Преглед на кодот на Втора Анализа на Регресивна променлива Алатка

Прејди на: содржини, барај

Немате дозвола за уредување на оваа страница, од следнава причина:

Дејството што го побаравте е ограничено само на корисници во една од групите: Администратори, user-manual, user-manual-mk.


Можете да го погледнете и копирате кодот на оваа страница.

Назад на Втора Анализа на Регресивна променлива Алатка.

Comments

Селекирај две колони со парен број на податоци во табеларниот приказ, потоа кликнете на оваа алатка за да се отвори дијалогот кој создава графикони и пресметува статистика на две променливи од дадените податоците. Дијалог има четири панели: статистички панел, податочен панел и две графички панели. Само еден графички панел е видлив кога дијалогот за првпат се отвора. Користете го менито со опции за да се прикажат другите.
Дијалогот отвора график на дисперзија од избраните податоци. Во паѓачкото мени под графикот можете да одберете различни модели на регресија на податоците. Кога моделот е избран неговиот график се црта и равенката се прикажува подолу.
Опции
Повлечете и Пуштете


© 2022 International GeoGebra Institute