Derivacija naredba

Izvor: GeoGebra Manual
Inačica 1593 od 20. studenoga 2011. u 12:44 koju je unijela Elarac (razgovor | doprinosi)
Skoči na: orijentacija, traži
Accessories dictionary.png
Ova je stranica dio službenog priručnika za printanje i PDF. Iz strukturnih razloga obični korisnici ne mogu uređivati ovu stranicu. Ukoliko pronađete koju grešku na ovoj stranici, molimo da nas kontaktirate.Idite na verziju koju korisnik može uređivati.
Derivacija[ <funkcija> ]
Crta derivaciju zadane funkcije u odnosu na glavnu varijablu.
Derivacija[ <funkcija>, <broj n> ]
Crta ntu derivaciju zadane funkcije u odnosu na glavnu varijablu.
Derivacija[ <funkcija>, <varijabla> ]
Izračunava parcijalnu derivaciju zadane funkcije u odnosu na zadanu varijablu.
Primjer:
Derivacija[x³+3x y, x] daje 3x²+3y.
Derivacija[ <funkcija>, <varijabla>, <broj n> ]
Izračunava ntu parcijalnu derivaciju zadane funkcije u odnosu na zadanu varijablu.
Primjer:
Derivacija[x³+3x y, x, 2] daje 6x.
Derivacija[ <krivulja> ]
Daje derivaciju zadane krivulje.
Derivacija[ <krivulja>, <broj> ]
Daje ntu derivaciju zadane krivulje.
Napomena: Ima utjecaja samo na parametarski zadane krivulje.
Napomena: Možete koristiti i f'(x) umjesto Derivacija[f], ili f''(x) umjesto Derivacija[f, 2], i tako dalje.

CAS prikaz

U CAS prikazu su moguće samo slijedeće sintakse:

Derivacija[ <izraz e> ]
Daje derivaciju od "e" u odnosu na glavnu varijablu.
Primjer:
  • Derivacija[x^2] daje 2 x.
  • Derivacija[t^3] daje 3 t2.
Derivacija[ <izraz e>, <varijabla a> ]
Daje derivaciju od "e" u odnosu na varijablu a.
Primjer:
Derivacija[a x^3, a] daje x3.
Derivacija[ <izraz e>, <varijabla a>, <broj n> ]
Daje ntu derivaciju od "e" u odnosu na varijablu a.
Primjer:
Derivacija[a x^3, x, 2] daje 6 a x.

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute