Преглед на кодот на Минимум Алатка

Прејди на: содржини, барај

Немате дозвола за уредување на оваа страница, од следнава причина:

Дејството што го побаравте е ограничено само на корисници во една од групите: Администратори, user-manual, user-manual-mk.


Можете да го погледнете и копирате кодот на оваа страница.

Назад на Минимум Алатка.

Comments

Оваа алатка е достапна само во Табеларен приказ. Постојат два начина како да се користи:

  • Изберете ја одредишната клетка, а потоа изберете ја оваа алатка и после тоа изберете го опсегот на клетки. Минимумот на селектираните клетки ќе се појави во одредишната клетка.
  • Изберете го опсегот на клетки кој содржи повеќе од една клетка, а потоа изберете ја оваа алатка. Ако опсегот на клетките има повеќе редови, минимумот од секоја колона ќе биде пресметан под секоја колона. Ако има само еден ред, минимумот на редот ќе се појави десно од селекцијата. Ако го држите Shift кога кликнувате на иконата на оваа алатка, се пресметува минимум на секој ред од селектираната област.


© 2022 International GeoGebra Institute