Nástroj Posuvník

Z GeoGebra Manual
Verze z 21. 10. 2011, 15:56, kterou vytvořil Hasek (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Kliknutím na volné místo nákresny v režimu Grafický pohled se vytvoří posuvník, kterým lze ovládat hodnotu čísla nebo úhlu. Nejprve se zobrazí dialogové okno, v němž nastavíme vlastnosti posuvníku: "Název", "Interval" ["min","max"], "Krok", s jakým se mění číslo nebo úhel, "Orientaci" ("vodorovně" nebo "svisle"), "Šířku" (v pixlech) a pro "Animaci" potom "Rychlost" a způsob, jakým se mají hodnoty příslušné proměnné "Opakovat".

Poznámka: Pomocí následujících klávesových zkratek lze do dialogového okna posuvníku zadat symbol stupně ° nebo pí (π) pro potřebu zadání intervalu nebo přírůstku:
  • Alt-O (Mac OS: Ctrl-O) pro symbol stupně °
  • Alt-P (Mac OS: Ctrl-P) pro symbol pí π

Umístění posuvníku v Grafickém pohledu může být buď absolutní (to znamená, že poloha posuvníku v okně není ovlivňována přibližováním či oddalováním nákresny, ale vždycky zůstává ve viditelné části Grafického pohledu), nebo relativní vzhledem k soustavě souřadnic (tj. při přibližování nákresny může zmizet, viz Dialog Vlastnosti odpovídajícího čísla či úhlu).

Poznámka:
© 2022 International GeoGebra Institute