Vektorprodukt Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


Vektorprodukt[ <Vektor u>, <Vektor v> ]
Finn vektorproduktet (også kalt kryssproduktet) av vektorane u og v.
Døme:
Vektorprodukt[{1, 3, 2}, {0, 3, -2}] gjev {-12, 2, 3}.
Merk:

CAS-delen

Kryssprodukt[ <Vektor u>, <Vektor v> ]
Finn vektorproduktet (også kalt kryssproduktet) av vektorane u og v.
Døme:
Vektorprodukt[{1, 3, 2}, {0, 3, -2}] gjev {-12, 2, 3}.
Vektorane kan også innehalde udefinerte variablar. Kommandoen gjev då eit uttrykk for vektorproduktet.
Døme:
Vektorprodukt[{a, b, c}, {d, e, f}] gjev {b f - c e, -a f + c d, a e - b d}.
Merk: Sjå også kommandoen Skalarprodukt.
© 2020 International GeoGebra Institute