Riferimenti:Colori

Da GeoGebra Manual.

Questa pagina contiene l'elenco completo di tutti i colori supportati dal comando ImpColore.

 • AQUA (#BCD4E6)
 • BLACK (#000000)
 • BLUE (#0000FF)
 • FUCHSIA (#FF00FF)
 • GRAY (#808080)
 • GREEN (#008000)
 • LIME (#00FF00)
 • MAROON (#800000)
 • NAVY (#000080)
 • OLIVE (#808000)
 • PURPLE (#800080)
 • RED (#FF0000)
 • SILVER (#C0C0C0)
 • TEAL (#008080)
 • WHITE (#FFFFFF)
 • YELLOW (#FFFF00)
 • ALICEBLUE (#EFF7FF)
 • ANTIQUEWHITE (#F9E8D2)
 • AQUAMARINE (#43B7BA)
 • AZURE (#EFFFFF)
 • BEIGE (#F5F3D7)
 • BISQUE (#FDE0BC)
 • BLANCHEDALMOND (#FEE8C6)
 • BLUEVIOLET (#7931DF)
 • BROWN (#980516)
 • BURLYWOOD (#EABE83)
 • CADETBLUE (#578693)
 • CHARTREUSE (#8AFB17)
 • CHOCOLATE (#C85A17)
 • CORAL (#F76541)
 • CORNFLOWERBLUE (#151B8D)
 • CORNSILK (#FFF7D7)
 • CRIMSON (#E41B17)
 • CYAN (#00FFFF)
 • DARKBLUE (#1C39BB)
 • DARKCYAN (#57FEFF)
 • DARKGOLDENROD (#AF7817)
 • DARKGRAY (#7A7777)
 • DARKGREEN (#254117)
 • DARKKHAKI (#B7AD59)
 • DARKMAGENTA (#F43EFF)
 • DARKOLIVEGREEN (#CCFB5D)
 • DARKORANGE (#F88017)
 • DARKORCHID (#7D1B7E)
 • DARKRED (#E41B17)
 • DARKSALMON (#E18B6B)
 • DARKSEAGREEN (#8BB381)
 • DARKSLATEBLUE (#2B3856)
 • DARKSLATEGRAY (#253856)
 • DARKTURQUOISE (#3B9C9C)
 • DARKVIOLET (#842DCE)
 • DEEPPINK (#F52887)
 • DEEPSKYBLUE (#3BB9FF)
 • DIMGRAY (#463E41)
 • DODGERBLUE (#1589FF)
 • FIREBRICK (#800517)
 • FLORALWHITE (#FFF9EE)
 • FORESTGREEN (#4E9258)
 • GAINSBORO (#D8D9D7)
 • GHOSTWHITE (#F7F7FF)
 • GOLD (#D4A017)
 • GOLDENROD (#EDDA74)
 • GREENYELLOW (#B1FB17)
 • HONEYDEW (#F0FEEE)
 • INDIANRED (#5E2217)
 • INDIGO (#307D7E)
 • IVORY (#FFFFEE)
 • KHAKI (#ADA96E)
 • LAVENDER (#E3E4FA)
 • LAVENDERBLUSH (#FDEEF4)
 • LAWNGREEN (#87F717)
 • LEMONCHIFFON (#FFF8C6)
 • LIGHTBLUE (#ADDFFF)
 • LIGHTCORAL (#E77471)
 • LIGHTCYAN (#E0FFFF)
 • LIGHTGOLDENRODYELLOW (#FAF8CC)
 • LIGHTGREEN (#CCFFCC)
 • LIGHTGRAY (#A8A8A8)
 • LIGHTPINK (#FAAFBA)
 • LIGHTSALMON (#F9966B)
 • LIGHTSEAGREEN (#3EA99F)
 • LIGHTSKYBLUE (#82CAFA)
 • LIGHTSLATEGRAY (#6D7B8D)
 • LIGHTSTEELBLUE (#728FCE)
 • LIGHTYELLOW (#FFFEDC)
 • LIMEGREEN (#41A317)
 • LINEN (#F9EEE2)
 • MAGENTA (#FF00FF)
 • MEDIUMAQUAMARINE (#348781)
 • MEDIUMBLUE (#152DC6)
 • MEDIUMORCHID (#B048B5)
 • MEDIUMPURPLE (#8467D7)
 • MEDIUMSEAGREEN (#306754)
 • MEDIUMSLATEBLUE (#5E5A80)
 • MEDIUMSPRINGGREEN (#348017)
 • MEDIUMTURQUOISE (#48CCCD)
 • MEDIUMVIOLETRED (#CA226B)
 • MIDNIGHTBLUE (#151B54)
 • MINTCREAM (#F5FFF9)
 • MISTYROSE (#FDE1DD)
 • MOCCASIN (#FDE0AC)
 • NAVAJOWHITE (#FDDAA3)
 • OLDLACE (#FCF3E2)
 • OLIVEDRAB (#658017)
 • ORANGE (#F87A17)
 • ORANGERED (#F63817)
 • ORCHID (#E57DED)
 • PALEGOLDENROD (#EDE49E)
 • PALETURQUOISE (#AEEBEC)
 • PALEVIOLETRED (#D16587)
 • PAPAYAWHIP (#FEECCF)
 • PEACHPUFF (#FCD5B0)
 • PERU (#C57726)
 • PINK (#FAAFBE)
 • PLUM (#B93B8F)
 • POWDERBLUE (#ADDCE3)
 • ROSYBROWN (#B38481)
 • ROYALBLUE (#2B60DE)
 • SADDLEBROWN (#F63526)
 • SALMON (#F88158)
 • SANDYBROWN (#EE9A4D)
 • SEAGREEN (#4E8975)
 • SEASHELL (#FEF3EB)
 • SIENNA (#8A4117)
 • SKYBLUE (#6698FF)
 • SLATEBLUE (#737CA1)
 • SLATEGRAY (#657383)
 • SNOW (#FFF9FA)
 • SPRINGGREEN (#4AA02C)
 • STEELBLUE (#4863A0)
 • TAN (#D8AF79)
 • THISTLE (#D2B9D3)
 • TOMATO (#F75431)
 • TURQUOISE (#43C6DB)
 • VIOLET (#8D38C9)
 • WHEAT (#F3DAA9)
 • WHITESMOKE (#FFFFFF)
 • YELLOWGREEN (#52D017)

en:Reference:Colors es:Referencia:Colores fr:Référence:Couleurs

© 2022 International GeoGebra Institute