Příkaz InverzniZipf

Z GeoGebra Manual
Verze z 7. 10. 2017, 17:34, kterou vytvořil Maintenance script (diskuse | příspěvky) (maintenance/rollbackEdits.php mass rollback)
Přejít na: navigace, hledání
InverzniZipf[ <Čísla prvků>, <Exponent>, <Pravděpodobnost p> ]
Určí nejmenší přirozené n tak, aby P(X≤n) ≥ p. X je náhodná veličina se Zipf rozdělením (Zipf distribution) daným Počtem prvků a Exponentem.
Poznámka: Související odkaz: Příkaz Zipf.
Poznámka: Anglická verze: InverseZipf
© 2022 International GeoGebra Institute