:38Z
Determinant Kommando 2012-11-05T15:00:45Z Determinant Command 2013-03-09T20:08:02Z
SigmaXX Kommando 2013-01-02T10:19:57Z SigmaXX Command 2013-07-16T09:33:40Z
SigmaXY Kommando 2013-01-02T10:28:31Z SigmaXY Command 2013-07-16T11:32:43Z
Innhylling Kommando 2011-09-26T23:56:16Z Hull Command 2013-03-22T07:53:19Z
Toppunkt Kommando 2013-04-24T09:25:07Z Vertex Command 2014-01-06T16:30:38Z
DelaunayTriangulering Kommando 2013-04-25T19:46:19Z DelaunayTriangulation Command 2013-04-26T10:47:00Z
Mod Kommando 2012-10-16T12:20:36Z Mod Command 2013-05-03T12:07:47Z
RKvadrat Kommando 2013-04-18T20:18:19Z RSquare Command 2013-09-04T07:38:53Z
TGjennomsnittEstimat Kommando 2013-04-09T08:35:09Z TMeanEstimate Command 2013-08-26T11:32:05Z
Parameter Kommando 2012-11-06T14:21:20Z Parameter Command 2013-06-17T07:14:36Z
TilfeldigPolynom Kommando 2013-04-09T08:30:26Z RandomPolynomial Command 2013-07-15T10:44:10Z
Kjeglesnitt Kommando 2012-12-13T09:43:23Z Conic Command 2013-11-26T22:27:01Z
Varians Kommando 2012-11-16T12:56:18Z Variance Command 2013-07-31T11:46:36Z
TilfeldigMellom Kommando 2012-11-13T16:22:55Z RandomBetween Command 2013-07-15T11:55:40Z
Hjørne Kommando 2012-10-24T08:24:02Z Corner Command 2013-09-09T08:19:47Z
Syy Kommando 2013-01-02T12:55:05Z Syy Command 2013-07-18T09:30:15Z
VelgObjekttekst Kommando 2013-04-14T12:29:44Z SetCaption Command 2014-02-24T07:56:37Z
Areal Kommando 2012-10-18T15:10:19Z Area Command 2014-04-08T10:06:24Z
StilkOgBladPlott Kommando 2013-01-02T11:35:17Z StemPlot Command 2013-07-16T13:11:48Z
Nevner Kommando 2013-01-02T12:01:59Z Denominator Command 2013-03-09T19:12:55Z
Verktøyikon Kommando 2013-01-07T16:18:21Z ToolImage Command 2014-03-26T21:24:45Z
Divisorer Kommando 2013-01-08T15:17:52Z Divisors Command 2013-08-09T12:00:49Z
UtvalgStandardavvikX Kommando 2013-01-14T10:52:49Z SampleSDX Command 2013-07-18T06:22:31Z
UtvalgStandardavvikY Kommando 2013-01-14T10:54:31Z SampleSDY Command 2013-07-18T06:32:06Z
DynamiskeKoordinater Kommando 2013-04-26T10:42:18Z DynamicCoordinates Command 2013-08-27T08:54:58Z
VelgDynamiskFarge Kommando 2013-01-08T19:39:57Z SetDynamicColor Command 2013-07-15T12:09:02Z
ByttTilfeldig Kommando 2013-01-08T10:19:52Z Shuffle Command 2013-07-09T06:49:51Z
Brennpunkt Kommando 2012-10-22T18:23:38Z Focus Command 2014-01-15T14:07:30Z
GrenseUnder Kommando 2013-03-25T08:23:46Z LimitBelow Command 2013-03-26T07:49:06Z
VertikalTekst Kommando 2013-01-07T16:06:45Z VerticalText Command 2013-03-09T19:25:58Z
MFM Kommando 2012-10-08T18:39:30Z LCM Command 2013-03-27T09:02:22Z
BokstavTilUnicode Kommando 2012-10-09T20:59:10Z LetterToUnicode Command 2013-04-26T08:52:11Z
TilEksponentiellForm Kommando 2013-02-06T21:07:22Z ToExponential Command 2013-03-22T09:26:02Z
Grad Kommando 2013-03-25T09:58:21Z Degree Command 2013-08-27T09:24:24Z
RegnUt Kommando 2012-12-22T16:59:26Z Expand Command 2014-06-17T07:37:54Z
RegEksp2 Kommando 2012-12-30T13:54:40Z FitExp Command 2013-08-26T14:04:44Z
Sentrum Kommando 2012-10-22T17:55:27Z Center Command 2013-12-11T16:30:12Z
Sirkelsektor Kommando 2012-11-09T23:00:08Z CircularSector Command 2013-11-24T22:41:16Z
DivisorerSum Kommando 2013-01-08T15:21:12Z DivisorsSum Command 2013-08-09T12:14:32Z
TilfeldigNormalfordeling Kommando 2012-11-13T16:31:22Z RandomNormal Command 2013-07-15T13:11:40Z
InversZipf Kommando 2013-04-02T09:34:07Z InverseZipf Command 2013-06-14T06:26:53Z
HøyreSide Kommando 2013-01-08T16:21:54Z RightSide Command 2013-03-25T15:41:05Z
Mangekant Kommando 2013-01-08T13:11:19Z Polygon Command 2013-08-08T12:42:40Z
Faktorer Kommando 2013-06-09T18:44:32Z Factors Command 2013-07-08T08:26:29Z
VelgLag Kommando 2013-04-14T11:33:26Z SetLayer Command 2013-07-15T12:49:02Z
Ekstremalpunkt Kommando 2012-10-22T18:21:20Z Extremum Command 2013-05-24T08:33:05Z
UtvalgStandardavvik Kommando 2013-01-14T10:50:22Z SampleSD Command 2013-03-09T19:23:06Z
Sorter Kommando 2012-11-11T20:59:19Z Sort Command 2013-07-16T12:00:51Z
Styrelinje Kommando 2012-12-13T08:44:54Z Directrix Command 2014-01-15T14:04:23Z
Produkt Kommando 2013-01-07T12:22:21Z Product Command 2013-04-19T09:48:44Z
RedusertRadEchelonForm Kommando 2011-09-26T23:56:16Z ReducedRowEchelonForm Command 2013-08-08T13:33:37Z
Uniform Kommando 2011-09-26T23:56:16Z Uniform Command 2013-03-09T19:25:55Z
VinkelHalveringslinje Kommando 2012-12-12T19:36:24Z AngleBisector Command 2013-07-16T14:00:36Z
SettInn Kommando 2012-11-10T21:18:34Z Insert Command 2013-05-21T07:04:01Z
IntegralMellom Kommando 2013-03-29T11:26:42Z IntegralBetween Command 2013-06-28T12:03:16Z
Prikkplott Kommando 2013-01-07T11:40:09Z DotPlot Command 2013-06-28T09:22:19Z
Voronoi Kommando 2013-01-07T14:21:55Z Voronoi Command 2013-03-09T19:25:58Z
Logistisk Kommando 2011-09-26T23:56:16Z Logistic Command 2013-03-26T12:30:58Z
Nullpunkt Kommando 2012-11-06T12:34:03Z Root Command 2013-09-15T09:05:00Z
StandardavvikX Kommando 2013-01-14T10:39:27Z SDX Command 2013-07-16T13:38:46Z
StandardavvikY Kommando 2013-01-14T10:44:30Z SDY Command 2013-07-16T13:42:22Z
Kolonnenavn Kommando 2012-11-05T19:29:03Z ColumnName Command 2013-03-09T20:06:28Z
TrapesSum Kommando 2012-11-14T15:51:58Z TrapezoidalSum Command 2013-09-07T20:09:27Z
StiParameter Kommando 2011-09-26T23:56:16Z PathParameter Command 2013-08-28T08:31:02Z
VariansUtvalg Kommando 2011-09-26T23:56:16Z SampleVariance Command 2013-07-18T06:48:48Z
SumKvadratavvik Kommando 2013-04-18T20:23:16Z SumSquaredErrors Command 2013-07-16T12:58:11Z
Midtpunkt Kommando 2012-11-03T13:10:53Z Midpoint Command 2013-09-04T06:13:54Z
DefinertMangekant Kommando 2013-01-08T10:18:16Z RigidPolygon Command 2013-07-17T05:24:19Z
LangsomPlotting Kommando 2011-09-26T23:56:16Z SlowPlot Command 2013-03-09T19:24:54Z
NestePrimtall Kommando 2012-12-30T17:59:57Z NextPrime Command 2013-07-09T09:27:56Z
TilfeldigPoisson Kommando 2012-11-13T16:44:04Z RandomPoisson Command 2013-07-15T13:50:21Z
Sxx Kommando 2013-01-02T12:18:23Z Sxx Command 2013-07-18T09:25:07Z
Sxy Kommando 2013-01-02T13:01:05Z Sxy Command 2013-07-19T08:11:13Z
Siste Kommando 2013-01-07T10:49:53Z Last Command 2013-03-25T10:49:59Z
BrøkTekst Kommando 2012-10-09T20:20:30Z FractionText Command 2014-02-19T13:42:04Z
Lengde Kommando 2012-11-02T12:52:31Z Length Command 2013-06-25T10:22:45Z
Grenseverdi Kommando 2013-01-02T15:31:27Z Limit Command 2013-06-18T14:04:06Z
Div Kommando 2012-10-05T11:26:01Z Div Command 2013-03-09T19:12:57Z
VelgVerdi Kommando 2013-04-14T12:42:57Z SetValue Command 2013-07-16T05:51:50Z
NormalKvantilPlott Kommando 2013-04-12T13:13:01Z NormalQuantilePlot Command 2013-07-10T08:24:40Z
Celleområde Kommando 2012-11-05T19:38:21Z CellRange Command 2013-07-16T08:23:52Z
SkjulLag Kommando 2013-01-07T15:19:57Z HideLayer Command 2013-03-09T19:15:15Z
SigmaYY Kommando 2013-01-02T10:36:52Z SigmaYY Command 2013-07-16T11:43:34Z
Bue Kommando 2013-01-06T17:14:32Z Arc Command 2014-03-23T10:29:50Z
Maksimer Kommando 2013-01-08T12:56:50Z Maximize Command 2014-06-10T08:46:18Z
StorAkse Kommando 2012-12-13T08:58:48Z MajorAxis Command 2013-06-15T08:33:23Z
RegLogist Kommando 2012-12-30T14:33:55Z FitLogistic Command 2013-08-27T07:09:32Z
Sum Kommando 2013-02-12T10:33:49Z Sum Command 2013-09-05T11:11:22Z
Sirkelbue Kommando 2012-11-09T23:00:58Z CircularArc Command 2013-11-24T19:50:41Z
LineærEksentrisitet Kommando 2012-11-02T14:13:37Z LinearEccentricity Command 2013-06-17T07:05:36Z
VisAkser Kommando 2013-06-07T10:18:43Z ShowAxes Command 2014-04-11T07:06:25Z
Numerisk Kommando 2013-04-29T10:01:47Z Numeric Command 2013-07-11T07:00:20Z
Asymptote Kommando 2013-06-26T12:24:16Z Asymptote Command 2013-08-27T14:29:06Z
RegPot Kommando 2012-12-30T13:58:47Z FitPow Command 2013-08-27T06:57:05Z
Kovarians Kommando 2012-10-12T20:24:32Z Covariance Command 2013-04-26T07:00:28Z
VisLag Kommando 2013-01-07T15:16:02Z ShowLayer Command 2013-07-16T07:25:38Z
UnicodeTilTekst Kommando 2012-11-15T16:32:48Z UnicodeToText Command 2013-08-09T07:01:00Z
Fellesnevner Kommando 2013-03-16T11:44:32Z CommonDenominator Command 2013-06-24T08:08:26Z
Eksentrisitet Kommando 2013-06-12T14:19:15Z Eccentricity Command 2013-06-13T17:24:22Z
Snitt Kommando 2013-01-02T11:21:31Z Intersection Command 2013-07-15T08:27:31Z
Kurve Kommando 2013-01-06T17:01:57Z Curve Command 2013-07-08T09:13:41Z
RegPoly Kommando 2012-12-30T13:58:01Z FitPoly Command 2013-08-27T07:07:33Z
Første Kommando 2012-11-04T19:39:24Z First Command 2013-05-21T12:26:14Z
KortesteAvstand Kommando 2013-02-06T20:50:10Z ShortestDistance Command 2013-03-09T19:24:42Z
TilfeldigElement Kommando 2012-11-13T16:15:27Z RandomElement Command 2013-03-09T19:21:53Z
Midtnormal Kommando 2012-12-13T09:05:41Z PerpendicularBisector Command 2013-07-09T07:20:07Z
Radius Kommando 2012-11-07T14:52:03Z Radius Command 2013-07-11T10:13:11Z
Løsninger Kommando 2013-04-16T09:01:25Z Solutions Command 2013-05-24T07:26:19Z
UnicodeTilBokstav Kommando 2012-11-15T16:24:56Z UnicodeToLetter Command 2013-08-09T07:02:41Z
VelgKoordinater Kommando 2013-01-02T15:46:14Z SetCoords Command 2013-12-17T09:05:58Z
VelgAktivtOppsett Kommando 2013-01-08T19:32:48Z SetActiveView Command 2013-03-09T19:23:39Z
Rad Kommando 2012-11-07T14:37:01Z Row Command 2013-03-09T20:25:24Z
TilPunkt Kommando 2013-02-06T21:06:41Z ToPoint Command 2013-03-22T13:09:16Z
NIntegral Kommando 2013-04-10T14:56:13Z NIntegral Command 2013-07-10T05:04:05Z
TilKomplekst Kommando 2013-01-08T16:38:37Z ToComplex Command 2013-03-27T09:32:08Z
Normalvektor Kommando 2012-12-12T18:05:30Z PerpendicularVector Command 2013-07-10T09:35:31Z
FordelingNormal Kommando 2013-04-21T16:39:55Z Normal Command 2013-10-04T06:11:07Z
ZoomUt Kommando 2013-01-02T15:19:52Z ZoomOut Command 2014-03-05T09:48:13Z
CLøsninger Kommando 2013-01-07T18:31:59Z CSolutions Command 2013-01-11T08:22:14Z
Krumning Kommando 2012-11-02T11:35:59Z Curvature Command 2013-05-03T08:02:19Z
LogNormal Kommando 2011-09-26T23:56:16Z LogNormal Command 2013-03-26T12:53:17Z
TilPolarForm Kommando 2013-01-08T17:09:52Z ToPolar Command 2013-03-22T10:09:37Z
Kolonne Kommando 2012-11-05T19:22:23Z Column Command 2013-03-09T20:06:29Z
SumUnder Kommando 2013-01-07T16:57:29Z LowerSum Command 2013-04-12T07:32:50Z
Overlapp Kommando 2013-04-14T13:10:47Z IntersectRegion Command 2013-09-29T16:15:09Z
LøsODE Kommando 2011-09-26T23:56:16Z SolveODE Command 2013-09-03T14:03:16Z
TilfeldigBinomial Kommando 2012-11-13T16:03:35Z RandomBinomial Command 2013-07-15T12:17:55Z
VelgObjekt Kommando 2013-01-08T19:56:08Z SelectObjects Command 2013-12-17T09:28:12Z
PlassNummer Kommando 2013-03-18T19:13:08Z IndexOf Command 2013-03-22T09:22:29Z
InversTFordeling Kommando 2013-04-02T09:26:27Z InverseTDistribution Command 2013-06-28T11:06:12Z
FordelingPascal Kommando 2013-04-21T16:57:41Z Pascal Command 2013-10-04T06:22:43Z
Identitetsmatrise Kommando 2013-03-16T12:30:31Z Identity Command 2013-05-21T07:08:57Z
Polylinje Kommando 2013-04-07T12:42:46Z Polyline Command 2013-12-06T09:36:16Z
TGjennomsnitt2Estimat Kommando 2013-04-09T08:44:49Z TMean2Estimate Command 2013-08-26T11:08:24Z
Vektorprodukt Kommando 2013-03-17T17:11:44Z Cross Command 2013-05-03T07:34:03Z
ErHeltall Kommando 2012-10-05T14:26:11Z IsInteger Command 2013-06-14T09:05:25Z
Funksjon Kommando 2013-06-12T20:21:06Z Function Command 2014-01-17T13:57:26Z
Polar Kommando 2012-12-13T09:10:22Z Polar Command 2013-06-17T07:24:22Z
Maks Kommando 2012-10-16T11:26:56Z Max Command 2013-07-08T14:34:49Z
VelgBakgrunnsfarge Kommando 2013-01-11T11:54:45Z SetBackgroundColor Command 2013-07-16T04:55:17Z
Transponer Kommando 2012-11-14T15:45:57Z Transpose Command 2013-03-09T20:32:04Z
VisRutenett Kommando 2013-06-07T10:15:25Z ShowGrid Command 2014-04-11T06:57:51Z
Glidar Kommando 2013-04-24T09:36:40Z Slider Command 2014-03-18T12:06:53Z
Roter Kommando 2013-01-07T14:01:03Z Rotate Command 2013-11-26T22:40:56Z
RektangelSum Kommando 2013-01-07T17:33:20Z RectangleSum Command 2013-03-09T19:21:59Z
Snu Kommando 2012-11-10T22:30:56Z Reverse Command 2013-07-18T10:03:59Z
RegEksp Kommando 2012-12-30T13:56:58Z FitGrowth Command 2013-08-26T14:26:37Z
SettSpor Kommando 2013-04-29T09:43:26Z SetTrace Command 2013-07-16T05:17:43Z
Median Kommando 2012-11-06T20:11:33Z Median Command 2013-09-03T14:12:10Z
Element Kommando 2012-11-04T18:29:49Z Element Command 2013-05-21T09:21:04Z
RMS Kommando 2013-04-18T20:13:12Z RootMeanSquare Command 2013-05-17T11:50:25Z
RoterTekst Kommando 2013-01-07T14:54:58Z RotateText Command 2013-06-28T10:54:17Z
InversPoisson Kommando 2013-04-02T09:16:30Z InversePoisson Command 2013-06-28T10:39:25Z
Følge Kommando 2013-01-02T13:26:46Z Sequence Command 2013-05-24T09:03:56Z
Enhetsvektor Kommando 2012-12-12T18:03:42Z UnitVector Command 2013-05-21T08:08:10Z
Ellipse Kommando 2012-12-13T09:52:54Z Ellipse Command 2013-06-15T08:09:50Z
NullpunktIntervall Kommando 2013-04-11T13:13:37Z Roots Command 2013-09-15T08:58:26Z
Funksjoner 2013-04-29T10:59:05Z Functions 2014-01-27T21:42:40Z
Valg av objekt 2013-03-04T10:25:11Z Selecting objects 2014-01-02T16:32:24Z
LaTeX 2013-03-15T10:00:40Z LaTeX 2013-05-21T07:40:55Z
Last opp til GeoGebra Tube 2011-09-26T23:56:16Z Upload to GeoGebra 2013-03-09T20:32:59Z
Innstillinger for utskrift 2011-09-26T23:56:16Z Printing Options 2013-03-09T20:22:28Z
Gi navn til objekt 2013-04-14T14:36:52Z Naming Objects 2014-04-07T10:31:04Z
Hjelp-meny 2011-09-26T23:56:16Z Help Menu 2013-03-09T20:13:19Z
Tastatursnarveier 2013-06-07T09:37:26Z Keyboard Shortcuts 2014-03-18T11:26:11Z
Boolske verdier 2013-03-29T10:58:45Z Boolean values 2013-11-24T20:09:06Z
Geometriske objekt 2013-03-04T12:27:55Z Geometric Objects 2013-03-09T20:13:02Z
Redigeringsmeny 2013-02-25T19:47:41Z Edit Menu 2013-03-09T20:08:24Z
Egenskaper 2013-01-08T12:50:24Z Properties Dialog 2013-06-18T08:47:27Z
Lager bilder av grafikkfeltet 2011-09-26T23:56:16Z Creating Pictures of the Graphics View 2014-03-07T09:55:40Z
Perspektiv 2013-04-10T09:52:27Z Perspectives 2014-06-25T07:14:57Z
Intervall 2013-02-23T09:08:25Z Intervals 2013-03-09T19:16:18Z
Punkt og vektorer 2013-04-09T08:52:29Z Points and Vectors 2013-11-26T21:54:25Z
Objektegenskaper 2013-03-18T13:45:54Z Object Properties 2014-01-23T11:05:33Z
Lag verktøy 2013-02-15T10:50:53Z Tool Creation Dialog 2013-03-09T20:30:39Z
Meny for egenskaper 2013-03-17T16:47:24Z Options Menu 2013-06-18T09:15:23Z
Eksporter dialogboks for arbeidsark 2013-06-12T14:41:56Z Export Worksheet Dialog 2014-05-18T20:45:52Z
Komplekse tall 2013-02-23T09:12:07Z Complex Numbers 2013-09-06T09:53:23Z
Kommandoer 2013-04-25T10:22:48Z Commands 2013-09-21T09:03:44Z
Legg inn i CMS, VLE (Moodle) og Wiki 2011-09-26T23:56:16Z Embedding to CMS, VLE (Moodle) and Wiki 2013-03-09T19:13:03Z
Objektposisjon 2011-09-26T23:56:16Z Object Position 2013-03-09T19:18:55Z
Frie objekt, avhengige objekt og hjelpeobjekt 2013-03-26T19:03:12Z Free, Dependent and Auxiliary Objects 2013-11-26T22:53:52Z
Regneark 2013-02-18T09:45:19Z Spreadsheet View 2014-05-11T16:37:28Z
Vilkår for visning 2011-09-26T23:56:16Z Conditional Visibility 2013-11-24T20:09:29Z
Forandre verdier 2013-06-09T17:07:02Z Change Values 2014-01-02T16:28:11Z
Dynamiske farger 2013-04-26T08:52:10Z Dynamic Colors 2014-06-28T14:29:28Z
Vindu 2011-09-26T23:56:16Z Window Menu 2013-03-09T20:34:18Z
Scripting 2011-09-26T23:56:16Z Scripting 2014-05-03T12:23:18Z
Handlingsobjekt 2011-09-26T23:56:16Z Action Objects 2013-11-24T22:43:09Z
Matriser 2013-03-16T13:30:54Z Matrices 2013-08-29T06:06:04Z
Kurver 2013-04-29T09:58:03Z Curves 2014-04-15T07:39:20Z
Verktøymeny 2013-02-25T19:25:37Z Tools Menu 2013-03-09T20:30:57Z
CAS-delen 2013-02-18T09:48:05Z CAS View 2014-03-17T11:12:18Z
Verktøylinje 2013-02-25T19:28:38Z Toolbar 2013-03-09T19:25:14Z
Forhåndsdefinerte funksjoner og operatorer 2013-04-25T10:01:04Z Predefined Functions and Operators 2014-01-03T14:18:50Z
Eksporter som html-side 2013-04-29T11:19:48Z Export as html Webpage 2013-12-27T00:28:31Z

Size differences[rediger]

Page Largest English page Size difference
Installasjonsguide <-- Installation Guide 8056
CAS-delen --> CAS View 5534
SpillLyd Kommando --> PlaySound Command 4205
LøsODE Kommando --> SolveODE Command 3848
Scripting --> Scripting 3761
Meny for egenskaper --> Options Menu 3000
Lager bilder av grafikkfeltet --> Creating Pictures of the Graphics View 2277
Vilkår for visning --> Conditional Visibility 1857
Søylediagram Kommando --> BarChart Command 1811
Handlingsobjekt --> Action Objects 1799
FordelingNormal Kommando <-- Normal Command 1682
Regneark --> Spreadsheet View 1642
Skjæring Kommando --> Intersect Command 1561
GeometriskSted Kommando <-- Locus Command 1559
LogNormal Kommando --> LogNormal Command 1524
Legg inn i CMS, VLE (Moodle) og Wiki --> Embedding to CMS, VLE (Moodle) and Wiki 1521
FordelingHypergeometrisk Kommando <-- HyperGeometric Command 1451
TabellTekst Kommando --> TableText Command 1419
Logistisk Kommando --> Logistic Command 1397
Hjelp-meny --> Help Menu 1310
RektangelSum Kommando <-- RectangleSum Command 1229
FordelingCauchy Kommando <-- Cauchy Command 1157
FordelingGamma Kommando <-- Gamma Command 1131
Innstillinger for utskrift --> Printing Options 1129
FordelingPoisson Kommando <-- Poisson Command 1044
Glidar Kommando --> Slider Command 1013
Trekantfordeling Kommando --> Triangular Command 978
KjiKvadrat Kommando --> ChiSquared Command 974
VenstreSum Kommando <-- LeftSum Command 940
FordelingBernoulli Kommando <-- Bernoulli Command 929
FordelingWeibull Kommando <-- Weibull Command 927
UtvalgStandardavvik Kommando <-- SampleSD Command 927
FordelingT Kommando <-- TDistribution Command 917
DynamiskeKoordinater Kommando <-- DynamicCoordinates Command 916
Perspektiv --> Perspectives 908
Standardavvik Kommando <-- SD Command 856
RegLinX Kommando <-- FitLineX Command 841
FordelingF Kommando <-- FDistribution Command 840
Forhåndsdefinerte funksjoner og operatorer <-- Predefined Functions and Operators 833
TTest2 Kommando <-- TTest2 Command 814
Zipf Kommando <-- Zipf Command 795
Derivert Kommando --> Derivative Command 789
Normalvektor Kommando --> PerpendicularVector Command 781
Gi navn til objekt --> Naming Objects 781
Komplekse tall --> Complex Numbers 776
Erlang Kommando --> Erlang Command 773
Oppsett <-- Views 772
Dersom Kommando --> If Command 750
VariansUtvalg Kommando --> SampleVariance Command 741
FordelingPascal Kommando <-- Pascal Command 735
Sektor Kommando --> Sector Command 723
Vinkel Kommando --> Angle Command 721
Last opp til GeoGebra Tube --> Upload to GeoGebra 710
Tangent Kommando --> Tangent Command 709
Restplott Kommando --> ResidualPlot Command 705
StandardavvikY Kommando <-- SDY Command 693
StandardavvikX Kommando <-- SDX Command 692
RegLin Kommando <-- FitLine Command 688
Objektegenskaper --> Object Properties 688
Numerisk Kommando --> Numeric Command 623
Dynamiske farger --> Dynamic Colors 611
Punkt og vektorer <-- Points and Vectors 608
TGjennomsnitt2Estimat Kommando <-- TMean2Estimate Command 602
Persentil Kommando --> Percentile Command 589
Verktøylinje <-- Toolbar 584
Innhylling Kommando --> Hull Command 575
Spearman Kommando --> Spearman Command 572
NormalLinje Kommando --> PerpendicularLine Command 570
Avstand Kommando --> Distance Command 563
TilfeldigUniform Kommando --> RandomUniform Command 561
TilPolarForm Kommando <-- ToPolar Command 552
UtvalgStandardavvikY Kommando <-- SampleSDY Command 548
UtvalgStandardavvikX Kommando <-- SampleSDX Command 547
Objektposisjon --> Object Position 539
Kurve Kommando --> Curve Command 531
Løs Kommando --> Solve Command 524
Linjer og akser <-- Lines and Axes 510
HarmoniskGjennomsnitt Kommando <-- HarmonicMean Command 508
Grafikkfelt <-- Graphics View 506
HistogramHøyre Kommando --> HistogramRight Command 472
GeometriskGjennomsnitt Kommando <-- GeometricMean Command 456
Strekk Kommando --> Stretch Command 445
Sentrum Kommando --> Center Command 432
Nullpunkt Kommando --> Root Command 428
RegLog Kommando <-- FitLog Command 424
Vindu --> Window Menu 423
Skalarprodukt Kommando <-- Dot Command 417
Ellipse Kommando --> Ellipse Command 413
Ekstremalpunkt Kommando --> Extremum Command 408
Redigeringsmeny <-- Edit Menu 406
VelgVilkårForObjektvisning Kommando <-- SetConditionToShowObject Command 402
RedusertRadEchelonForm Kommando --> ReducedRowEchelonForm Command 400
Hjørne Kommando --> Corner Command 398
RegSin Kommando <-- FitSin Command 396
Frie objekt, avhengige objekt og hjelpeobjekt <-- Free, Dependent and Auxiliary Objects 393
RegPot Kommando <-- FitPow Command 389
Lag verktøy <-- Tool Creation Dialog 388
SigmaXY Kommando --> SigmaXY Command 387
Midtpunkt Kommando --> Midpoint Command 386
TilfeldigMellom Kommando --> RandomBetween Command 385
VelgKoordinater Kommando <-- SetCoords Command 384
TilKomplekst Kommando <-- ToComplex Command 383
KonjugatDiameter Kommando --> ConjugateDiameter Command 382
VelgVerdi Kommando <-- SetValue Command 371
Tyngdepunkt Kommando --> Centroid Command 368
Utvalg Kommando <-- Sample Command 367
Uniform Kommando --> Uniform Command 367
Gjennomsnitt Kommando <-- Mean Command 360
Roter Kommando --> Rotate Command 358
Hyperbel Kommando --> Hyperbola Command 356
Første Kommando <-- First Command 351
Matriser --> Matrices 348
Snu Kommando --> Reverse Command 347
VelgVisningIGrafikkfelt Kommando <-- SetVisibleInView Command 346
Overlapp Kommando --> IntersectRegion Command 338
Integral Kommando --> Integral Command 331
Varians Kommando --> Variance Command 325
IterasjonListe Kommando <-- IterationList Command 324
Avkrysningsboks Kommando <-- Checkbox Command 319
NCr Kommando --> BinomialCoefficient Command 317
FestKopiTilFelt Kommando --> AttachCopyToView Command 316
BrukMatrise Kommando --> ApplyMatrix Command 315
InversNormalfordeling Kommando <-- InverseNormal Command 315
VelgLåsing Kommando <-- SetFixed Command 315
NullpunktIntervall Kommando --> Roots Command 315
Delingsforhold Kommando <-- AffineRatio Command 310
Sporing <-- Tracing 309
InversPoisson Kommando <-- InversePoisson Command 306
StiParameter Kommando --> PathParameter Command 304
© 2021 International GeoGebra Institute