Trinngraf Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


Trinngraf[ <Liste med punkt> ]
Teiknar ein trinngraf frå den gjevne lista med punkt. Det vert teikna eit horisontalt linestykke frå eit punkt og til x-verdien for neste punkt i lista.
Trinngraf[ <Liste med punkt>, <Boolsk Bind saman> ]
Teiknar ein trinngraf frå den gjevne lista med punkt. Det vert teikna eit horisontalt linestykke frå eit punkt og til x-verdien for neste punkt i lista.
Dersom Bind saman = true vert det også teikna eit vertikalt linjestykke frå eit punkt til y-verdien for forrige punkt i lista.
Dersom Bind saman = false vert det ikkje teikna eit vertikalt linjestykke.
Trinngraf[ <Liste med punkt>, <Boolsk Bind saman>, <Punktstil> ]
Teiknar ein trinngraf som beskrive over. Punktstil kan verte sett til -2, -1, 0, 1, 2 og avgjer korleis punkta skal verte teikna
  • 0 = ingen punkt vert teikna
  • 1 = solide punkt vert teikna til høgre
  • 2 = solide punkt vert teikna til høgre og opne punkt vert teikna til venstre
  • -1 = solide punkt vert teikna til venstre
  • -2 = solide punkt vert teikna til venstre og opne punkt vert teikna til høgre
Trinngraf[ <Liste med x-koordinatar>, <Liste med y-koordinatar> ]
Teiknar ein trinngraf frå punkta ein får ved å kombinere x- og y-koordinatane i dei to listene. Det vert teikna eit horisontalt linestykke frå eit punkt og til x-verdien for neste punkt i lista.
Trinngraf[ <Liste med x-koordinatar>, <Liste med y-koordinatar>, <Boolsk Bind saman> ]
Teiknar ein trinngraf frå punkta ein får ved å kombinere x- og y-koordinatane i dei to listene. Det vert teikna eit horisontalt linestykke frå eit punkt og til x-verdien for neste punkt i lista.
Dersom Bind saman = true vert det også teikna eit vertikalt linjestykke frå eit punkt til y-verdien for forrige punkt i lista.
Dersom Bind saman = false vert det ikkje teikna eit vertikalt linjestykke.
Trinngraf[ <Liste med x-koordinatar>, <Liste med y-koordinatar>, <Boolsk Bind saman>, <Punktstil> ]
Teiknar ein trinngraf som beskrive over. Punktstil kan verte sett til -2, -1, 0, 1, 2 og avgjer korleis punkta skal verte teikna
  • 0 = ingen punkt vert teikna
  • 1 = solide punkt vert teikna til høgre
  • 2 = solide punkt vert teikna til høgre og opne punkt vert teikna til venstre
  • -1 = solide punkt vert teikna til venstre
  • -2 = solide punkt vert teikna til venstre og opne punkt vert teikna til høgre
© 2021 International GeoGebra Institute