Klávesové zkratky

Z GeoGebra Manual
Přejít na: navigace, hledání

!Klávesa !Zkratka(Windows) !Zkratka(Mac OS X) !Akce |- |A |Ctrl + A |cmd + A | Vybrat vše |- |A |Ctrl + Shift + A |cmd + shift + A | Zobrazit/Skrýt algebraické okno |- |A |Alt + A |ctrl + A | alfa α

|- |B |Alt + B |ctrl + B | beta β

|- |C |Ctrl + C |cmd + C | Kopírovat (tabulka a CAS(GeoGebra 4.2)) |- |C |Ctrl + Alt + C | | Zkopíruje hodnoty (tabulka) |- |C |Ctrl + Shift + C | | Kopírovat nákresnu do schránky |- |D |Ctrl + D |cmd + D | Přichytit hodnotu/definici/příkaz |- |D |Alt + D |ctrl + D | delta δ

|- |E |Ctrl + E |cmd + E | Otevřít vlastnosti |- |E |Alt + E |ctrl + E | Euler ℯ

|- |F |Ctrl + F | | Znovu načíst pohledy |- |F |Alt + F |ctrl + F | fí φ

|- |G |Alt + G |ctrl + G | gama γ

|- |I |Alt + I |ctrl + I | imaginární jednotka ί = √-1

|- |J |Ctrl + J | | Vybrat následující |- |J |Ctrl + Shift + J | | Vybrat předcházející |- |K |Ctrl + Shift + K |cmd + shift + K | Zobrazit/Skrýt okno CAS (GeoGebra 4.2) |- |L |Ctrl + L | | Vybrat aktuální vrstvu |- |L |Alt + L |ctrl + L | lambda λ |- |L |Ctrl + Shift + L |cmd + shift + L | Zobrazit/skrýt postup konstrukce |- |M |Ctrl + Shift + M | | Připnout export k Moodle/LMS/VLE atd. |- |M |Alt + M |ctrl + M | mí μ

|- |N |Ctrl + N |cmd + N | Nové okno |- |O |Ctrl + O |cmd + O | Otevřít |- |O |Alt + O |ctrl + O | Symbol stupeň ° (také v rozbalovacím dialogu pro min, max, přírůstek)

|- |P |Ctrl + P |cmd + P | Tisknout náhled |- |P |Ctrl + Shift + P |cmd + shift + P | Exportovat jako obrázek (png, eps, etc.) |- |P |Alt + P |ctrl + P | pí π (také v rozbalovacím dialogu pro min, max, přírůstek)

|- |Q |Ctrl + Q | | Vybrat následující (nedoporučeno) |- |Q |Ctrl + Shift + Q | | Vybrat předchozí (nedoporučeno) |- |Q | |cmd + Q | Zavřít GeoGebru |- |R |Ctrl + R |cmd + R | Přepočítat všechny objekty (včetně libovolných čísel) |- |S |Ctrl + S |cmd + S | Uložit |- |S |Ctrl + Shift + S |cmd + shift + S | Zobrazit tabulku |- |S |Alt + S |ctrl + S | sigma σ

|- |T |Ctrl + Shift + T |cmd + shift + T | Exportovat jako PSTricks |- |T |Alt + T |ctrl + T | théta θ

|- |V |Ctrl + V |ctrl + V | Vložit (tabulku a CAS(GeoGebra 4.2)) |- |W | |ctrl + W | Zavřít (MacOS) |- |W |Ctrl + Shift + W |cmd + shift + W | Exportovat dynamický pracovní list |- |W |Alt + W |ctrl + W | omega ω

|- |Y |Ctrl + Y |cmd + Y | Znovu |- |Z |Ctrl + Z |cmd + Z | Zpět |- |Z | |cmd + shift + Z | Znovu |- |0 |Alt + 0 |ctrl + 0 |umocnit na 0

|- |1 |Ctrl + 1 | | Standardní velikost fontu, tloušťka čar a velikost bodu |- |1 |Alt + 1 |ctrl + 1 |umocnit na 1 |- |1 |Ctrl + Shift + 1 |cmd + shift + 1 | Zobrazit/Skrýt nákresnu 1 |- |2 |Ctrl + 2 | | Zvýšit velikost fontu, tloušťku čar a velikost bodu |- |2 |Alt + 2 |ctrl + 2 |umocnit na 2 |- |2 |Ctrl + Shift + 2 |cmd + shift + 2 | Zobrazit/skrýt nákresnu 2 |- |3 |Ctrl + 3 | | Černobíle |- |3 |Alt + 3 |ctrl + 3 |umocnit na 3

|- |4 |Alt + 4 |ctrl + 4 |umocnit na 4

|- |5 |Alt + 5 |ctrl + 5 |umocnit na 5

|- |6 |Alt + 6 |ctrl + 6 |umocnit na 6 |- |7 |Alt + 7 |ctrl + 7 |umocnit na 7 |- |8 |Alt + 8 |ctrl + 8 |umocnit na 8 |- |9 |Alt + 9 |ctrl + 9 |umocnit na 9 |- | - | - | | Snížit vybraný posuvník/číslo
Pohybovat vybraným bodem po křivce |- | - |Ctrl + - | | Zmenšit(pro z rychlený zoom podržet Alt) |- | - |Alt + - | | mínus-nebo-plus ∓ |- | + | + | | Zvýšit vybraný posuvník/číslo
Pohybovat vybraným bodem po křivce |- | + |Ctrl + + | | Zvětšit(pro z rychlený zoom podržet Alt) |- | + |Alt + + |ctrl + + | plus-nebo-mínus ± |- | = | = | | Zvýšit vybraný posuvník/číslo
Pohybovat vybraným bodem po křivce |- | = |Ctrl + = | Zvětšit(pro z rychlený zoom také podržet Alt)) |- | = |Alt + = |alt + = | nerovná se ≠ |- | < |Alt + < |alt + < | menší nebo rovno ≤ |- | , (čárka) |Alt + , |ctrl + , |menší nebo rovno ≤ |- | , (čárka) | |alt + , |nekonečno |- | > |Alt + > |alt + > |větší nebo rovno ≥ |- | . (tečka) |Alt + . |alt + . |větší nebo rovno ≥ |- |F1 |F1 |F1 | Nápověda |- |F2 |F2 |F2 | Editace vybraných objektů |- |F3 |F3 |F3 | kopírovat definici vybraných objektů do vstupního pole |- |F4 |F4 |F4 | kopírovat hodnotu vybraných objektů do vstupního pole |- |F5 |F5 |F5 | kopírovat název vybraných objektů do vstupního pole |- |F9 |F9 |F9 | Přepočítat všechny objekty (včetně libovolných čísel) |- |Enter |Enter |Enter | Přichytit vstup mezi nákresnu a vstupní pole |- |Levé tlačítko |Levé tlačítko |Levé tlačítko | (aktuální režim) |- |Levé tlačítko |Alt+Levé tlačítko |alt+ Levé tlačítko |kopírovat definici do vstupního pole |- |Levé tlačítko |Alt+Táhnutí levým tlačítkem |alt+Táhnutí levým tlačítkem |Vytvořit seznam vybraných objektů ve vstupním poli |- |Pravé tlačítko |Kliknutí pravým tlačítkem na nákresnu | | Režim rychlého táhnutí (táhnout na objektu)
Zoom (netáhnout na objektu)
Otevřít menu (kliknout na objekt)
Otevřít menu os a mřížky (neklikat na objekt) |- |Pravé tlačítko |Kliknutí pravým tlačítkem na nákresnu | |Ctrl + Shift+Kliknutí pravým tlačítkem na nákresnu |- |Pravé tlačítko | Shift+ Táhnutí pravým tlačítkem | | Zoom bez zachování poměru |- |Kolečko myši |Kolečko myši |Kolečko myši | Zvětšit / Zmenšit (Aplikace) |- |Kolečko myši |Ctrl+Kolečko myši | | Zvětšit / Zmenšit (Applet) |- |Kolečko myši |Alt+Kolečko myši |alt+Kolečko myši | Zrychlené zvětšení / zmenšení |- |Delete |Delete | |Smazat aktuální výběr |- |Backspace |Backspace |Backspace |Smazat aktuální výběr |- |Šipka nahoru |Šipka nahoru |Šipka nahoru | Zvýšit vybraný posuvník/číslo
Přesunout vybraný bod nahoru
Přejít na starší vstup v historii vstupního pole
Přejít výš v zápisu konstrukce |- |Šipka nahoru |Ctrl + Šipka nahoru | | x10 znásobení rychlosti
Tabulka: přejít na nejvyšší buňku v aktuálním souboru buněk
(přejít výš do nejbližší definované buňky) |- |Šipka nahoru |Shift + Šipka nahoru |Shift + Šipka nahoru | x0.1 znásobení rychlosti |- |Šipka nahoru |Alt + Šipka nahoru |alt + Šipka nahoru | x100 znásobení |- |Šipka doprava |Šipka doprava |Šipka doprava | Zvýšit vybraný posuvník/číslo
Přesunout vybraný bod doprava
Přejít výš v zápisu konstrukce |- |Šipka doprava |Ctrl + Šipka doprava | | x10 znásobení rychlosti
Tabulka: přejít doprava v aktuálním souboru buněk
(nebo přejít doprava na nejbližší definovanou buňku) |- |Šipka doprava |Shift + Šipka doprava |Shift + Šipka doprava | x0.1 znásobení rychlosti |- |Šipka doprava |Alt + Šipka doprava |alt + Šipka doprava | x100 znásobení |- |Šipka doleva |Šipka doleva |Šipka doleva | Snížit vybraný posuvník/číslo
Přesunout vybraný bod doleva
Přejít dolů v postupu konstrukce |- |Šipka doleva |Ctrl + Šipka doleva | | x10 znásobení rychlosti
Tabulka: přejít doleva v aktuálním souboru buněk
(nebo přejít vlevo do nejbližší definované buňky) |- |Šipka doleva |Shift + Šipka doleva |Shift + Šipka doleva | x0.1 znásobení rychlosti |- |Šipka doleva |Alt + Šipka doleva |alt + Šipka doleva | x100 znásobení |- |Šipka dolů |Šipka dolů |Šipka dolů | Snížit vybraný posuvník/číslo
Přesunout vybraný bod dolů
Přejít na novější vstup v historii vstupního pole
Přejít dolů v postupu konstrukce |- |Šipka dolů |Ctrl + Šipka dolů | | x10 znásobení rychlosti
Tabulka: přejít na nejnižší položku aktuálního souboru buněk
(nebo níž do nejbližší definované buňky) |- |Šipka dolů |Shift + Šipka dolů |Shift + Šipka dolů | x0.1 znásobení rychlosti |- |Šipka dolů |Alt + Šipka dolů |alt + Šipka dolů | x100 znásobení |- |Home |Home | | Přejít na první položku v postupu konstrukce
Tabulka: Přejít do levého horního rohu |- |PgUp |PgUp | | Přejít na první položku v postupu |- |End |End | |Přejít na poslední položku v postupu konstrukce
Tabulka: přejít do pravého spodního rohu |- |PgDn |PgDn | |Přejít na poslední položku v postupu konstrukce |- |}

Chceme-li velká písmena řecké abecedy, použijeme Alt-Shift (Mac OS X Ctrl-Shift).

© 2022 International GeoGebra Institute