Kontextová nápověda

Z GeoGebra Manual
Verze z 27. 3. 2012, 17:41, kterou vytvořil Posekana.monika (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání


Kontextová nápověda je text, který se objeví vedle kurzoru myši, pokud ho podržíme na objektu v Graphics View. Na kartě Pro pokročilé Properties Dialog můžeme zvolit pět základních režimů kontextové nápovědy:

Automaticky
Kontextová nápověda je zobrazena pouze v případě, že je Algebra View aktivní. Kontextová nápověda obsahuje typ a název objektu; v případě dependent objects obsahuje kontextová nápověda také popis objektu.
Zapnuto
Kontextová nápověda je zobrazena ať je Nákresna zobrazena nebo ne. Obsah kontextové nápovědy je stejný jako u Automaticky
Vypnuto
Žádná kontextová nápověda se nezobrazuje.
Popisek
Caption objektu je použit jako kontextová nápověda. Popisek můžeme nastavit v kartě Základní Dialogu Vlastnosti.
Další buňka
Je-li objekt buňka Spreadsheet, obsah buňky napravo je použit jako kontextová nápověda.

V kartě pro pokročilé Options Dialog můžeme také specifikovat časový limit a jazyk kontextové nápovědy.

© 2022 International GeoGebra Institute