Grafický pohled

Z GeoGebra Manual
Verze z 18. 12. 2011, 18:16, kterou vytvořil Posekana.monika (diskuse | příspěvky) (→‎Kopírovat & vložit)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Geometrické konstrukce můžeme provádět v Grafickém pohledu použitím construction tools dostupným přes Toolbar. Vybereme kterékoliv konstrukční tlačítko z Nástrojové lišty a přečteme si Nápovědu nástrojové lišty (vedle Nástrojové lišty), abychom zjistili, jak vybraný nástroj používat. Každý objekt vytvořený v Grafickém pohledu má také algebraickou reprezentaci v Algebra View.

Poznámka: Aktivování nástroje Tool Move.gif Move Tool umožňuje pohybovat objekty v Grafickém pohledu tažením pomocí myši. Zároveň jsou jejich algebraické reprezentace v Algebraickém pohledu dynamick aktualizovány.

Každá ikona na Nástrojové liště reprezentuje sadu nástrojů, kde si můžeme vybrat z podobných konstrukčních nástrojů. Pro otevření sady nástrojů klikneme na malou šipku ve spodním levém rohu ikony na Nástrojové liště.

Note Tip: Konstrukční tlačítka jsou organizovány podle druhu výsledných objektů nebo podle závislosti nástrojů. V Point Toolbox (default icon Tool New Point.gif) najdeme nástroje, kterými můžeme vytvořit různé typy bodů a nástroje, které umožňují aplikovat geometrické transformace najdeme v Transformation Toolbox (default icon Tool Reflect Object in Line.gif).


Grafický pohled obsahuje různé typy mřížek a os – pro detaily vizCustomizing the Graphics View.

Panel úprav

Existuje tlačítko, pomocí kterého můžeme panel úprav přichytit v pravém horním rohu Grafického pohledu. Podle nástroje, který vybereme se zobrazí různá tlačítka, pomocí kterých můžeme upravit naši konstrukci. Standardně můžeme zobrazit/skrýt souřadnicové osy a mřížku nebo změnit point capturing. Navíc jsou zde tlačítka nastavit barvu, nastavit styl bodu, nastavit styl popisků, nastavit styl čáry, nastavit barvu a průhlednost, nastavit barvu textu, nastavit font na tučné, nastavit font na kurzívu nebo nastavit velikost písma.

Druhá nákresna

Druhou nákresnu můžeme otevřít pomocí View Menu. V případě, že jsou otevřeny dvě nákresny, jedna z nich je vždy aktivní (buď s ní pracujeme a má zvýrazněné záhlaví nebo je to poslední nákresna, se kterou jsme pracovali). Všechny viditelné objekty vytvořené pomocí Commands se zobrazí v aktivní nákresně. Pro každý objekt lze specifikovat, ve které nákresně bude viditelný pomocí záložky Pro pokročilé v Properties Dialog.

Kopírovat & vložit

Pomocí klávesových zkratek Ctrl + C a Ctrl + V (Mac OS:Cmd + C a Cmd + V) můžeme kopírovat a vkládat vybrané objekty (pokud nezávisejí na osách) buď do téhož okna nebo do jiného okna. Kopírovat & Vložit zkopíruje vše, co vybranému objektu předcházelo, ale nevybrané objekty nebudou viditelné. Pokud zkopírujeme objekty závislé na posuvnících do nového okna, bude do nového okna zkopírován i (neviditelný) posuvník. Zkopírovaný objekt je upevněn po kliknutí na Nákresnu. Pokud zkopírovaný objekt závisel na alespoň jednom Bodu, může být po zkopírování upevněn na existující body (pouze u Bodu následujícího ukazovátko myši).

© 2021 International GeoGebra Institute