Příkaz MnozinaBodu

Z GeoGebra Manual
Přejít na: navigace, hledání
MnozinaBodu[<Bod Q tvořící množinu>, <Bod P na objektu>]
Vytvoří křivku – množinu možných poloh bodu Q, jehož poloha závisí na bodu P.
Poznámka: Bod P musí být bodem nějakého objektu, např. bodem přímky, kružnice, úsečky, ...
MnozinaBodu[ <Bod Q tvořící množinu>, <Posuvník t> ]
Vytvoří křivku – množinu možných poloh bodu Q, jehož poloha závisí hodnotě posuvníku t.

Množiny bodů jsou specifickými typy objektů, zobrazí se jako pomocné objekty. Kromě příkazu MnozinaBodu je výsledkem některých příkazů diskrétní matematiky a příkazu VyresitODE. Množiny bodů jsou cesty a mohou být použity jako argumenty příkazů pracujících s cestami, jako např. příkaz Bod. Jejich vlastnosti závisí na tom, jakým způsobem byly získány, viz např. příkazy Obvod a Prvni.

Poznámka: Viz také nástroj Tool Locus.gif Množina bodů.
Varování Varování: Množina bodů je nedefinovaná, pokud je závislý bod výsledkem příkazu Bod s dvěma parametry, nebo příkazu ParametrCesty.Poznámka: Originální anglická verze manuálu: Locus Command
© 2022 International GeoGebra Institute