MediaWiki-API-resultat

Dette er HTML-representasjonen av formatet JSON. HTML er bra for feilsøking, men ikke passende for bruk i applikasjoner.

Angi parameteren format for å endre utdataformatet. For å se ikke-HTML-representasjonen av formatet JSON, sett format=json.

Se den fullstendige dokumentasjonen eller API-hjelpesiden for mer informasjon.

{
  "error": {
    "code": "internal_api_error_DBQueryError",
    "info": "[8bd8774e429462218441d0ec] Exception caught: A database query error has occurred. This may indicate a bug in the software.",
    "errorclass": "Wikimedia\\Rdbms\\DBQueryError",
    "*": "Wikimedia\\Rdbms\\DBQueryError at /var/www/wiki/includes/libs/rdbms/database/Database.php(1699)\n#0 /var/www/wiki/includes/libs/rdbms/database/Database.php(1683): Wikimedia\\Rdbms\\Database->getQueryException()\n#1 /var/www/wiki/includes/libs/rdbms/database/Database.php(1658): Wikimedia\\Rdbms\\Database->getQueryExceptionAndLog()\n#2 /var/www/wiki/includes/libs/rdbms/database/Database.php(1227): Wikimedia\\Rdbms\\Database->reportQueryError()\n#3 /var/www/wiki/includes/libs/rdbms/database/Database.php(1907): Wikimedia\\Rdbms\\Database->query()\n#4 /var/www/wiki/includes/libs/rdbms/database/Database.php(1769): Wikimedia\\Rdbms\\Database->select()\n#5 /var/www/wiki/includes/libs/rdbms/database/DBConnRef.php(68): Wikimedia\\Rdbms\\Database->selectFieldValues()\n#6 /var/www/wiki/includes/libs/rdbms/database/DBConnRef.php(306): Wikimedia\\Rdbms\\DBConnRef->__call()\n#7 /var/www/wiki/includes/changetags/ChangeTags.php(1508): Wikimedia\\Rdbms\\DBConnRef->selectFieldValues()\n#8 /var/www/wiki/includes/libs/objectcache/wancache/WANObjectCache.php(1529): ChangeTags::{closure}()\n#9 /var/www/wiki/includes/libs/objectcache/wancache/WANObjectCache.php(1376): WANObjectCache->fetchOrRegenerate()\n#10 /var/www/wiki/includes/changetags/ChangeTags.php(1519): WANObjectCache->getWithSetCallback()\n#11 /var/www/wiki/includes/changetags/ChangeTags.php(1482): ChangeTags::listExplicitlyDefinedTags()\n#12 /var/www/wiki/includes/api/ApiFeedContributions.php(232): ChangeTags::listDefinedTags()\n#13 /var/www/wiki/includes/api/ApiBase.php(1705): ApiFeedContributions->getAllowedParams()\n#14 /var/www/wiki/includes/api/ApiBase.php(730): ApiBase->getFinalParams()\n#15 /var/www/wiki/includes/api/ApiMain.php(1184): ApiBase->extractRequestParams()\n#16 /var/www/wiki/includes/api/ApiMain.php(1572): ApiMain->setupModule()\n#17 /var/www/wiki/includes/api/ApiMain.php(529): ApiMain->executeAction()\n#18 /var/www/wiki/includes/api/ApiMain.php(500): ApiMain->executeActionWithErrorHandling()\n#19 /var/www/wiki/api.php(90): ApiMain->execute()\n#20 /var/www/wiki/api.php(45): wfApiMain()\n#21 {main}"
  }
}