Uvjetna vidljivost

Izvor: GeoGebra Manual
Inačica 2823 od 27. lipnja 2012. u 22:18 koju je unijela Elarac (razgovor | doprinosi)
Skoči na: orijentacija, traži
Accessories dictionary.png
Ova je stranica dio službenog priručnika za printanje i PDF. Iz strukturnih razloga obični korisnici ne mogu uređivati ovu stranicu. Ukoliko pronađete koju grešku na ovoj stranici, molimo da nas kontaktirate.Idite na verziju koju korisnik može uređivati.


Osim što neki objekt možete prikazati ili skriti samog za sebe, isto tako možete vidljivost objekta vezati za neki uvjet. Na primjer, možete željeti da se neki objekt pojavljuje kada se uključi kontrolni okvir za prikaz objekta koji je smješten u grafičkom prikazu ili kada klizač postigne određenu vrijednost.

Conditionally Show or Hide Existing Objects

Možete koristiti alat Tool Check Box to Show Hide Objects.gif Potvrdni okvir za prikaz i skrivanje objekata kako biste izradili potvrdni okvir kojim kontrolirate vidljivost jednog ili više postojećih objekata na ekranu.

Alternativno, možete izraditi logičku vrijednost (na primjer, b = true) kroz traku za unos i učiniti je vidljivom kao kontrolni okvir u grafičkom prikazu mijenjajući status prikaza (to možete učiniti uporabom alata Tool Show Hide Object.gif Pokaži / sakrij objekt ili skočnog izbornika). Kako biste koristili logičku vrijednost kao uvjet za prikaz određenih objekata slijedite opisane korake u nastavku teksta.

Mijenjanje statusa vidljivosti novoizrađenih objekata

U dijaloškom okviru Svojstva, možete dodati uvjet za prikaz nekog objekta na kartici 'Dodatno'.

Napomena: YMožete odabrati logičke operatore (npr. ≠, ≥, ˄, ‖) fiz padajućeg izbornika pored trake za unos kako biste precizno odredili vaš uvjet.
Primjer:
  • Ako je a klizač, tada izraz a < 2 znači da će pridruženi objekti biti prikazani u grafičkom prikazu samo kada je vrijednost klizača manja od 2.
  • Ako je b logička varijabla, možete koristiti b kao uvjetni izraz. Pridruženi objekti bit će prikazani kada logička varijabla b poprima vrijednost true i skriveni kada je b jednako false.
  • Ako su g i h dva pravca, a vi želite da se neki tekst pojavi kadgod su ova dva pravca usporedna, tada upišite g ‖ h kao uvjet.
Napomena: Pogledajte još naredbu PostaviVidljivoUPrikazu.

Comments

© 2022 International GeoGebra Institute