Faktori Naredba

Izvor: GeoGebra Manual
Datum izmjene: 28 januar 2012 u 00:26; autor: Mhrbat (razgovor | doprinosi)
Idi na: navigaciju, pretragu
Accessories dictionary.png
Ova stranica je dio službenog priručnika za štampanje i PDF format. Zbog strukturnih razloga korisnici ne mogu uređivati ovu stranicu. Ako ste pronašli bilo kakve grešku na ovoj stranici molimo Vas da nas kontaktirate. Idite na verziju koju mogu uređivati ​​korisnici.
Faktori[ <Polinom> ]
kao rezultat daje listu {faktor, eksponent} tako da proizvod svih faktora stepenovanih s datim eksponentom daju dati polinom.
Primjer:
Faktori[x^8 - 1] daje listu {{x^4 + 1, 1}, {x^2 + 1, 1}, {x + 1, 1}, {x - 1, 1}}.
Napomena: Nisu svi polinomi svodljivi nad poljem realnih brojeva.
Faktori[ <Broj> ]
kao rezultat daje listu {prost broj, eksponent} tako da proizvod svih prostih brojeva stepenovanih s datim eksponentom daju dati broj. Prosti brojevi, sortirani su u rastućem redoslijedu.
Primjer:
 • Faktori[1024]daje {{2, 10}}, jer 1024 = 210.
 • Faktori[42] daje {{2, 1}, {3, 1}, {7, 1}}, jer 42 = 21 31 71.
Napomena: Vidi naredbe ProstiFaktori i Faktoriziraj.

CAS Sintaksa

Faktori[ <Polinom> ]
kao rezultat daje listu {faktor, eksponent} tako da proizvod svih faktora stepenovanih s datim eksponentom daju dati polinom.
Primjer:
Faktori[x^8 - 1] daje listu {{x^4 + 1, 1}, {x^2 + 1, 1}, {x + 1, 1}, {x - 1, 1}}, prikazanih kao \begin{pmatrix} x^4+1&1\\ x^2+1&1\\ x+1&1\\ x-1&1

\end{pmatrix}
.
Napomena: Nisu svi polinomi svodljivi nad poljem realnih brojeva.
Faktori[ <Broj> ]
kao rezultat daje listu {prost broj, eksponent} tako da proizvod svih prostih brojeva stepenovanih s datim eksponentom daju dati broj. Prosti brojevi, sortirani su u rastućem redoslijedu.
Primjer:
 • Faktori[1024]daje {{2, 10}}, prikazanih kao \begin{pmatrix} 2&10 \end{pmatrix}, jer 1024 = 210.

  • Faktori[42] daje {{2, 1}, {3, 1}, {7, 1}}, prikazanih kao \begin{pmatrix} 2&1\\ 3&1\\ 7&1

   \end{pmatrix}
   , jer 42 = 21 31 71.
Napomena: Vidi naredbe ProstiFaktori i Faktoriziraj.

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute