Redigeringsmeny

Fra GeoGebra Manual
Revisjon per 8. jan. 2013 kl. 16:15 av Arve (diskusjon | bidrag)
Hopp til: navigasjon, søkMenu Undo.png Angre

Tastatursnarvei: Ctrl + Z (MacOS: Cmd + Z)
Dette menyvalget lar deg angre aktivitet steg for steg.
Merk: Du kan også bruke Menu Undo.png angreknappen til høyre for verktøylinjen.

Menu Redo.png Gjenopprett

Tastatursnarvei: Ctrl + Y (MacOS: Cmd + Shift + Z)
Dette menyvalget lar deg gjenopprette aktivitet som tidligere er angret.
Merk: Du kan også bruke Menu Redo.png gjenopprettknappen til høyre for verktøylinjen.

Kopier

Tastatursnarvei: Ctrl + C (MacOS: Cmd + C)
Dette menyvalget lar deg kopiere det som er valgt til utklippstavlen, f.eks. et punkt, en linje eller en variabel.

Lim inn

Tastatursnarvei: Ctrl + V (MacOS: Cmd + V)
Dette menyvalget lar deg lime inn det som er i utklippstavlen.

Menu Copy.png Kopier grafikkfeltet til utklippstavla

Tastatursnarvei: Ctrl + Shift + C (MacOS: Cmd + Shift + C)
Dette menyvalget kopierer grafikkfeltet til datamaskinens utklippstavle. Etterpå kan du enkelt lime dette bildet inn i andre dokumenter (f.eks et tekstbehandlingsdokument).

Menu Properties Gear.png Object Properties…

Tastatursnarvei: Ctrl + E (MacOS: Cmd + E)
Dette menyvalget åpner Egenskaper som lar deg endre egenskapene til alle objektene du jobber med.

Velg alt

Tastatursnarvei: Ctrl + A (MacOS: Cmd + A)
Dette menyvalget lar deg velge alle objekter som brukes i konstruksjonen.

Velg dette laget

Tastatursnarvei: Ctrl + L (MacOS: Cmd + L)
Dette menyvalget lar deg velge alle objekter som er på samme lag som en valgt objekt.
Merk: Du må velge ett objekt som ligger på ønsket lag før du bruker dette menyvalget.

Velg sluttobjekt

Tastatursnarvei: Ctrl + Shift + J (MacOS: Cmd + Shift + J)
Dette menyvalget lar deg velge alle objekter som er avhengige av det valgte objektet.
Merk: Du må velge et overordnet objekt før du bruker dette menyvalget.
Eksempel: En linje gjennom to punkt vil være underordnet og avhengig av to punkt. Velg en av punktene og bruk tastatursnarveien for å velge linjen også.

Velg startobjekt

Tastatursnarvei: Ctrl + J (MacOS: Cmd + J)
Dette menyvalget lar deg velge alle objekter som det valgte objekt er avhengig av.
Merk: Du må velge et underordnet objekt før du bruker dette menyvalget.
Eksempel: En sirkel er avhengig av et sentrumspunkt. Velg sirkelen og bruk tastatursnarveien for å velge punktene sirkelen er avhengig av.

Inverter utvalg

Tastatursnarvei: Ctrl + I (MacOS: Cmd + I)
Opphever merking av valgte objekter og vice versa.

Show / Hide Objects

Tastatursnarvei: Ctrl + G (MacOS: Cmd + G)
Endrer synligheten til valgte objekter.

Show / Hide Labels

Tastatursnarvei: Ctrl + Shift + G

Shows hidden labels for selected objects and hides the shown ones.

Tool Delete.gif Delete

Tastatursnarvei: Delete
This menu items allows you to delete selected objects and their dependent objects.
Merk: You need to select the objects you want to delete first (e. g., use a selection rectangle).

Comments

© 2022 International GeoGebra Institute