Nástroj Vložit obrázek

Z GeoGebra Manual
Verze z 20. 6. 2012, 19:57, kterou vytvořil Tereza.Suchopárová (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Tento nástroj umožňuje vložit obrázek na nákresnu.

Nejprve specifikujeme umístění obrázku a to jedním z následujících způsobů:

 • Kliknutím na nákresnu určíme umístění levého dolního rohu obrázku.
 • Kliknutím na bod určíme umístění levého dolního rohu obrázku.

Poté se zobrazí dialogové okno Otevřít, kde vybereme obrázek ze složek uložených v počítači.

Poznámka: Po zvolení tohoto nástroje Tool Insert Image.gif Vložit obrázek můžeme využít klávesovou zkratku Alt-click, čímž vložíme obrázek na nákresnu přímo ze schránky počítače.
Poznámka: Jsou podporovány průhledné soubory [GIF] a [PNG] , ale u PNG souborů může být nutné je nejdříve upravit, protože používají alfa kanál (například použití v [IrfanView], uložíme pomocí PNGOUT pluginu a vybereme RGB+Alpha)

Vlastnosti obrázků

Umístění obrázku může být absolutní, tedy v mřížce nebo relativní v soustavě souřadné. To můžeme nastavit v záložce Základní v Properties Dialog obrázku.

Můžeme specifikovat až tři rohové body obrázku v záložce Pozice v dialogu Vlastnosti. To nám umožňuje přizpůsobit měřítko a otáčet či dokonce deformovat obrázek (viz také příkaz Corner Command).

 • Roh 1: pozice levého dolního rohu obrázku
 • Roh 2: pozice pravého dolního rohu obrázku
Poznámka: Tento roh lze označit pouze je-li již označen Roh 1. Tímto je určena šíře obrázku.
 • Roh 4: pozice levého horního rohu
Poznámka: Tento roh lze označit pouze je-li již označen Roh 1. Tímto je určena výška obrázku.
Příklad: Vytvoříme tři body A, B, a C a vyzkoušíme si možnosti rohových bodů.
 • Označme bod A jako první a roh B jako druhý roh našeho obrázku. Při pohybování body A a B v režimu Tool Move.gif Ukazovátko můžeme vyzkoušet jejich efekt.
 • Nyní odstraníme bod B, tedy druhý roh obrázku. Označíme bod A jako první a bod C jako čtvrtý roh a vyzkoušíme, jak můžeme ovlivnit obrázek při pohybování jednotlivými body.
 • Nakonec můžeme označit všechny tři rohové body a pozorovat, jak se obrázek při pohybování body zdeformuje.
Příklad: Už jsme viděli, jak ovlivnit pozici a velikost obrázku. Pokud chceme svůj obrázek připojit k bodu A a nastavit jeho šířku na 3 a výšku na 4 jednotky, můžeme postupovat takto::
 • Označte Roh 1 jako A
 • Označte Roh 2 jako A + (3, 0)
 • Označte Roh 4 jako A + (0, 4)
Poznámka: Pokud nyní budeme pohybovat bodem A v režimu Tool Move.gif Move, velikost našeho obrázku se nezmění.

Obrázek můžeme nastavit také jako Obrázek na pozadí v tabulce Základní v Properties Dialog. Obrázek na pozadí je umístěn za osami soustavy a nelze na něj kliknout myší.

Poznámka: Chceme-li změnit nastavení obrázku na pozadí, můžeme otevřít dialog Vlastnosti zvolenímMenu Properties.png Vlastnosti… v Edit Menu.

Průhlednost obrázku lze měnit, aby byl viditelný obrázek nebo osy za ním. Průhlednost obrázku nastavíme specifikací Neprůhlednosti mezi 0 % a 100 % v záložce Styl v dialogu Vlastnosti.

© 2022 International GeoGebra Institute