Nástroj Dvě proměnné regresní analýzy

Z GeoGebra Manual
Přejít na: navigace, hledání
Vybereme dva sloupce v tabulce tak, aby čísla tvořila dvojce. Potom klikneme na tento nástroj, aby se nám otevřelo dialogové okno, které vytvoří grafy a vypočítá dvě proměnné regresní analýzy. Dialogové okno má čtyři panely: statistický a datový panel a dva panely pro grafy. Když je dialogové okno otevřené, je viditelný pouze jeden panel pro grafy. Pro zobrazení ostatních vybereme možnosti.
V dialogovém okně se otevře korelační graf vybraných dat. V rozbalovacím menu pod grafem můžeme vybrat různé regresní modely dat. Po zvolení modelu se jeho graf zobrazí v grafickém listu a jeho rovnice se zobrazí pod ním.
Možnosti
Táhni a pusť
© 2022 International GeoGebra Institute