Příkaz Exponencialni

Z GeoGebra Manual
Verze z 7. 10. 2017, 18:40, kterou vytvořil Maintenance script (diskuse | příspěvky) (maintenance/rollbackEdits.php mass rollback)
Přejít na: navigace, hledání
Exponencialni[ <intenzita λ>, x ]
Zadá hustotu exponenciálního rozdělení s parametrem λ. Parametr λ je někdy též nazýván intenzitou událostí a je roven převrácené střední hodnotě rozdělení.
Exponencialni[ <intenzita λ>, x, <Kumulativní (logická hodnota)> ]
Pokud je logická hodnota pro kumulativní rozdělení true, je zadána distribuční funkce exponenciálního rozdělení, pokud je logická hodnota pro kumulativní rozdělení false příkaz vrátí hustotu exponenciálního rozdělení.
Exponencialni[ <intenzita λ>, <Hodnota proměnné> ]
Vypočítá hodnotu distribuční funkce exponenciálního rozdělení pro zadanou hodnotu proměnné, tj. pravděpodobnost P(X≤v), kde v je hodnota proměnné a X je náhodná veličina s exponenciálním rozdělením s parametrem λ.

CAS pohled

Exponencialni[ <intenzita λ>, x ]
Exponencialni[ <intenzita λ>, x, <Kumulativní (logická hodnota)> ]
© 2021 International GeoGebra Institute