Ulike Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


Ulike[ <Liste L> ]
Gjev ei liste med elementa i L i stigande rekkefølgje. Kvart unikt element vert berre tatt med ein gong. Kommandoen kan verte brukt både for tal og tekst.
Døme:
  • Ulike[{1, 2, 4, 1, 4}] gjev {1, 2, 4}.
  • Ulike[{"a", "b", "Hallo", "Hallo"}] gjev {"Hallo", "a", "b"}.
Merk: Sjå også kommandoen Frekvens som gjev talet på førekomstar for kvart unikt element i L.

CAS-delen

Ulike[ <Liste L> ]
Gjev ei liste der kvart element frå L opptrer berre ein gong.
Døme:
Ulike[{1, x, x, 1, a}] gjev {1, x, a}.
© 2021 International GeoGebra Institute