Grafický pohled

Z GeoGebra Manual
Přejít na: navigace, hledání

Geometrické konstrukce můžeme provádět v Grafickém pohledu použitím construction tools dostupným přes Toolbar. Vybereme kterékoliv konstrukční tlačítko z Nástrojové lišty a přečteme si Nápovědu nástrojové lišty (vedle Nástrojové lišty), abychom zjistili, jak vybraný nástroj používat. Každý objekt vytvořený v Grafickém pohledu má také algebraickou reprezentaci v Algebra View.

Poznámka: Aktivování nástroje Tool Move.gif Move Tool umožňuje pohybovat objekty v Grafickém pohledu tažením pomocí myši. Zároveň jsou jejich algebraické reprezentace v Algebraickém pohledu dynamick aktualizovány.

Každá ikona na Nástrojové liště reprezentuje sadu nástrojů, kde si můžeme vybrat z podobných konstrukčních nástrojů. Pro otevření sady nástrojů klikneme na malou šipku ve spodním levém rohu ikony na Nástrojové liště.

Note Tip: Konstrukční tlačítka jsou organizovány podle druhu výsledných objektů nebo podle závislosti nástrojů. V Point Toolbox (default icon Tool New Point.gif) najdeme nástroje, kterými můžeme vytvořit různé typy bodů a nástroje, které umožňují aplikovat geometrické transformace najdeme v Transformation Toolbox (default icon Tool Reflect Object in Line.gif).


Grafický pohled obsahuje různé typy mřížek a os – pro detaily vizCustomizing the Graphics View.

Panel úprav

Existuje tlačítko, pomocí kterého můžeme panel úprav přichytit v pravém horním rohu Grafického pohledu. Podle nástroje, který vybereme se zobrazí různá tlačítka, pomocí kterých můžeme upravit naši konstrukci. Standardně můžeme zobrazit/skrýt souřadnicové osy a mřížku nebo změnit point capturing. Navíc jsou zde tlačítka nastavit barvu, nastavit styl bodu, nastavit styl popisků, nastavit styl čáry, nastavit barvu a průhlednost, nastavit barvu textu, nastavit font na tučné, nastavit font na kurzívu nebo nastavit velikost písma.

Druhá nákresna

Druhou nákresnu můžeme otevřít pomocí View Menu. V případě, že jsou otevřeny dvě nákresny, jedna z nich je vždy aktivní (buď s ní pracujeme a má zvýrazněné záhlaví nebo je to poslední nákresna, se kterou jsme pracovali). Všechny viditelné objekty vytvořené pomocí Commands se zobrazí v aktivní nákresně. Pro každý objekt lze specifikovat, ve které nákresně bude viditelný pomocí záložky Pro pokročilé v Properties Dialog.

Kopírovat & vložit

Pomocí klávesových zkratek Ctrl + C a Ctrl + V (Mac OS:Cmd + C a Cmd + V) můžeme kopírovat a vkládat vybrané objekty (pokud nezávisejí na osách) buď do téhož okna nebo do jiného okna. Kopírovat & Vložit zkopíruje vše, co vybranému objektu předcházelo, ale nevybrané objekty nebudou viditelné. Pokud zkopírujeme objekty závislé na posuvnících do nového okna, bude do nového okna zkopírován i (neviditelný) posuvník. Zkopírovaný objekt je upevněn po kliknutí na Nákresnu. Pokud zkopírovaný objekt závisel na alespoň jednom Bodu, může být po zkopírování upevněn na existující body (pouze Bod následující ukazovátko myši to může udělat).

© 2021 International GeoGebra Institute