ZGjennomsnitt2Estimat Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


ZGjennomsnitt2Estimat[ <Liste med utvalsdata 1>, <Liste med utvalsdata 2>, <Utvals-standardavvik 1>, <Utvals-standardavvik 2>, <Nivå> ]
Finn eit Z-konfidensintervallestimat for differansen mellom to populasjonsgjennomsnitt ved å bruke dei to gjevne listene med utvalsdata, utvals-standardavvika og det gjevne konfidensnivået.
Resultatet vert gjeve som ei liste på forma {nedre konfidensgrense, øvre konfidensgrense}.
ZGjennomsnitt2Estimat[ <Utvalsgjennomsnitt 1>, <Utvals-standardavvik 1>, <Utvalsstorleik 1>, <Utvalsgjennomsnitt 2>, <Utvals-standardavvik 2>, <Utvalsstorleik 2>, <Nivå> ]
Finn eit Z-konfidensintervallestimat for differansen mellom to populasjonsgjennomsnitt ved å bruke dei to gjevne utvalsgjennomsnitta, utvals-standardavvika, utvalsstorleikane og det gjevne konfidensnivået.
Resultatet vert gjeve som ei liste på forma {nedre konfidensgrense, øvre konfidensgrense}.
Merk: Sjå også kommandoen ZGjennomsnittEstimat.
© 2021 International GeoGebra Institute