TrekantSenter Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


TrekantSenter[ <Punkt A>, <Punkt B>, <Punkt C>, <Tal n> ]
Gjev trekantsenter (engelsk lenke) nummer n for trekanten ABC. Fungerer for n < 3054.

Nokre vanlege trekantsenter

Index n Senter
1 Innsenter
2 Sentroide
3 Sentrum til den omskrevne sirkelen
4 Ortosenter
5 Ni-punkt senter
6 Symmedian punktet
7 Gergonne punktet
8 Nagel punktet
13 Fermat punktet
© 2021 International GeoGebra Institute