Příkaz ParcialniZlomky

Z GeoGebra Manual
Přejít na: navigace, hledání
ParcialniZlomky[ <Funkce> ]
Vytvoří, pokud existuje, rozklad zadané funkce jedné proměnné x na parciální zlomky. Graf funkce je zobrazen v Grafický_pohled.
Příklad:
ParcialniZlomky[x^2 / (x^2 - 2x + 1)] vytvoří 1 + \frac{2}{x - 1} + \frac{1}{x^2 - 2x + 1}.

CAS pohled

ParcialniZlomky[ <Funkce> ]

Vytvoří, pokud existuje, rozklad zadané funkce jedné proměnné x na parciální zlomky.

Příklad:
ParcialniZlomky[x^2 / (x^2 - 2x + 1)] vytvoří 1 + \frac{2}{x - 1} + \frac{1}{x^2 - 2x + 1}.
ParcialniZlomky[ <Funkce>, <Proměnná> ]

Vytvoří, pokud existuje, rozklad zadané funkce jedné libovolné proměnné na parciální zlomky.

Příklad:
ParcialniZlomky[a^2 / (a^2 - 2a + 1), a] vytvoří 1 + \frac{2}{a - 1} + \frac{1}{a^2 - 2a + 1}.
© 2022 International GeoGebra Institute