Křivky

Z GeoGebra Manual
Verze z 21. 5. 2012, 19:21, kterou vytvořil Jiri.Srubar (diskuse | příspěvky) (Náhrada nefunkčních anglických odkazů.)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání


V GeoGebře jsou dva typy křivek.

Parametrické křivky

Parametrické křivky ve tvaru a(t)=(f(t),g(t)), kde t je reálný parametr nabývající hodnot v určitém rozmezí, mohou být tvořeny pomocí příkazu Krivka. Mohou být užívány v příkazu Tecna a příkazu Bod.

Poznámka:
  • Parametrické křivky mohou být používány s předem definovanými funkcemi a aritmetickými operacemi. Například zadáme-li c(3), dostaneme bod na parametrické pozici 3 na křivce c.
  • Pomocí myši můžeme také umístit bod na křivku pomocí nástroje Tool New Point.gif Nový bod nebo příkazu Bod. Protože jsou konečné body a a b dynamické, můžeme použít i posuvník (viz nástroj Tool Slider.gif Posuvník).

Vytvořit parametrickou křivku procházející danými body není možné. Můžeme ale zkusit např. příkaz RegresePolynomialni, abychom získali funkci procházející těmito body.

Implicitní křivky

Implicitní křivky jsou polynomy s proměnnými x a y. Mohou být zadávány přímo do vstupního pole.

Příklad: x^4+y^3=2x*y
© 2022 International GeoGebra Institute