Příkaz Suma

Z GeoGebra Manual
Verze z 7. 10. 2017, 17:44, kterou vytvořil Zbynek (diskuse | příspěvky) (Nahrazení textu „;([a-zA-Z0-9]*)\[(.*)\]“ textem „;$1($2)“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání
Suma( <Seznam> )
Vypočítá součet všech prvků v seznamu.
Příklad:
  • Výsledkem příkazu Suma[{1, 2, 3}] je číslo a = 6.
  • Výsledkem příkazu Suma[{x^2, x^3}] je funkce f(x) = x2 + x3.
  • Výsledkem příkazu Suma[Posloupnost[i, i, 1, 100]] je číslo a = 5050.
  • Výsledkem příkazu Suma[{(1, 2), (2, 3)}] je bod A = (3, 5).
  • Výsledkem příkazu Suma[{(1, 2), 3}] je bod B = (4, 2).
  • Výsledkem příkazu Suma[{"a", "b", "c"}] je text "abc".
Poznámka: Tento příkaz funguje s čísly, body, vektory, textem a funkcemi.
Suma( <Seznam>, <Počet prvků> )
Vypočítá součet prvních n členů v seznamu.
Příklad: Výsledkem příkazu Suma[{1, 2, 3, 4, 5, 6}, 4] je číslo a = 10.
Poznámka: This command works for Tento příkaz funguje s čísly, body, vektory, textem a funkcemi.

CAS pohled

Suma( <Výraz>, <Proměnná t>, <Počáteční hodnota p>, <Koncová hodnota k> )
Vypočítá součet \sum_{t=s}^{p}f(k). Koncovou hodnotou může být nekonečno.
Příklad:
  • Výsledkem příkazu Sum[i^2, i, 1, 3] je 14.
  • Výsledkem příkazu Sum[r^i, i, 0, n] je \frac{r^{n+1} - 1}{r - 1}.
  • Výsledkem příkazu Sum[(1/3)^i, i, 0, \infty] je \frac{3}{2}.
© 2022 International GeoGebra Institute