Translation:Slovenian

From GeoGebra Manual
Revision as of 15:38, 6 September 2011 by Zbynek (talk | contribs) (1 revision)
Jump to: navigation, search

Slovenski prevod


Stane translator.jpg

Stanislav Šenveter
Gimnazija Ptuj
Slovenski uporabniški vmesnik

programa GeoGebra
Uporabniški priročnik ver. 3.0
Oskar Jericijo

Jernej Regvat

© 2022 International GeoGebra Institute